@365tipu

TIP#902: Potenciál nebo potencionál? Co je kdy správně? A je vůbec?

Tohle je jedna z těch hodně zábavných jazykových zapeklitosti. Slovo potencionál totiž ve skutečnosti vlastně skoro neexistuje a správně je ta prostě kratší varianta potenciál. A také potenciální, potenciálně a tak podobně. Potencionál nakonec nenajdete ani v kontrole pravopisu.

Původem je tohle slovo z latiny (potencia) a jde u něj hlavně o nějaký souhrn schopností, možnost něco dělat nebo mít ambice. Ale také jako možný/uskutečnitelný u varianty potenciální. Ve fyzice (a hlavně elektrotechnice a tak podobně) existují potenciály elektrické, což opět není nic než prostý ekvivalent napětí.

Na druhou stranu, třeba takový „ABC.cz slovník cizích“ uvádí, že potencionální existuje a navíc, že je to totéž jako jako potenciální.

Samotný Ústav pro jazyk český říká, že potencionální sice používat možné je, ale jeho výskyt je řídký a nemá oporu v původní formě onoho výše uvedeného latinského slova. A je vám asi také jasné, že pokud budete důsledně používat potenciál místo potencionál, tak za život můžete ušetřit tisíce a tisíce zbytečných znaků.

Mimochodem, v lingvistice je potenciál slovesný způsob (modus potentialis) vyjadřující, jak jinak, možnost či pravděpodobnost. V češtině tento slovesný způsob ale nehledejte.

TIP: Zdejší ‣ Jazykový koutek obsahuje řadu dalších zajímavostí

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky