@365tipu

Jak na Apple HomePod (mini): Buzení/alarmy/minutka/timer (7)

Potřebujete budíka či jenom nastavit alarm protože něco vaříte? HomePod je na to ideální, prostě Siri požádejte, stejně jako to můžete udělat u telefonu či hodinek. Výhodou bude, že nemusíte být nijak blízko ani dávat hodinky k obličeji. Umí vám říci i kolik času zbývá. Od iOS 12 navíc umí i více mintek.

Timer / minutka

Základní podoba je jednoduchá. Můžete jich nastavit více, ne jenom jeden (což mimochodem nejde ani na iPhone ani Apple Watch).

 • Hey Siri, Set a Timer for délka (případně i Hey Siri, set up a timer for délka, make a timer).
 • Hey Siri, set another time for délka

Můžete přidat i název

 • Hey Siri, Set a steak timer for délka  nebo Hey Siri, set a délka time for steak

U pojmenovaného se na stav můžete zepat

 • Hey Siri, how is my steak timer?

Obecně se můžete zeptat

 • Hey Siri, how are my timers? nebo Hey Siri, how much time is left the time?

Délka se určuje v hodinách, minutách či sekundách – od několika sekund do 23 hodin a 59 minut (na delší musíte použít budík). Pokud zapomenete, tak se Siri zeptá, tedy například

 • Hey Siri make a timer
 • Siri?: For how long?
 • Two hours

POZNÁMKA: Na nastavené alarmy se nemůžete podívat v iPhone.

Pokud chcete předčasné ukončení, zastavení či změnu času

 • Hey Siri, turn off the timer nebo Hey Siri, pause that timer (u pojmenovaných Hey Siri, pause that steak timer)
 • Hey Siri, change the time to délka
 • Hey Siri, cancel all timers či Hey Siri, delete all of the timers umožní všechny zrušit

Specifický timer je „sleep“ – ten slouží k tomu, že si můžete pustit hudbu nebo podcast a chcete aby po určité době hraní bylo ukončeno

 • Hey Siri, make a sleep timer for délka

Ukončení

 • Hey Siri, cancel that sleep timer

Buzení / Alarm

S buzením (Alarm) je to velmi podobné – jen slovo timer nahradíte za alarm a délku určujete zpravidla časem kdy chcete aby vás HomePod (Siri) vzbudil. Včetně možnosti určit opakování a dny v týdnu. Můžete je i pojmenovávat Takže napříkled

 • Hey Siri, set an alarm for 9:00 a.m. every weekday nebo Hey Siri, wake me up at 7 a.m.
 • Hey Siri, set an alarm for 2:00 p.m. every Tuesday and Friday
 • Hey Siri, set an alarm for 2:00 p.m. labeled Wake Up Lazy

S mazáním je to také podobné

 • Hey Siri, delete tha 2:00 p.m. alarm“
 • Hey Siri, delete all of my alarms

Stejně jako se změnami

 • Hey Siri, change the 2:00 p.m. alarm to 3:00 p.m.

Zjistit jaké máte nastavené

 • Hey Siri, what alarms do i have on?

Alarmy (Budíky) jsou i v aplikaci Domácnost/Home po otevření konkrétního HomePodu – vlevo dole je Alarms a New kde můžete vytvořit nový. Plus tam uvidíte všecny, které máte nastavené. Je možné i nastavit vlastní buzení – výběrem z dostupných skladeb/zvuků – a dokonce nastavit vlastní úroveň hlasitosti (něco co iPhone stále neumí).

Budík co právě budí můžete zastavit dotykem horní plošky nebo přes

 • Hey Siri, turn off the alarm
 • Hey Siri, stop the alarm
 • Hey Siri, cancel the alarm

a můžete ho i poposunout

 • Hey Siri, snoooze

POZNÁMKA: Výše uvedené příklady jsou poměrně benevolentní na pořadí a mají běžně i více variant (podobně jako poslední s turn off/stop/cancel), takže nejsou kompletní.

Vedle dvou výše popsanýhc ještě HomePod umí Připomínky/Reminders (je na to aplikace) a Nákupní seznamy/Shopping list(k tomu se využívají Připomínky) a samozřejmě i Poznámky/Notes (což je taky aplikace)

Další díly série Jak na Homepod (mini)

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky