TIP#1335: Vlastním práva k fotografii, ve které jsem zachycený?

Možná špatná zpráva pro vás, protože to že vás někdo vyfotografoval nemění nic na tom, že ten někdo je autorem fotografie a vy k ní nemáte (automaticky) žádná autorská práva. Týká se vás pouze ochrana osobnosti, takže můžete zakázat autorovi takovouto fotografii využívat, ať už komerčně či nekomerčně. A zejména ne tak, aby využití nějak poškozovalo práva či pověst toho, kdo je na fotografii zachycený (tedy vás).

Ve všech případech bude záležet, jakou smlouvu (písemnou zejména, ale ústní může být také ve hře) jste s fotografem uzavřeli. Ta určí nejenom jak může či nemůže fotografii použít, ale také jak ji vy můžete využít. Jestli to chcete ještě jasněji, tak pokud se necháte vyfotit fotografem, tak práva k fotce vlastní on a vy se musíte jasně dohodnout na tom, jakou licenci dalšího užití získáte. A zároveň můžete omezit, jakým způsobem může fotograf fotografie používat.

TIP: Mohu zveřejňovat informace z cizího osobního účtu na sociálních sítích?

Roli zde ale mohou hrát i zákonné licence (úřední licence, vědecká a umělecká,  zpravodajská), u kterých svolení osoby není třeba (na otázce práv k fotografii či videu to nic nemění).  Podrobněji je to probrané například v  Ochrana osobnosti poskytovaná občanským zákoníkem. Ani tady to ale vám žádná práva k fotografii/videu nedává.

Práva k fotografii (a znovu připomenu, že i k videu) na které jste zachycení, vlastníte automaticky tedy jenom v okamžiku, kdy jste tuto fotografii pořídili sami (například selfie, coby nejtypičtější příklad).

Vhodné připomenout je, že pokud takovouto fotografii umístíte na sociální sítě (třeba jako profilovou fotku či klasicky) ani to nijak nemění (vaše) autorská práva. Onen oblíbený mýtus a hoax, že práva získá (například) Facebook, je prostě jen jeden z typických masově se šířících nesmyslů. Řeč o tom ostatně je v Přivlastňuje si Facebook práva k mým fotografiím? Jak to vlastně je?

TIP: Mohu z Internetu (z Google) vzít fotku a použít ji? a Jak je to s autorskými právy pro animovaný GIF?

PS: Vhodné pokračování najdete v Mohu někoho (třeba kamaráda či kamarádku) vyfotit a dát fotku na sociální sítě? a chcete-li vidět příklad hoaxů souvisejícího s tématem, tak mrkněte do HOAX: Instagram nemění podmínky a kusem nesmyslného textu co nasdílíte ničeho stejně dosáhnout nemůžete