TIP#1547: Jak (nejen) v Excelu vypočítat procenta?

Než si to povíme o tom Excelu, tak je lepší začít od počátku. Jak se počítají procenta?  Tedy lépe řečeno jak se vypočítá kolik procent je určité číslo z určitého celku? Kolik je procent je třeba pět lidí z 30 lidí?

Je to vlastně hrozně jednoduché, vydělíte onu část celkem. Takže pět lidí z 30 je 16.66 procenta (16.67 % zaokrouhleně). Kdyby šlo o třináct z třiceti, tak by to bylo 43.33 procenta.  Funguje to samozřejmě i když je „část“ větší než celek, jen ten výsledek bude větší než 100%

No a v Excelu to uděláte zcela stejně -prostě si tam dáte vzorec

v_procentech = část / celek

Vypočítá vám to pochopitelně desetinné číslo a aby to „vypadalo“ jako procenta, tak je nejlepší to zmáčknout formátovací knoflík „%“ a ono se to zobrazí jako procenta. Můžete i zaokrouhlit/rozšířit na potřebný počet desetinných míst.

2020-02-08 20_00_41-Microsoft Excel - Book2.png

Bude se vám samozřejmě hodit případně rozdílné způsoby jak odkazovat na buňku -dost často totiž celek budete mít v jedné buňce – můžete si ji pak buď pojmenovat a odkazovat jménem nebo použít absolutní ukazatel – což je ten co používá $ před označením řádku/sloupce

TIP: Příklady jsou sice z Excelu,a ale vše zde popisované platí i v Tabulkách Google i jakémkoliv jiném tabulkovém procesoru

Pokročilejší varianta je procentuální změna

Vlastně je to také jednoduché – pokud chcete vypočítat procentuální změnu (procentuální navýšení) hodnot A a B tak použijete vzorec

procentuální_změna = (B-A)/A

2020-02-08 19_57_11-Microsoft Excel - Book2.png

vždy musíte odečítat cílovou hodnotu od počáteční a poté dělit počáteční.   Pro lepší pochopení si to můžete zkusit napsat jako

procentuální_změna = (nová hodnota – stará hodnota) / stará hodnota

Spočítat kolik je určitý počet procent z něčeho

Tohle je také vlastně jednoduché. Je to totiž prosté násobení kdy se počet_procent vynásobí celkem. Tj. například pokud chcete vědě kolik korun je 21% DPH z ceny 1245 Kč tak je to 0.21 * 1245 (nebo, chcete-li 21/100*1245).

2020-02-08 20_06_36-Microsoft Excel - Book2.png

V Excelu je to jednodušší v tom, že stačí napsat 21% * 1245 (případně použít vzoreček kde v jedné buňce budou procenta, v další celek).

Pokud to máte opačně, tedy víte například že 21 % bylo 345 Kč a chcete vědět kolik byl celek? Tak je to také prosté

Část / procenta = celek

Takže onen příklad 345 / 0.21 = 1642.86 (zaokrouhleno).

TIP: Kdzž už je řeč o procentech, tak si určitě přečtěte Jak psát procenta? Je rozdíl mezi 50 % a 50%?

Jak navýšit či snížit číslo o určitý počet procent?

Pokud zůstanete u pochopení, že procenta jsou číslo vydělaná stem, tak navýšení a snížení o určitý počet procent je také snadné

= číslo * (1 + procenta)  – tj. například 88*(1+0.5)

a snížení obdobně

= číslo * (1 – procenta)

2020-02-08 20_06_45-Microsoft Excel - Book2.png

V Excelu to ale ještě můžete zapsat bez dělení stem – tedy například jako 88*(1+20%) a ani nic nebrání variantě 88*120%

Další užitečné tipy pro Google Sheets či Excel