@365tipu

TIP#1645: Jak v Excelu (a Google Sheets) zaokrouhlit?

Jsme zpět u snadných věcí. Tedy užitečných základů pro Microsoft Office a Google Sheets (Tabulky Google). Zaokrouhlování je snadné, prostě máte nějaké číslo a chcete ho zaokrouhlit na určitý počet desetinných míst nebo na nějakou hezčí podobu zaokrouhlením (například) na celé desítky. Základním principem zaokrouhlování navíc je, že se zaokrouhlujeme směrem nahoru nebo dolů podle toho, co je blíž s ohledem na „střed“ kterým je pětka. Takže od 40 do 44 se bude zaokrouhlovat dolů, tedy na 40. A od 45 do 49 se bude zaokrouhlovat nahoru, tedy na 50.

Zaokrouhlovat se dá na libovolné řády, tedy nejenom desítky. Stejně jako na libovolný počet desetinných míst – tam to funguje stejně, takže třeba 3.3 se zaokrouhlije na 3, zatímco 3.85 se zaokrouhli na 4. Nebo, pokud chcete zaokrouhlovat na jedno desetinné místo tak na 3.9.

Programy na práci s tabulkami jako je Excel či Google Tabulky nám to zjednodušují tím, že mají funkce pro zaokrouhlování a ještě navíc možnost upravit zobrazení na určitý počet desetinných míst.  Což je nutné nezaměňovat, protože funkcí skutečně získáte zaokrouhlenou hodnotu, úpravou zobrazení ji uvidíte jenom upravenou.

Pro klasické zaokrouhlování můžete použít funkci ZAOKROUHLIT(číslo, počet číslic) (Google má stejné ZAOKROUHLIT) kde první argument je ono číslo co chcete zaokrouhlovat (přímo hodnota či označení buňky) a druhý určuje počet míst, na které chcete číslo zaokrouhlit – větší než nula bude zaokrouhlovat na žádaný počet desetinných míst, 0 bude zaokrouhlovat na celé číslo a záporná hodnota zaokrouhlí směrem vlevo od desetinné čárky (tedy na počet řádů)

Hodit se mohou jestě ROUNDUP pro zaokrouhlování směrem nahoru a ROUNDDOWN směrem dolů. A aby toho nebylo málo, tak ještě MROUND zaokrouhlující na násobek určitého čísla.  V anglickém originále je ZAOKROUHLIT jako ROUND.

Funkcí pro různé podoby zaokrouhlování je ale víc :

  • CELÁ.ČÁST (INT) (zaokrouhlení dolů na nejbližší celé číslo menší nebo rovné danému)
  • ZAOKR.DOLŮ (FLOOR) (dolů na nejbližší celočíselný násobek dané významnosti)
  • ZAOKR.NAHORU (CEILING) (nahoru na nejbližší celočíselný násobek dané významnosti)
  • Hodit se může ještě USEKNOUT (TRUNC) (zkrátí číslo odebrání určitého počtu méně významných číslic, odebírají se jenom desetinná čísla).

TRUNC (USEKNOUT) je nejpodobnější vizuální úpravě čísla v podobě zobrazení na určitý počet desetinných míst – jen jeden důležitý rozdíl je, že TRUNC skutečně vytvoří hodnotu zatímco vizuální zobrazení jen  upraví co vidíte, ale hodnotu nechá stejnou.

Problémy s českými názvy funkcí?

 Excel i Google mají v angličtině funkce pojmenované stejně a mělo by tomu tak být i v češtině. Pozor na to, že bohužel v Excelu přepnutého na češtinu musíte používat české názvy funkcí, nebude umět anglické.

V Google Sheets (Tabulkách) si můžete v Nastavení tabulky vybrat, zda chcete používat anglické názvy funkcí nebo ty podle zvoleného jazyka.

Další užitečné tipy pro Google Sheets či Excel

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky