@365tipu

TIP#308: Jak přesvědčit Windows aby při spuštění byl aktivní NumLock

To, že si ve Windows 10 můžete aktivovat místo hesla číselný PIN už snad víte (případně viz Ve Windows 10 si k přihlašovacímu heslu můžete pořídit PIN. A je to hodně užitečné). Nedávno ale někdo psal, že je hezké mít numerický PIN, ale že pokaždé když zapne počítač, tak musí mačkat NumLock, ten že nezůstane zapnutý.

Můj počítač (ani jeden) tohle kupodivu nedělá, ale vypnutý NumLock není až tak ojedinělý. Má to (minimálně) dvě možná řešení. To první je prosté, zapnete počítač, zapnete si NumLock a poté počítač vypnete (vpravo dole máte vypínací tlačítko, například). Při novém spuštění by už měl NumLock být aktivní už od přihlašovací obrazovky.

2015-11-04 07_25_25-Editor registru

Pokud tohle nepomáhá, tak budete muset zkusit cestu úpravou klíče v Registru. Hledejte HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard (pokud ho v Control Panel nemáte, tak ho stačí vytvořit). Tam potřebujete najít řetězec (string) jménem InitialKeyboardIndicators – aby NumLock byl zapnutý, tak tam dejte buď hodnotu 2 (pro Windows 7) nebo 80000002 (pro Windows 8 a Windows 10)

POZNÁMKA: Je možné, že ve vašich Windows onen  InitialKeyboardIndicators bude na více místech (typicky může být ještě někde v HKCU). Zkuste název toho klíče nechat hledat  dokud se vám nepodaří najít všechny.

Tenhle klíč umožní zapínat i jiné klávesy, stačí „nasčítat“ potřebnou hodnotu. Nezapomeňte, že pro Windows 8/10 je potřeba použít variantu delší, s osmičkou na začátku, tedy například 80000007 pokud chcete zapnout Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock (přičíst 80000000 k tomu co jste si zkombinovali). Nezapomeňte, ten klíč kupodivu není číslo, ale řetězec (String).

Hodnota Klávesa
0 Vše vypnuté
1 Caps Lock
2 Num Lock
4 Scroll Lock

Pokud máte některý z notebooku od HP, tak bude možná nutné tam vložit 2147483650. Proč takto podivnou hodnotu? Čtěte dále. Pokud chcete ještě více zkoumat, tak můj vlastní stroj obsahuje dokonce 2147483648 (a NumLock je po spuštění zapnutý). Co že to má znamenat? Čtěte níže. Není to nakonec tak velký záhada.

Čistě teoreticky je ještě možné, že vypnutí NumLocku má na svědomí váš BIOS. V takovém případě zkuste při příštím zapnutí počítače v BIOSu najít něco jako „POST Behavior“ a tam nastavení pro NumLock. Viz i Jak se dostat do BIOSu. A co to vlastně ten BIOS je?

TIP: Jak na notebookové klávesnici ve Windows vyvolat (a vypnout) numerickou klávesnici

Rozuzlení oněch podivných čísel?

2147483648 je ve skutečnosti 0x80000000 a 2147483650 je 0x80000002 – tedy když to převedete do šestnáctkové soustavy, tak je vše docela dost jasné. A pokud vám tedy nefunguje 2, ani 80000002, tak tak zkuste dát právě onen desítkový ekvivalent šestnáctkového čísla. Pokud nevíte jak převádět mezi soustavami, zkuste tip Dvojková, desitková, šestnáctková a osmičková soustava? Co s tím?

TIP: ‣ Vše co jste chtěli vědět o Windows 10 se sice týká hodně Windows 10, ale záplava tamních tipů platí i pro jiné verze Windows.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky