@365tipu

TIP#1192: Je pro firmu bezpečné používat Facebook Workplace? Je Facebook bezpečný pro firemní komunikaci?

Facebook už několik let chce proniknout přímo dovnitř firem a poskytovat komunikační nástroje schopné konkurovat něčemu jako je (třeba) Yammer, Slack, G-Suite, Office 365 a další. Produkt k tomu určený se jmenuje Facebook Workplace – dlouho dobu byl „na pozvánky“ a stále je spojen s řadou omezení a měl by se stát plně placeným. Spuštěn byl v roce 2016 (Jako Facebook At Work, nyní Workplace by Facebook) a Facebook uvádí, že ho používá více než 30 tisíc firem.

Snaha proniknout do segmentu Enterprise Social Network (ESN, Sociální sítě pro firmy) je pochopitelná. Jednak je to potenciální segment, kde firmy budou za poskytovanou službu platit, ale také je to další cesta jak získat ještě více informací o jednotlivcích i firmách. Facebook má obchodní model založený na shromažďování informací a poté využívání těchto informací pro reklamu (včetně prodeje těchto informací dalším subjektům). Něco co je jedním z několika zásadních rizik při nasazení Facebook Workplace.

Facebook přitom Workplace nabízí ve zdarma použitelné podobě (kde je jasné, že nutné potřebuje využívat informace pro prodej reklamy) a v „Premium“ podobě s platbou 3 USD za uživatele. V té ale nezaručuje, že nebude shromažďovat a využívat informace o uživatelích a firmách.

Pokud budete uvažovat o použití Facebook Workplace pro interní firemní komunikaci tak rozhodně musíte počítat s tím, že vaše interní věci nejsou a nikdy nebudou v bezpečí a dříve či později se k nim dostane někdo, kdo by se k nim nikdy nemohl dostat. Facebook je spotřebitelský produkt s letitou historii velmi špatného zabezpečení a ještě horšího vztahu k soukromí. Úměrně tomu chybí i jakákoliv reálná uživatelská podpora, která je u komerčních produkt nutná (a u konkurenčních řešení běžná).

Nasazení Facebook Workplace bude narážet i na dost zásadní rozpor v tom, že pro samotné zaměstnance je Facebook místem pro osobní komunikaci s přáteli a rodinou a nechtějí do toho míchat pracovní záležitosti. Problémem u Workplace je i to, že je to vlastně jenom oddělená „kopie“ Facebooku nasazená pro firmu, ale nijak extra pro firemní potřeby nepřizpůsobená – včetně zásadních nedostatků nasazení klasické komunikace přes Messenger do firemního prostředí.

Zásadní komplikací pro firemní použití je i nedostatek potřebných nástrojů pro řízení přístupů, nasazení potřebné organizační struktury, hlídání nechtěných nebo záměrných sdílení mimo firmu. Pro některé firmy je Workplace zcela nepoužitelné, protože v žádném případě nevyhoví striktním regulačním požadavkům.

K využití Facebooku pro podnikání obecně viz Proč nepoužívat poštu na Facebooku (mimo okruh vlastních přátel) a hlavně Pracovní či obchodní komunikace do mailu na Facebooku nepatří. A na sociální sítě v zásadě vůbec ne

TIP: Je čas: Jak skončit s Facebookem. Návod pro provozovatele weby, firmy a podnikání

Péče o zákazníky ano

Facebook je pro firemní komunikaci použitelný na úrovní péče o zákazníky, tedy na firemních profilech (Stránkách) a i tam je potřeba velmi dbát na to, aby se tam nevyskytovaly interní firemní informace a sami zákazníci Facebook nepoužívali pro předávání osobních či citlivých informací – veškerá komunikace přes Stránky (včetně části přes Messenger) probíhá ve veřejném prostoru a může se k ní dostat prakticky kdokoliv.

Případné zprávy mezi uživatelem a Stránkou také nemůžete považovat za bezpečné. Facebook je využívá pro reklamu, kdokoliv cizí se k obsahu může dostat (nejsou šifrované) pokud získá přístup k účtu uživatele nebo k samotné Stránce. Citlivé či osobní informace na Facebook nepatří, komunikaci vyžadující tento druh informací převádějte na přímou komunikaci se zákazníkem (telefon, osobně na pobočce) nebo alespoň e-mail.

TIP: U péče o zákazníky se vám možná bude hodit Jaké pomůcky pro péči o zákazníky (customer care) na sociálních sítích? a případné další tipy na toto téma dostupné například přes štítek Péče o zákazníka

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky