@365tipu

TIP#298: Přivlastňuje si Facebook práva k mým fotografiím? Jak to vlastně je?

Předem je jasné, že tohle bude některým lidem těžké vysvětlit. Asi stejně těžké, jako jim vysvětlit, že když najdou na Facebooku (Twitteru, ale kdekoliv na Internetu) nějakou fotografii, tak ji nemohou libovolně použít a potřebují buď souhlas autora nebo musí ona fotografie být uvolněna pro volné užití. Ale to je trochu jiná záležitost, kterou řešíme v Mohu z Internetu (z Google) vzít fotku a použít ji? a netýká se situace, kdy se obáváte o práva a vlastnictví vašich vlastních fotografií, které nahrajete na (například) Facebook.

Jasně a jednoduše. Pokud nahrajete na Facebook (ale i jakoukoliv jinou sociální síť) vlastní fotografie, zůstáváte autorem, zůstáváte vlastníkem, Facebook nezískává právo vaše fotografie prodávat´a jakkoliv komerčně využívat (samozřejmě, že to dělá nepřímo, všudypřítomnou reklamou).

Nevzniká tím ani to, co občas tvrdí exemplární hlupáci, že „tím že je to nahrané na Facebook to může kdokoliv další použít„. Autorské dílo prostě zůstává autorským dílem, platí autorský zákon, v určité podobě je navíc platný na mezinárodní úrovní.

Ale teď trochu konkrétněji. V Podmínkách užití dnes velmi obtížně najdete to, co se týká toho, jak Facebook zachází s fotografiemi (ale i videem), které si na něj odložíte. Předělali to na barevnou omalovánku a konkrétní věci najdete až v Prohlášení o právech a povinnostech.

2015-10-25 08_30_48-(7) Daniel Dočekal

Podstatné v tomto ohledu jsou věci uvedené v „2. Sdílení vašeho obsahu a informací“ a hned na samém počátku je ta nejpodstatnější část: Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejníte

TIP: Facebook, ani nikdo jiný, nemůže smluvně ignorovat (nebo zrušit) něco, co je platným zákonem. Proto zde především platí autorský zákon a cokoliv v Podmínkách Facebooku na tom nemůže nic změnit. A autorský zákon je dost jasný a mezinárodně platný.

Autorská práva platí pořád, Facebook je nemůže zrušit

Čili, za prvé, tím, že něco nahrajete na Facebook se nevzdáváte (autorských) práv. Ani se vlastníkem fotografie (videa, textu, souboru) nestane Facebook. Poněkud obtížná část ale následuje v bodě (1). Obtížná proto, že je potřeba jí číst nejenom jako celek, ale také s ohledem na předchozí větu.

K obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí nastavením aplikací:

a pokračování:

nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).

Všimněte si jedné podstatné drobnosti, pokud obsah odstraníte, Facebook už nemůže s vašim obsahem (fotografiemi) jakkoliv nakládat. To předchozí, tedy že mu dáváte onu „bezúplatnou“ a „převoditelnou“ a „přenosnou“ a „nevýhradní“ licenci je nutnost. Pokud by tomu tak nebylo, tak byste sice mohli na Facebook nahrát fotografii, ale Facebook by ji nesměl ukázat dalším lidem. O nic jiného tady nejde.

TIP: Zcela jistě budete stále pochybovat a tvrdit, že tohle je jinak. Zkuste si projít podmínky užití Twitteru, YouTube, Google, Microsoftu. Ale zkuste to třeba i u českých služeb, zejména takových, kam nahráváte fotografie. Zjistíte, že všechny tyto služby musí používat prakticky shodné podmínky užití. Právě proto, že potřebují mít možnost vaše autorské dílo ukazovat (šířit) dalším lidem.

Facebook a Internet jsou veřejný prostor, pamatujte na to

Za druhé je nutno dodat, že Facebook tímto nezískává právo vaše fotografie komerčně využívat, nezískává právo je využívat nakonec ani nekomerčně. Má právo je pouze šířit. Navíc podle toho, jakým způsobem nastavíte pravidla šíření (= sdílení).

POZOR: Pamatujte na to, že pokud něco nahrajte na sociální síť, tak kdokoliv další mohl vaši fotografii nasdílet dalším lidem. Stejně jako pokud nahrajete fotografii na Internet, tak nelze zabránit tomu, aby si ji někdo nestáhl. A případně nezneužil v rozporu s tím co si přejete vy. Viz ostatně Jak je možné, že někdo vezme mojí fotku z Facebooku/Internetu/… a použije ji?

Další podstatný bod najdete v bodě (4): Pokud publikujete obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to, že povolujete všem (včetně osob mimo Facebook) přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s vámi (tj. s vaším jménem a profilovou fotkou).

Ani zde nevzniká nic, co by znamenalo že veřejně (public) vložené fotografie nějakým záhadným způsobem přestanou podléhat platnému autorskému právu. Tento bod nemá s případnou další licencí na použití (která je stále nutná, pokud někdo chce vaše autorské dílo použít) nic společného, jen řeší to, že pokud na Internet něco pověsíte přístupné každému, tak Facebook nemůže ovlivnit co se s tím stane.

POZOR: Facebook či Twitter skutečně nemají v podmínkách to, že vaše fotografie mohou prodávat. Některé další služby to ale mít v podmínkách mohou. V některých případech vám poskytnou část získaných prostředků, někde mají tolik drzosti, že si vše ponechají. Proto je nutné číst podmínky užití. Viz například Flickr prodává volně dostupné fotografie a peníze si nechává

Měli byste vědět, že jedinou fotografii, kterou Facebook může použít „komerčně“ je vaše profilová fotografie. Ta se totiž může stát součástí reklam (zejména v podobě, že se vám něco líbí). Pokud vám to vadí (a mělo by vám to vadí). můžete to vypnout (viz Jak zamezit Facebooku aby vás využíval v reklamě)

2015-10-25 08_29_50-(7) Daniel Dočekal

Nedávejte fotografie na Internet, nikdy

Jak to celé shrnout? Jednoduše, pokud nechcete aby se vaše fotografie volně potulovala po Internetu, tak ji prostě na Internet nedávejte. Uděláte-li to, třeba tak že je budete sdílet na Facebook, tak prostě musíte počítat s tím, že se mohou nekontrolovatelně šířit. Pořád ale bude platit, že máte právo určovat co s nimi lze dělat (byť to budete obtížně vymáhat) a také máte stále právo na odměnu, pokud někdo vaše dílo použije (a opět to budete obtížně vymáhat).

Částečně můžete pomoci tím, že nebudete na Internet nahrávat fotografie ve vysokém rozlišení, ale pouze zmenšené a špatně použitelné (což za vás ostatně Facebook udělá sám, to už snad víte). Pokud se fotografováním živíte, tak můžete na ukázkové fotografie umisťovat vodoznak, tak jak to například dělají fotobanky.

Tak jako tak,  Facebook nemá žádná zvláštní práva k fotografiím nahraným uživateli. A jeho uživatelé nemají právo popadnout cokoliv na Facebooku naleznou a používat to bez souhlasu/svolení autora. V cestě je autorské právo, ale také případně čistě slušnost.

TIP: Vlastním práva k fotografii, ve které jsem zachycený?

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky