@365tipu

TIP#1892: Jak na Linkedin aktualizovat náhledový obrázek u vloženého odkazu

Linkedin používá pro vkládané odkazy (příspěvky s odkazem) stejný mechanismus jako Facebook – při prvním sdílení (kýmkoli) si ze sdílené adresy stáhne obrázek a další informace a ty poté používá i pro další sdílení (dalšími lidmi). Pamatujte si je určitou dobu, stejně jako Facebook, velmi pravděpodobně minimálně 24 hodin, ale možná až sedm dní.

Znamená to i to, že pokud vydáte článek s nějakým obrázkem, nasdílíte ho na Linkedin a poté v článku obrázek změníte, tak se to na Linkedin neprojeví. Stejně tak když nasdílíte článek bez obrázku nebo se špatným obrázkem a v článku to napravíte – na Linkedin se to neprojeví.

Nechat Linkedin aktualizovat (a znovu si načíst a zapamatovat) informace o odkazu není zcela jednoduché – u příspěvků je možné to zkusit přes opravu příspěvku, ale není moc jisté, zda se vám podaří uspět. Tady si o případné aktualizace rozhodne Linkedin, vy na to nemáte vliv. Navíc tam není k dispozici to co na Facebooku, tedy možnost požádat právě o tuto aktualizaci.

Existuje ale Linkedin Post Inspectorwww.linkedin.com/post-inspector/  – tam vložíte adresu článku a dozvíte se vše co o daném článku dokáže Linkedin získat – a také kdy naposledy se informace stáhly a uložily. Zároveň, pokud došlo k nějaké změně, můžete požádat o nové stažení a aktualizaci informaci

Linkedin samozřejmě informace ze stránky získává z META značek definovaných v rámci Open Graph  – tedy stejným způsobem jako Facebook či Twitter.  Případně viz Co je to Open Graph a proč je potřeba aby designeři webů věděli o co jde

TIP: Twitter má takovýto nástroj – Jak zjistit, proč mi Twitter špatně sdílí odkazy a jak aktualizovat co si z mých odkazů pamatuje?

A jak už bylo napsáno výše, i Facebook. Řeč je o tom v K čemu je Facebook Debugger (Sharing Debugger) a kde ho najdu?

Další tipy pro Linkedin

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky