@365tipu

TIP#507: Scestně nebo zcestně? S cesty nebo z cesty?

Přírůstek do jazykového koutku patřící do tolik oblíbených zapeklitostí okolo pravidel týkajících se „s“ a „z“. Podobný už tam je v zhlédnutí nebo shlédnutí.

Slovo scestný je to jediné správné slovo, pokud hovoříte o něčem co je zjevně nesprávné, chybné, bludné, nelogické, ale i úchylné. Související slovo je scestí, které jistě znáte z „uvést někoho na scestí“. Scestná může být myšlenka, výklad problému, nápad, ale třeba i scestné individuum (ve významu úchylné).

Původ scestný je poměrně jednoduché, uchylující se od správné cesty. V podobě scestně může jít o scestné blábolení, chování či léčení. A setkat se můžete ještě s podstatným jménem scestnost, nejčastěji v podobě scestnosti názorů či vědecké scestnosti.

Oproti tomu slovo zcestný (a tím i zcestně) budete v jazykových příručkách a Pravidlech českého pravopisu hledat marně. Čili tady to je jednoduché. Bohužel, z neznámých důvodů, například kontrola pravopisu ve Wordu uznává zcestný i zcestnost ale odmítá zcestně.

Stejně je to s otázkou toho, zda je správně „s cesty“ nebo „z cesty“, kde už jsou dvě možné varianty, které se liší. „S cesty“ použijete například tam, kde „zabloudíte s cesty“ ale také pokud budete mluvit o „bláznovi mluvícím s cesty“.

Druhá varianta je tam, kde se něco na cestě nachází, nikoliv je z ní odstraňováno (pamatujete jistě na „s“ psané tam, kde je něco shora dolů), proto budete psát „jdi mi z cesty“ či „odkliď to z cesty“ (změna stavu). Podobně budete psát „zápisky z cest“.

Pokud chcete ještě trochu zmást, tak vězte, že zcestovalý i scestovalý je totéž a můžete si prostě vybrat.

PS: Psaní těchto tipů je docela zábavné v tom, že se člověk sám poučí o věcech, které občas netušil. Ale také rizikové v tom, že „něco najít v Google“ ještě neznamená, že je to správně. Trochu oříšek to občas opravdu ověřit. S napětím čekám na to, kdy ověření povede na scestí. A ano i u tohoto slova je správně jenom tato varianta..

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky