@365tipu

TIP#1814: Jak na Mac OS spustit aplikaci pomocí klávesové zkratky

Chcete mít možnost pomocí nějaké klávesové kombinace zpustit konkrétní aplikaci? Je to relativně snadné, musíte ale nejprve použít Automator a založit zde  novou akci pomocí Nový dokument/New Document -> Rychlá akce/Quick Action -> Vybrat/Choose.

Pokračujte výběrem Žádný vstup/No Input (ve Sled úloh přijímá aktuální prvky/Workflow receives) a vlevo klikněte na Akce/Actions (nad textem Knihovna/Library).

Poté vyberte Utility/Utilities -> Spustit aplikaci/Launch Application a přetáhněte do pravé části obrazovky.

Vyberte aplikaci pro spuštění a  uložte pomocí Soubor/File -> Uložit/Save (nezapomeňte pojmenovat – v tomto příkladu „Start iTerm“).

Přiřadit klávesovou zkratku

Pak už můžete přiřadit klávesovou zkratku. To se dělá v Předvolby systému/System Preferences -> Klávesnice/Keyboard -> Zkratky/Shortcuts.

TIP: Jak na Mac OS zjistit jaké klávesové zkratky nějaká aplikace používá?

Tam vlevo vyberte Služby/Services a najdete Rychlou akci/Quick Action co jste v předchozích krocích vytvořili (bude nejspší v části Obecné/General).

Zaškrtněte zaškrtávátko a v poli pro klávesovou zkratku uvidíte Žádná/None respektive Přidat zkratku – klikněte tam a nastavte klávesovou zkratku. Musí to samozřejmě být něco, co již není použito pro něco jiného. Což poznáte jen podle toho, že to nepůjde nastavit (ne Apple nic neřekne, ani že „to nejde, už je použito“ ani kde to je použito).

V příkladu výše vytvořená rychlá akce pro spuštění iTermu byla přiřazení na Shift+control+T

TIP: Další tipy a triky pro Mac OS najdete v  Jak na Mac OS

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky