@365tipu

TIP#249: Dobýt vs. dobít? Nabýt nebo nabít?

Nový přírůstek do jazykového koutku je tak trochu počítačový, mobilní a vůbec. Protože se týká další věci, ve které často lidé chybují, ačkoliv je to v zásadě velmi jednoduché. A tím pádem může tento tip být také velmi krátký.

Dobýt znamená, že něco dobudete a samozřejmě pochází od být neboli existovat. Můžete tak dobýt hrad, dobýt úspěch, dobýt vrchol hory, vydobýt si uznání, vydobýt pohledávku. Dobývá se také uhlí, protože i tady je nutné vynaložit nějaké to úsilí. A velmi blízké slovo je dobyvatel.

Dobít je oproti tomu založeno na slově bít, tedy v zásadě mlátit, tlouci. A znamená buď utlouci či usmrtit nebo prostě napěchovat energií. Což si přesně můžete říkat u dobíjení baterie, do které prostě tu tolik potřebnou elektřinu namlátite, natlučete. Dobít tedy můžete baterii, telefon, tablet, notebook, kredit, ale také zvíře. Bije také srdce.

Pokud mezi dobít nebo dobýt tápete, zkuste použit ono sloveso v budoucím čase. A chcete-li to ještě důkladnější, tak ve skvělé Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR najdete přímo heslo Předponová slovesa odvozená od být – bít. Vedle dobýt/dobít jsou totiž ještě další zapeklitosti jako nabýt/nabít, odbýt/odbít, pribýt/přibít, ubýt/ubit, vybýt/vybit, zbýt/zbit.

Samozřejmě zabíjíme čas a rozbíjíme stan, byť pro některé lidi může stavba stanu být na úrovní dobývání hradu. A kupodivu existuje zabýt, ale je to slovo zastaralé a knižní a v zásadě znamená zapomenout (hezky vysvětlitelné jako zabude), na chvíli nastavit a nářečně zaměstnat/zaneprázdnit.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky