@365tipu

TIP#1432: Zákazníkům se netyká. Nejen na Facebooku, tohle platí všude.

Tykání na sociálních sítích se tu už řeší v pár tipech, ale ten hlavní Fanouškům se netyká se věnoval hlavně tomu, jak neodpovídat a neoslovovat fanoušky na Stránce na Facebooku. Skutečnost je ale tak, že tykání je zásadní nešvar v marketingu jako takovém.

Pokud to chcete zjednodušeně, tak bezpečné je netykat nikdy, kdy je riziko, že oslovujete někoho kdo není malé dítě. S týkáním je to totiž problematické ohledem na osloveného. Řada lidí tykání a onen „děsně cool“ styl objevující se (například) v e-mailech nenávidí a tykání jim zásadně vadí. Těm který nevadí ale také nevadí vykání, takže když tykání vynecháte, nikdy nemůžete nic pokazit.

Bezpečně tykat můžete jenom tam, kde jde o cílovou skupinu, které se tyká (děti a mládež) nebo s ní máte opravdu vytvořenou úzkou vazbu, vztah. To první je vcelku snadné, to druhé extrémně složité.

Tykání také nepatří do inzerátů. Rozhodně nepatří do odpovědí na sociálních sítí, kde máte zásadní nejistotu, s kým vlastně mluvíte. A když už tykáte, tak to musíte nejen dělat důsledně, ale také přizpůsobit zbytek komunikace – zejména třeba v přechodu na křestní jména. Ta ostatně můžete (zejména) na sociálních sítích používat jako zlatou střední cestu, kdy zůstanete u vykání, ale použijete křestní jména v oslovování.

TIP: Celé to ještě souvisí s Psaní Váš/váš, Vám/vám, Ti/ti, Tobě/tobě. Vzniká tam totiž druhý záhadný zlozvyk, v marketingových textech se objevuje Vy/Vám/Váš ačkoliv nejde o žádnou uctivou korespondenci.

S tykáním souvisí i další nešvar. Snaha firem přizpůsobit komunikace mladé cílovce. Snahy většinou vedoucí k něčemu zcela trapnému a mladou cílovkou nepřijímanému.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky