TIP#403: Jak rychle otevřít příkazovou řádku Windows jako správce?

Jak otevřít příkazovou řádku (CMD) běžnými cestami snad víte (pokud ne, tak viz Co je to ten DOS? A příkazová řádka? a Co je nového v příkazovém řádku ve Windows 10? A jak se dá ovládat?). Co možná také víte je to, že se dá otevřít na dva způsoby. Ten běžný a ten „jako správce“, tedy ten co potřebujete pro spouštění některých věcí, které vyžadují plná práva, práva správce (administrátora).

2016-02-07 08_14_48-.pngV řadě zdejších tipů je právě „spuštění jako správce“ zmíněno jako nutnost. Docílit toho můžete tak, že v Start knoflíku je na pravém tlačítku myši (vyvolatelné i Win+X) výběr mezi „Příkazový řádek“ a „Příkazový řádek (správce) – případně „Windows PowerShell“ a „Windows PowerShell (správce)“ – k tomu ale viz poznámka níže.

Nebo pokud se v Exploreru/Průzkumníku díváte na nějaký program, který chcete spustit, tak v pravém tlačítku myší najdete možnost spustit běžně, nebo jako správce.

Užitečný trik ale je, že pokud použijete Ctrl + Shift + Enter ve vyhledávacím políčku, tak také spustíte program jako správce

Přímo z „ne jako správce“ spuštěného příkazového řádku je to složitější, musíte použít příkaz RUNAS (tomu můžete pomoci /user:jméno předat uživatele, který má práva správce).

2018-05-24 13_30_43-.pngCtrl + Shift + levé kliknutí zajistí totéž – třeba v okénku příkazového řádku v GUI (staré známe Run).

POZNÁMKA: Místo klasické příkazové (CMD.EXE) řádky se Windows 10 postupně přesouvají k použití PowerShellu (viz K čemu je ve Windows PowerShell a kde ho tam najdu?)). Proto je někdy od roku 2017 v menu místo vyvolání příkazové řádky právě vyvolání PowerShellu. Můžete ho používat stejně, půjdou v něm vyvolat i klasické věci jako v původním CMD.

Otevřeli jste si příkazovou řádku? Má spoustu klávesových zkratek.  Viz Klávesové zkratky pro příkazovou řádku ve Windows 

Spuštění přes zástupce

Je také dobré vědět, že si můžete udělat zástupce/shortcut na cmd.exe (příkazový řátek) a tu pak nastavit, aby se spouštěla jako správce. V zásadě to můžete udělat pro jakýkoliv program, protože ve Vlastnostech zkratky je možné přejít v záložce Zástupce na Upřesnit. Tam pak najdete Spustit jako správce.

2016-02-06 11_37_04-10AppsManager.exe – zástupce – vlastnosti.png

Nezapomeňte, že případné spuštění jako správce může vyvolat nutnost zadat přihlašovací údaje účtu, který má práva správce.