@365tipu

TIP#513: Klávesové zkratky pro příkazovou řádku ve Windows

Měli bychom tu Klávesové zkratky ve Windows 10 a přehled obecných klávesové zkratky jako je Ctrl+C,  Ctrl+V, Ctrl+Ins či Shift+Ins. Ale také specifické klávesové zkratky pro Google Chrome.  Ale zkratky přímo a jenom pro příkazovou řádku ještě nemáme. Byť už tu je Jak rychle otevřít příkazovou řádku Windows jako správce? a tím pádem je čas to napravit, byť trochu se to už řešilo v Co je nového v příkazovém řádku ve Windows 10? A jak se dá ovládat?

Příkazovou řádku můžete také otevřít pomocí několika klávesových zkratek

  • Win+R a poté „cmd“
  • Win+X -> C (normální příkazová řádka)
  • Win+X -> A (příkazová řádka jako správce)

Až ji budete mít otevřenou, tak se vám bude hodit

Alt+F4 příkazovou řádku zavře, ale tuhle zkratku už určitě znáte

Alt+Enter přepíná mezi oknem a plnou obrazovkou

Home/End přenese kurzor na začátek/konec řádky

Ctrl+Vlevo/Vpravo posunuje kurzor vlevo či vpravo o jedno slovo

Ctrl+Nahoru/Dolů roluje obrazovku nahoru či dolů

Ctrl+C přeruší spuštěný příkaz či program (pokud to jde).

2016-05-27 07_19_54-Označit Příkazový řádek.png

Výběr textu

Vybírat text můžete myší (viz Co je nového v příkazovém řádku ve Windows 10? A jak se dá ovládat?), ale pokud nemůžete tak jsou k dispozici následující zkratky.

Ctrl+M přepne do označovacího (mark) režimu, kde můžete použít šipky pro posun kurzoru po celém okně  (zbavíte se ho například stiskem Esc)

Ctrl+A vybere kompletní text na řádce. Další stisk Ctrl+A vybere celý obsah vyrovnávací paměti

Shift+Vlevo/Vpravo rozšiřuje výběr o jeden znak vlevo či vpravo

Shift+Ctrl+Vlevo/Vpravo rozšiřuje výber o jedno slovo vlevi čo vpravo

Shift+Nahoru/Dolů rozšířuje výběr o jednu řádku nahoru nebo dolů

Shift+Home rozšířuje výběr na začátek řádky, Shift+End na konec řádky

Ctrl+Shift+Home/End rozšiřuje výběr na začátek/konec vyrovnávací paměti

Shift+PgUp/PgDn rožšiřuje výběr o jednu stárnku nahoru či dolů

Další klávesové zkratky

Ctrl+C a Ctrl+Ins kopíruje vybraný text, ale tuhle univerzální zkratku můžete používat prakticky všude

F2 + písmeno kopíruje text vlevo od kurzoru až po vybrané písmeno

Ctrl+V a Ctrl+Ins vkládá text ze schránky, opět univerzální zkratka

Backspace smaže znak směrem vlevo
Ctrl+Backspace smaže slovo směrem vlevo

Tab dokončí jméno složky, které jste načali prvními písmeny

Esc zruší celý text co jste napsali

Insert samozřejmě přepíná mezi vkládáním/přepisováním

Ctrl+Home/End smaže text od kurzoru k začátku nebo ke konci řádku

Ctrl+Z ukončí řádku, cokoliv budete dále psát se bude ignorovat

Užitečné může být i Jak na počítači napsat zavináč

Práce s historií příkazů

Příkazová řádka si pamatuje, co jste zadávali za příkazy a můžete se k nim vracet. Nezapomeňte, že zavřením okna příkazové řádky se historie ztrácí, nově spuštěné okno si „minulou“ pamatovat nebude.

F3 zopakuje poslední použitý příkaz

Nahoru/Dolů pohybuje v historii příkazů dozadu a dopředu

Vpravo nebo F1 postupně použije znak po znaku z posledního použitého příkazu

F7 zobrazí historii, lze se v ní pohybovat pomocí šipek nahoru a dolů, Enter vykoná zvolené

Alt+F7 smaže historii

F8 se vráti v historii zpět k příkazu, který odpovídá tomu, který máte právě zobrazený

PS: Klávesové zkratky pro Mac OS (MacBook a Mac) a velké srovnání s těmi s Windows vám prozradí jak je to u jablíčkových věcí

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky