@365tipu

TIP#382: Jak se píší peněžní částky, ceny. A co to zpropadené euro?

V tipu o psaní časových ůdajů byla řeč o ČSN 01 6910, normě upravující psaní data, času, ale i peněžních částek. Nová verze normy je stará několik let a zavedla některé poměrně podstatné změny, dost často reagující na počítače a informační technologie. Jsou v ní právě i změny týkají se zápisu ceny, částek.

Dřívější podoba s tečkou coby oddělovače tisíců (3.458 Kč ale i 2.745.585,50 Kč) je nadále možná, ale nevyžaduje se. Správně je tedy i 3 458 Kč.

Nedoporučuje se používání pomlčky, takže místo 500,- Kč je doporučováno prostě 500 Kč nebo 500,00 Kč. A jak můžete právě vidět, čárka je zde zásadně desetinnou čárkou (a tečka tam nemá co dělat, to je v zásadě jenom počítačový zlozvyk, a osobně ho mám také silně zakořeněný).

K psaní peněžních částek je vhodné dodat ještě to, že tam kde to může být podstatné pro srozumitelnost a jednoznačnost je dobré částku vypisovat slovy. Důležité je to i tam, kde může dojít k dodatečnému vepsání číslice, proto například na složenkách a podobných věcech vždy vedle číselného zápisu je nutné částku vypsat i slovně.

Psaní euro

Euro je slovo rodu středního, ohebné, skloňované a to podle vzoru město a je vhodné vědět, že máme  1 euro, 1 EUR, 1 €, 1 Eur.  Symbol pro euro najdete ve Windows jako PravýAlt+E. V množném čísle se používá 2/3/4 eura, 2/3/4 EUR, 2/3/4 Eur a 5 (a více) eur i 5 (a vice) EUR i Eur.

Chcete-li to říci jasně, tak psát v částce (měně) Euro s velkým E na začátku je špatně (a ano, myslím že tenhle zlozvyk jsem taky někde stihl chytit). Pokud to chcete ještě nějak srovnat, tak Eur odpovídá Kč, EUR odpovídá CZK ale ani jedna z nich není zavedená a týká se spíše bankovní praxe.

Označení měny v podobě EUR (ale také třeba USD) se v češtině píše vždy za částku, pokud to ale bude anglický text, tak před částku. I v angličtině se píše „euro“ (tedy s malým „e“) a má množné číslo „euros“.

Nezapomínejte, že Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR má i pro tento případ heslo s názvem Peněžní částky, značky měn

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky