@365tipu

TIP#908: Co všechno byste měli vědět o Skupinách (Groups) na Facebooku?

Skupiny (Groups) jsou jedním z nástrojů na Facebooku hodícím se hlavně pro vytváření menších (stovky až deseti/tisíce členů) komunit, tematicky zaměřených míst. Zásadní rozdíl oproti Stránce (Page) je ten, že u Skupin se počítá s tím, že přispívat do Skupiny mohou všichni členové. Je to možné buď rovnou a bez omezení nebo je možné přidávané moderovat.

Facebook prozatím neomezuje u Skupin dosah ani necenzuruje/nefiltruje jejich obsah. Do určité velikosti Skupiny (do 5000 členů) se vše přidané dostane ke všem členům – jak na Facebooku, tak pomocí e-mailových upozornění (pokud si je nevypnou). Je ale více než jisté, že časem k omezování dojde. Stejně jako je jisté, že Facebook do Skupin zavede stejné připlácení za dosah, jako je tomu u Stránek a přidá i zobrazování inzerátů (prozatím jsou Skupiny bez inzerce).

Skupiny nemají dobře použitelné API (v roce 2015 Facebook výrazně vše omezil), takže pokud používáte nějaké software pro správu sociálních sítí, tak můžete bez problémů vkládat a plánovat příspěvky pro osobní profil i Stránku, ale nikoliv pro Skupiny.

V létě 2017 začalo být možné plánovat zveřejnění příspěvků stejně jako je to možné na Stránkách. Přehled naplánovaných příspěvků je možné vidět v Manage Group/Spravovat skupinu -> Scheduled Posts/Naplánované příspěvky.

POZOR: Jakkoliv se dají najít aplikace/software co „umožňuje“ vkládat do Skupin, jde o software fungující v rozporu s Pravidly užívání Facebooku. A může vás přivést do problémů.

Skupin si můžete vytvořit kolik chcete, mechanismus je stále stejný – musíte mít osobní účet na Facebooku a s jeho pomocí vytvářet Skupiny (či Stránky). Můžete se stát i správcem či moderátorem dalších Skupin, stejně tak můžete být členem dalších skupin. Opustit Skupinu můžete kdykoliv a můžete i zamezit tomu, abyste do určité Skupiny byli znova  a znova zváni.

Tři typy Skupin a členství ve Skupinách

Skupiny mohou být veřejné (jsou vidět, kdokoliv se může stát členem, je vidět obsah, jsou vyhledatelné), uzavřené (jsou vidět/nalezitelné, není vidět obsah, o členství se žádá) nebo tajné (nejsou vidět/nejdou najít, není tedy vidět ani obsah, o členství se žádá). Někdy v roce 2020 zůstaly jen veřejné a privátní/uzavřené, tajné se změnilo na skrytí (Hide Grou) v nastavení.

Typ Skupiny bylo původně možné měnit libovolně do doby, než bude Skupina mít víc jak 5 000 členů, pak už jenom v pořadí veřejná -> uzavřená -> tajná (vrátit se zpět nelze). Od května 2020 Facebook znemožnil změnit uzavřené skupiny na veřejné.

2017-10-06 08_00_50-(2) Jak na firemní Facebook prakticky (Facebook I).png
Od září 2019 toto už neplatí, viz dále

[22.09.19] Facebook změnil názvosloví a nasazuje to postupně na Skupiny, takže původní veřejná/uzavřená/tajná přestává existovat a přichází nové zmatené komplexní pojmenování. Viz případně i nápověda Jaké jsou možnosti nastavení soukromí u Facebook skupin?

PůvodněNově
TajnáSoukromá a skrytá ve vyhledávání
UzavřenáSoukromá a viditelná ve vyhledávání
VeřejnáVeřejná a viditelná ve vyhledávání

Změnilo se i nastavení, na výběr jsou jen dvě možnosti typu Skupiny

2019-09-22 07_51_04-Online Public Relations - komunikace a sociální média v PR.png

A samostatná volba umožňující skupinu skrýt

2019-09-22 07_53_49-Online Public Relations - komunikace a sociální média v PR.png

Žádost o členství je možné doprovodit otázkami ověřujícími „způsobilost“ žadatele. „Vstupní dotazník“ může mít až tři otázky, každou po 250 znacích. Posuzování správnosti odpovědí je manuální, žádný automatizovaný mechanismus tam není. Využitelnost je poměrně malá, osobně bych to možná využil pro varování před děkováním za přijetí do skupiny. Viz Skupiny na Facebooku mohou nové členy potrápit vstupními otázkami a nezapomněl ani na další nešvar popsaný v Proč nepsat do Skupin na Facebooku „Předem se omlouvám, pokud to sem nepatří“ ani „pokud vadí, smažu“.

S typem Skupin souvisí i Kdo vidí na Facebooku moje komentáře?. Tady nezapomeňte, že pokud jste členem Skupiny a přispíváte do ní, tak to vidí všichni členové. A pokud je Skupina veřejná, tak kdokoliv přihlášený k Facebooku.

Ve Skupině není možné vkládat příspěvky, které mají jakkoliv omezenou viditelnost. Příspěvek a komentáře pod ním jsou vždy viditelné členům skupiny, u veřejných skupin všem uživatelům Facebooku.

[06.08.19] Členem Skupiny může stát i Stránka, nově přidaná funkčnost je aktivní, vypnout to je možné v Nastavení.

2019-08-06 19_31_28-(1) Online Public Relations - komunikace a sociální média v PR.png

Přispívání do Skupin

Až poté co se stanete členem je možné do skupin vkládat vlastní příspěvky a komentovat příspěvky ostatních. U veřejných skupin je možné příspěvky i komentáře vidět i když členem nejste, ale nemůžete reagovat.

Skupiny mají unikátní e-mailovou adresu (totéž měly i Stránky, ale někdy zhruba v 2015 to bylo zrušeno) a je do nich možné vkládat posíláním e-mailů. Je to praktická možnost pro vkládání příspěvků automaticky a do více Skupin. E-mailová adresa je mimochodem stejná jako zkrácená adresa Skupiny, takže možnost vložit příspěvek se posuzuje podle e-mailu odesílatele – musí být členem Skupiny a účet mít na Facebooku stejný e-mail z jakého to budete odesílat.

Při poslání e-mailu se předmět objeví jako první řádek, pak následuje odřádkování a kompletní tělo. Přiložené obrázky se nepřipojí, ani obrázky vložené do dělat. Odkazy v těle se promění v klikací, ale nepřipojí jako při ručním vkládání.

Výše uvedené znamená, že si případně pečlivě hlídejte, jestli máte skupinu otevřenou zcela každému co se přidávání týče, nebo zda je lepší zavést schvalování příspěvků. Do skupin buď mohou příspěvky přidávat všichni (členové, moderátoři i správci) nebo pouze správci. Pro první variantu je možné doplnit schvalování vloženého příspěvků – moderátory či správci.

2017-10-06 08_01_32-(2) Jak na firemní Facebook prakticky (Facebook I)

Jedna z novinek snad někdy od roku 2020/2021 je možnost nechat uživatele psát anonymní příspěvky – viz Jak ve Skupině na Facebooku vkládat anonymní příspěvky

Pár dalších omezení Skupin

Nezapomeňte, že Skupiny nejsou přístupné pro ne-uživatele, tedy návštěvníka co není přihlášen k Facebooku. Platí to i pro veřejné Skupiny a je to zásadní rozdíl oproti Stránkám, ty jsou veřejně přístupné. Což také znamená, že Stránky jsou běžně indexovány vyhledávači, Skupiny tam nehledejte.

Měli byste pamatovat i na to, jaká omezení má Skupina na Facebooku? A co se stane, když má příliš mnoho členů. Podstatné je, že čím více členů bude skupina mít, tím méně bude použitelná.

Typy příspěvků

Příspěvky ve Skupinách neumí pokročilejší formáty (Carusel, animace více obrázků, atd) jak je tomu u Stránek. Vložit lze totéž, co můžete vkládat na osobních profilech – text, text s odkazem, jeden či více obrázku s doprovodným textem a odkazy, fotoalba, odkaz na video co se promění v přehrávač, připojený odkaz (bez jakékoliv možnosti úprav), přímo nahrané video a poznámky (Notes, ve skupině se jim ale říká Doc/Dokument).

Oproti Stránkám jsou zde ale navíc ankety, soubory, doporučení a prodejní příspěvek.

2017-10-06 07_34_09-365tipů Group

Formátování příspěvků je podobné tomu, co znáte z osobních profilu – krátké texty mohou být s barevným pozadím/podkladem. Je možné připojovat „pocity“ a „aktivity“ a funguje zde i check-iny (přihlášení k místům).

U vytvořených Poznámek (dokumentů) je možné umožnit editaci i ostatním členům skupiny.  O Poznámkách více v Poznámky (Notes) na Facebooku. K čemu je to dobré a co s tím?

Stejně jako u Stránek je možné ve Skupinách vytvářet Události/Events (viz Co jsou to Události na Facebooku. Znamená něco, že někdo je „přihlášený“ k události na Facebooku?). Výhodu mají v tom, že pozvání na Událost lze odeslat všem členům Skupiny.

Z interaktivnějších cest jak oslovovat členy je k dispozici „chat“ a Live video. Chat je v zásadě poslání přímé zprávy členům interními zprávami Facebooku s následnou možností s nimi pomocí zpráv komunikovat.  [20.08.19] Skupiny na Facebooku přijdou o možnost chatování.

[23.09.19] Příběhy v Skupinách na Facebooku končí 26. září, po devíti měsících od spuštění. Něco co se vlastně ani nestihlo dostat do toho tipu 🙂

Propojení Stránek a Skupin

Od léta 2017 mohou Stránky na Facebooku mohou mít vlastní Skupiny. Jak to zapnout a jak to funguje? Nečekejte ale nějakou zásadní integraci, na Stránce si prostě jenom můžete „připnout“ informaci o konkrétní skupině a ve Skupině může Stránka psát příspěvky pod identitou Stránky.

Podobným způsobem je možné u každé Skupiny nastavovat propojené Skupiny – tady jde jen o zveřejnění informace na samotné Skupině o dalších souvisejících Skupinách.

V září 2018 se objevila možnost, aby se členem skupiny stala Stránka.  Výchozí nastavení je, že tato možnost je povolena. Poněkud zvláštní na této novince je, že prozatím není v žádosti o stání se členem Skupiny nikde možnost to udělat jako Stránka. Asi to dorazí později.

2018-09-22 07_25_22-Jak na firemní Facebook prakticky (Facebook I).png

[06.08.19] Tak ano, dorazilo později a Facebook začal Správcům oznamovat, že je to nově možné.

2019-08-06 19_30_50-Online Public Relations - komunikace a sociální média v PR.png

Informace o dosahu, návštěvnosti

Skupiny nemají pokročilejší informace o návštěvnosti ani dosahu příspěvků – někdy v průběhu roku 2017 doplnil Group Insights mírně se podobající tomu co mají Stránky.

Zjistíte tam informace o počtu členů/růstu členů. Engagementu/zapojení, rozdělení aktivit po dnech a hodinách, nejaktivnější příspěvky. Zjistíte i kdo jsou nejaktivnější členové a získáte základní sociodemografii – věk, pohlaví, země a města.

Ve veřejných skupinách je vidět i informace o tom kolik členů vidělo každý příspěvek, neznámo proč se to u ostatních typů Skupin neukazuje.

Moderace, problematický obsah

Sami členové Skupiny mohou nahlašovat obsah jak Facebooku, tak moderátorům Skupiny. V rámci Správy Skupiny (Manage Groups) je potom možné nahlášení řešit. Případné narušitele je pak možné ze Skupiny vyhodit a znemožnit jim případně návrat. Což jim nezabrání v návratu pod jinou identitou. Skupinu jako takovou je možné nahlásit pro porušování Pravidel.

2017-10-06 07_44_08-Jak na firemní Facebook prakticky (Facebook I).png

V komentářích je u správců a moderátorů vidět, že mají tyto funkce, vedle jejich jména se objevuje barevný symbol. Pokud chtějí do Skupin přispět pod vlastní identitou (a ne pod identitou Skupiny), tak mohou klasicky přepnout (vpravo nahoře) při vkládání příspěvků.

2017-10-06 07_45_10-Jak na firemní Facebook prakticky (Facebook I)

Každý příspěvek má vyvolatelné menu (vpravo nahoře). Dostupné volby se liší podle role – správce má například to co vidíte na obrázku vpravo.

  • Může si uložit příspěvek do vlastních uložencýh
  • Může si vypnout upozornění na nové komentáře pod tímto příspěvkem
  • Může vypnout možnost komentovat pod tímto příspěvkem
  • Lze připnout příspěvek jako první nahoru. Tady ale viz Pozor na připnutý tweet i příspěvek na Stránce na Facebooku. Ten co zůstává viset na první pozici
  • Lze se podívat na historii oprav
  • Příspěvek je možné smazat a také smazat zároveň s vyhozením autora příspěvků ze Skupina
  • Autora příspěvku si může „Ztlumit“, na volitelné období pak nebude dostávat upozornění, že tento něco nového napsal
2017-10-06 07_49_17-(2) Jak na firemní Facebook prakticky (Facebook I).png

Podobné menu je možné vyvolat u každého komentáře.

  • Komentáře lze skrývat (ta rozhodně lepší volba) či mazat
  • Komentář lze smazat i s vyhozením autora ze Skupiny
  • Autore komentáře si můžete ztlumit

V roce 2017 do Skupin dorazil i přehled o aktivitách (najdete v Manage Groups), ale není tak podrobný jako u Stránek. Je tam hlavně vidět informace o tom kdo/kdy schválil nové členy.

Co ještě se vám bude hodit

Jak přejmenovat Skupinu na FacebookuJak zrušit Skupinu na Facebooku se také zcela určitě bude hodit. Přejmenování je navíc možné pouze pokud máte skupinu malou. Je tai další zádrhel o kterém je řeč v Jak změnit název Skupiny připojené k Stránce na Facebooku?

A smazání je poněkud problematická záležitost. Vedle smazání je možné Skupinu Archivovat – bude tím dostupná pouze pro čtení a nebude vidět ve vyhledávání pro nečleny ale je možné ji vrátit zpět do plně použitelné podoby. Archivaci může vyvolat pouze správce Skupiny

TIP: Za přijetí do Skupiny na Facebooku se (veřejně) neděkuje a můžete o tom případně čas od času zkoušet „poučit“ členy vaší skupiny. Porušovat tohle pravidlo je hodně hloupý nápad, ve velkých skupinách zejména. Takové poděkování totiž odejde všem členům.

Ve Zrušili mi skupinu na Facebooku, co s tím? se vlastně dozvíte to co vždycky. Facebook dává, Facebook bere a vy jako uživatelé máte stovky povinností ale žádná práva.

Ve Skupině funguje vyhledávání. Jak už to tak bývá, nic moc od toho neočekávejte, Facebook není Google a moc hledat neumí. Samotné vyhledávání Facebooku umí vyhledávat v názvech Skupin a také v příspěvcích ve Skupinách (veřejně dostupných a těch kde jste členy).

[27.10.17] Facebook oznamuje novou funkčnost ve Skupinách (Groups). Užitečnou zprávu na přivítání nových členů, odznáčky/označení moderátorů správců a nových členů, uživatelské profily, rozšířené statistiky, dočasnou možnost někomu zakázat přispívat, odstranění člověka z více skupin na jedno kliknutí. Viz oznámení v New Features for Groups to Build Communities. Kdy přesně nová funkčnost bude dostupná známo není, ale například označení správců/moderátorů už nějakou tu chvíli funguje.

Jaká je velikost obrázku v záhlaví pro Skupinu (Group) na Facebooku? zjistíte, že s obrázkem v záhlaví je to velmi velmi záludné. Pokračovat můžete do Dávat do obrázků v záhlaví na sociálních sítích loga či claimy?

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky