@365tipu

TIP#125: Klávesové zkratky, aneb znáte Ctrl+C? Ctrl+V? Ctrl+Ins? Shift+Ins?

Někdy v roce minulém moje polovice s překvapením zjistila, že se dá používat Ctrl+C a Ctrl+V. Ne že by nevěděla jako kopírovat a vkládat, ale věděla jenom o (z mého pohledu složitější) variantě Ctrl+Insert a Shift+Insert. Podobných „klávesových zkratek“ existují doslova desítky, navíc každý program má svoje a také se liší podle toho, v jakém operačním systému jste (MAC nemá Ctrl, klávesa se tam jmenuje Cmd).

Řadu klávesových zkratek je dobré se naučit používat, fungují poměrně univerzálně napříč programy i systémy (třeba právě ty zmíněné pro kopírování a vkládání). Řadu dalších se naučíte, pokud intenzivně používáte určitý program – těm se ale v tomto tipu věnovat nebudeme, zkusíme zůstat u těch, co jsou hodně univerzální.

F1 vás například poměrně spolehlivě přivede k nápovědě.

Ctrl+C zkopíruje označený text či soubor (soubory) do schránky (také jako Ctrl+Insert)
Ctrl+X vyjme označený text či soubor (soubory) a uloží je do schránky (clipboardu)
Ctrl+V vloží to co je ve schránce uloženo tam kde zrovna jste (a podle toho co tam je) (také jako Shift+Insert)

Ctrl+D smazání/odstranění vybrané položky (soubor/složka) a přesun do Koše (taktéž většinou jako Delete)
Shift+Delete odstraňuje vybranou položku, aniž by byla přesunuta do Koše

Ctrl+A bývá výběr všeho (Select All). Viz Jak ve Wordu označit celý text? A nejenom ve Wordu!

Ctrl+Z je zpět, tedy návrat o krok zpět, navrácení akce
Ctrl+Y je opakování akce

Ctrl+N často poslouží coby „Nový/New“, tedy pro založení
Ctrl+O často poslouží coby „Otevřít/Open“, tedy pro otevření (souboru)
Ctrl+P je dost často vyvolání tisknu (Print).
Ctrl+S je dost často uložení dokument (Save) a bývá hodně dobré se tohle naučit průběžně mačkat, pokud váš editor neukládá sám automaticky

365tipu-capslock

Ctrl+F je hledání (Find)

Alt+F4 ve Windows zavře právě otevřený (aktivní) program/okno

F5 v prohlížeči znovu načte zobrazenou stránku (též jako Ctrl+R)
Ctrl+F5 v prohlížeč znovu načte zobrazenou stránku a pokusí se načíst znovu i všechny její zapamatované součásti

TIP: Jak ve Windows restartovat grafický ovladač? Jde to klávesovou zkratkou!

šipky sloužící pro posun v textu a v souborech asi znáte, ale mají ještě některé varianty
Ctrl+šipky přesouvá o slovo doprava/doleva a o odstavec nahoru/dolů
Ctrl+Shift+šipky přesouvá text a zároveň ho označuje
Home přesune kurzor na začátek odstavce
End přesune kurzor na konec odstavce
Ctrl+Home přesune kurzor na začátek textu
Ctrl+End přesune kurzor na konec textu
Shift+Home označí text od kurzoru na začátek odstavce
Shift+End označí text od kurzoru po konec odstavce
Shift+Ctrl+Home označí text od kurzoru až na začátek textu
Shift+Ctrl+End označí text od kurzoru až do konce textu

Klávesových zkratek je opravdu ale opravdu mnoho. A každý program je bude mít vlastní, ve Windows pak ještě řada dalších funguje s použitím klávesy Alt i  Win. Je dobré si na Internetu přes Google nebo přímo v nápovědě najít jaké klávesové zkratky můžete použít.

TIP: Hledáte Klávesové zkratky ve Windows 10? Tak i jejich přehled tu máme. V samostatném tipu. A je jich docela hodně nových. Otevřeli jste si příkazovou řádku? Má spoust vlastních zkratek.  Viz Klávesové zkratky pro příkazovou řádku ve Windows 

m_72_extended_keyboard_pt 019

Některé další užitečné

Ctrl+B v textových editorech bývá označení tučně (bold)
Ctrl+I v textových editorech bývá označení šikmým písmem (italic)
Ctrl+U v textových editorech vede k podtržení (underline)

Ctrl+K v textových editorech umožňuje vkládat odkazy (URL)

Ctrl+Del v textovém editoru smaže text od kurzoru po konec slova.
Ctrl+Backspace v textovém editoru smaže text od kurzoru po začátek slova.

Shift+Enter v textových editor odřádkuje (ale neukončí odstavec jako Enter samotný)

Alt+čísla na numerické klávesnici vám umožní psát znaky, které na klávesnici nejsou. Lze tak napsat prakticky cokoliv, Alt+64 je například @ (Jak na počítači napsat zavináč). Touto cestou lze psát jak znaky z původní ASCII sady (mají kódy 1 až 255), tak z Unicode – ty vyvoláte tak, že použijete v čísle nejprve nulu, například.

TIP: Klávesové zkratky pro Mac OS (MacBook a Mac) a velké srovnání s těmi s Windows

Alt+Tab a Ctrl+Tab umožní přepínat mezi otevřenými programy případně mezi záložkami v programu (Ctrl+Tab). Pokud přidáte i Shift, tak se budete pohybovat pozpátku.

Ctrl+T v prohlížeči vytvoří novou záložku (tab).
Shift+Ctrl+T je jedna z nejvíce užitečných zkratek v prohlížečích. Vrátí zpět záložku, kterou jste zavřeli. Používám prakticky neustále.

A to by snad stačilo, můžete případně napsat, jestli postrádáte nějaký váš velmi používaný a oblíbený prstolam (rozumějte, klávesovou zkratku). A pokud chcete hledat další klávesové zkratky tak zkuste Google a klávesové zkratky nebo keyboard shortcuts.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky