@365tipu

TIP#1093: Co hlídat, pokud budete chtít využívat uživateli vytvářený obsah v kampani

V Co je to UGC, uživatelsky generovaný obsah si můžete nastudovat co to ten „uživateli vytvářený obsah“ vlastně je a co s ním je spojené. Rozhodnete-li se ho využívat, tak je dobré vědět čemu musíte věnovat pozornost.

Využití firemního webu a hlavně firemních sociálních profilů je jedna z dost zásadních věcí. Kampaně zapojující uživatele navíc mohou začít žít i tam, kde jste to původně neplánovali či nechcete, takže i s tím je potřeba počítat. Pokud máte web příliš komplikovaný, tak letitou správnou cestou je vytvoření minisite, odděleného webu jenom pro konkrétní kampaň.

Je velmi pravděpodobné, že se neobejdete bez nějaké výhry či ceny, bez toho bude podstatně složitější cokoliv spustit a udržet v chodu. Znamenat to ale také bude, že čím atraktivnější výhra je, tím spíše narazíte na soutěžní mafii a „fanoušky“, kterým rozhodně nejde o značku, ale jenom o výhru.

Zásadní pro kampaň je, že musí být pozitivní, fanoušci spojující se s kampaní to musí dělat rádi. Je nutné dbát i na to, jaká cílová skupina fanoušků má být pro kampaň nosnou – různé věkové skupiny se budou chovat v tomto ohledu různě.

Nespočet kampaní využívajících aktivity fanoušků skončilo fiaskem, musíte předem promyslet jaké možné negativní, ironické, posměšné reakce či podoby reakcí mohou vzniknout. V tomto druhu marketingu je navíc velmi málokdy dokážete odstranit, špatné konce většinou spočívají v tom, že fanoušci si na sociálních sítích mohou dělat co chtějí a nechtěné působení si pak žije vlastním (nežádoucím) životem.

Dbejte velmi na to, aby účast v kampani byla extrémně jednoduchá a jakékoliv obtížnosti či komplikace jste odstranili nebo je eliminujte vhodnou výší odměny, výhry.

S jednoduchostí souvisí i to, že hashtag doprovázející kampaň by měl být co nejvíce jednoduchý. Navíc budete určitě chtít aby se v kampani objevovala značka, takže i tu budete muset nějak jednoduše začlenit (nejlepší jsou zmínky sociálních účtů) aby fanoušci nezapomínali uvádět. U hashtagu si dejte pozor na možné nevhodné výklady.

Zkuste myslet i na budoucnost, vše co v rámci UGC získáte by mělo být použitelné opakovaně jak v samotné kampaní, tak ideálně v něčem co bude následovat.

Rozhodně pamatujte na právní aspekty, autorské právo, osobnostní právo, ochrana soukromí. Získaný obsah musíte vlastnit a to bez podmínek a placení. Musíte mít možnost ho volně dále používat. Vše ostatní musí být v souladu s dalšími zákony. Nezapomeňte ani na (již v předchozím tipu zmíněné) riziko porušování autorského práva samotnými fanoušky.

TIP: Jak je to s autorskými právy pro animovaný GIF?

Myslete i na výběr výherců, mechanismus by měl být jednoduchý, transparentní a nenapadnutelný. Pojistit si to každopádně opět musíte odpovídajícími body v pravidlech.

S fanoušky v průběhu kampaně (i po kampani) budete muset komunikovat, jedna z věci na kterou je také vhodné nezapomenout. A komunikovat kampaň nakonec budete i před spuštěním, celé to musíte nějak ohlásit, oznámit, takže myslete i na propojení s dalšími marketingovými nástroji – internetovou i klasickou reklamu. public relations zejména.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky