@365tipu

TIP#1431: Jak je to s autorskými právy pro animovaný GIF?

AdWeek v Could That GIF Get You Sued? ukazuje klasický příběhm kdy značka (Pizza Hut) vezme ze sociálních sítí (TikTok) nějaký animovaný GIF a použije ho pro vlastní propagaci a účely. Až poté co se dotyčný (v tomto případě dotyčná) ozve, tak firma příspěvek s ukradeným obsahem smaže a pak hraje mrtvého brouka. Ani slovo omluvy, žádná snaha o domluvu s autorem původního videa.

GIPhy. Jeden z nejlépe použitelných zdrojů pro animované GIFy. To že tam něco najdete mimochodem neznamená, že je to volně použitelné. Licenčně pouze pro osobní a nekomerční užití a stejně nejsou všechny práva vypořádána. Podrobněji v Mohu GIFy z GIPHy volně použít pro jakékoliv účely?

Animovaný GIF není nic jiného než video převedené do formy GIFu. Vztahují se na něj všechny věcí ohledně autorského práva i osobnostního práva. Všechno co je už dlouho popsané v Mohu z Internetu (z Google) vzít fotku a použít ji? a v případě osobnostních práv ještě v Mohu zveřejňovat informace z cizího osobního účtu na sociálních sítích?

V praxi to tedy znamená starou známou věc – cizí autorské dílo nesmíte použít dokud nemáte (ideálně písemné) svolení autora, nebo pokud není jasné, že dané autorské dílo je možné využít k účelům, pro které je chcete využít (Public Domain, Creative Commons, atd). Musí být vypořádané navíc i otázky osobnostního práva, tedy to že fotka, video/animovaný GIF zachycuje nějakého člověka – ten musí k dalšímu používání dát také souhlas.

TIP: Co hlídat, pokud budete chtít využívat uživateli vytvářený obsah v kampani

Animovaný GIF žádné výjimečně či jiné postavení v tomto ohledu nemá, je to stále něčí autorské dílo. A pokud je na něm zachycen člověk, tak platí i osobnostní podmínky.

Stejně tak neplatí tolik oblíbený mýtus, že „když je to na Facebooku (atd), tak je možné to vzít a dělat si s tím co chci„. Tady viz Přivlastňuje si Facebook práva k mým fotografiím? Jak to vlastně je?

TIP: Hodně se vám může hodit Kde získat fotky k použití zdarma?

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky