@365tipu

TIP#323: Psaní Váš/váš, Vám/vám, Ti/ti, Tobě/tobě, atd.

Komplikovaná jsou ta velká písmena, komplikovaná. A nepotěším vás, protože tohle je trochu zapeklité. Psaní velkých písmen u oslovení se používá hlavně podle toho, jaký vztah máte k oslovovanému. Částečně a občas, ale opravdu jenom částečně, vám pomůže to, jestli píšete jednomu člověku nebo více lidem, ale není to až tak jednoduché.

Podstatné: Velké písmeno slouží k vyjádření úcty či formálnosti. Najdete ho tedy v úředních, formálních či oficiálních dopisech a to bez ohledu, jestli píšete jednomu nebo více lidem. Používá se jak pro vykání, tak tykání.

Malé písmeno použijete pokud osobu znáte a nechcete aby vznikl formální dopis. Značí tedy neformálnost a blízký vztah k příjemci.

TIP: Další zapeklitosti týkající se češtiny a psaní najdete ve zdejším Jazykovém koutku. Jsou tam i užitečné odkazy na další zdroje, které se tohoto tématu týkají.

Nejasno vzniká v momentě, kdy nepíšete něco, co je jasný dopis, tedy letáky, propagační materiály, manuály, obaly výrobků, atd.

S velkým „V“ můžete oslovit i tady (hromadně) zákazníky, ale žádné jasné pravidlo pro to neexistuje. Můžete si zkusit pomoci třeba zavedením toho, že pokud je oslovení hromadné/neadresné, budete používat tvary s malým písmenem, pokud je jasné že oslovujete jednu konkrétní osobu, použijete velká písmena.

TIP: Zákazníkům se netyká. Nejen na Facebooku, tohle platí všude.

Velká písmena v těchto materiálech pomáhají ukázat, že cítíte k oslovené osobě (ale i více osobám) úctu a jde o více formální formu. Pokud použijete malá písmena, jde o méně formální, přátelské oslovení. Ať už použijete velké nebo malé písmeno, text musí odpovídat formou.

POZOR: V jednom dopise, e-mailu, letáku, rozhodně nezapomeňte pečlivě zkontrolovat, jestli používáte všude stejnou podobu, tedy buď s velkým nebo s malým písmenem.

Tento tip také obsahuje oslovení, hned na samém počátku konstatuje, že vás nepotěší. Používá malé písmeno, v případě článků je to poměrně jednoduchá volba. Oslovují širokou veřejnost, není známo koho, proto se vždy používá písmeno malé. Možnou výjimkou by bylo, kdyby šéfredaktor psal dopis předplatitelům či čtenářům a chtěl by vyjádřit úctu, pak by pro zdůraznění mohl volit písmeno velké.

TIP: V Internetové jazykové příručce najdete tento problém pod Oslovení a závěrečný pozdrav a hlavně v Psaní velkých písmen – obecné poučení (týká se ale řady jiných případů zápasení s velkými písmeny)  a neméně zajímavý je Pravopis v současné korespondenci mladých lidí (na materiálu tradičních dopisů, e-mailů a SMS)

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky