TIP#1436: Jak změnit IP adresu?

IP adresa se na @365tipů řeší v několika typech. Nejbližší tomu dnešnímu je Co je to statická IP adresa. Potřebujete ji? A co je to dynamická IP adresa? V něm je totiž jedna ze základní věci, které s případnou změnou IP adresy souvisí.

Většinou se budete setkávat s dynamickou IP adresou, tedy tou kterou vám něco přidělilo – může to být váš domácí router nebo to, že jste připojení k poskytovateli připojení Internetu – od něj v okamžiku připojení dostanete IP adresu. Může být dlouhodobě stále (u vašeho připojení doma) nebo se bude měnit (pokud se připojujete přes mobilní Internet).

2019-09-07 11_57_21-Protokol IP verze 4 (TCP_IPv4) – vlastnosti.png
Klasický ovládací panel pro IPv4 protokol.

Abyste mohli IP adresu změnit, musíte buď přepnout na statické IP adresy a pak prostě v nastavení síťové karty vyplnit novou IP adresu. Nebo zůstat u dynamicky přidělovaných, kde vám přidělující služba (DHCP server ve většině případů) přidělí jinou adresu.

Měnit IP adresu většinou není důvod. Co navíc, pokud si změníte IP adresu aniž byste věděli jak na to (a jakou vlastně můžete použít), tak to může dopadnout tak, že ztratíte připojení k Internetu. Nebo použijete IP adresu, která je konfliktní s jiným zařízením ve vaší síti.

Měnit je snadno můžete třeba v domácí síti, nebo prostě v místní síti, kterou jste si vytvořili a spravujete sami. Pokud zůstanete u přidělování přes DHCP server, tak nejpraktičtější je v DHCP serveru nastavit onu konkrétní IP adresu pro váš počítač (pomoci MAC adresy síťového rozhraní) a pak na vašem počítači vyvolat uvolnění a nové „natažení“ IP adresy (ve Windows viz K čemu slouží ve Windows příkaz ipconfig? na MACu viz Jak na Mac OS znovu získat (renew) IP adresu)

2019-09-07 12.01.43.png
Android. Stačí přepnout z DHCP na Static, uložit, vrátit se zpět a můžete vyplňovat ručně.

Můžete samozřejmě jít i do nastavení síťové karty a tam přepnout z dynamické na statickou IP adresu a poté vyplnit vaši vlastní – budete muset i správě vyplnit „masku“, tedy určení v jakém rozsahu vaše místní síť funguje a možná i adresu brány (gateway) aby se váš počítač uměl připojovat i nějak jinam, než jenom v lokální síti. Při ručním nastavování nezapomeňte, že možná bude nutné nastavit nejenom IPv4, ale také IPv6 adresu.

Stejným způsobem se mění IP adresy přidělené pro připojení přes Wi-Fi. V počítači se to tváří jako síťová karta, takže i zde je možné přepínat mezi dynamickou a statickoz adresou. Stejné je to v mobilních zařízeních, kde nejde o síťovou kartu, ale o vlastnosti aktivního Wi-Fi připojení. Takže i tam je nutné přepnout z dynamické/DHCP adresy na statickou.

Změna IP adresy routeru je trochu komplikovanější v tom, že se musíte přihlásit na administrační zařízení routeru – existuje tam pak IP adresy veřejného rozhraní samotného routeru, tu prakticky vždy přiděluje poskytovatele připojení k Internetu u kterého jste a není moc pravděpodobné, že byste ji chtěli měnit (a uděláte-li to, nejspíš to dobře nedopadne).

Co ale je možné měnit je rozsah IP adres pro vaši místní/domácí síť. A jak už bylo napsáno výše, je možné „rezervovat“ konkrétní IP adresy pro konkrétní zařízení pomocí jejich MAC adresy.