@365tipu

TIP#379: Jak se píše čas, časový údaj?

V Jak se píší datumy, jak psát správně datum? je řeč o správném psaní data, ale je vhodné se ještě podívat na to, jak se v češtině zapisuje čas. A uvidíte, že to je opět další komplikovanost, protože jste se to nejspíš navykli psát a vnímat jinak, než jak to „má“ být.

Pokud je totiž právě teď 11 hodin a 36 minut, tak správný český typografický zápis je ve skutečnosti 11.36 – ano, žádná dvojtečka, je tam tečka a není tam mezera (čímž to také můžete odlišit od zápisu data). Zápis s dvojtečkou je ale také možný (viz dále).

Tečka je v časovém údaji hlavně proto, aby se odlišila desetinná čárka (tedy 11,36 vs. 11.36), ale v dřívější podobě této české normy byla vyžadována (dle typografie je to právě jen a pouze tečka, co bylo považováno za správné). A ona dvojtečka, na kterou jsme tak navyklí (11:36) je samozřejmě hlavně výdobytek doby moderní, digitální. A ještě je vhodné dodat, že minuty by se měly psát dvojmístně, hodina stačí jednomístná (takže například 9.05).

Varianta s dvojtečkou ale není špatně, povoluje ji ČSN 01 6910, která umožňuje i hodiny uvádět dvojmístně (takže 9:06 i 09:06). Zajímavé mimochodem je, že dvojtečkový tvar se používá pro dobu trvání – tedy například, že něco trvalo 3:01:08,50 – tedy tři hodiny, jednu minutu, osm sekund a 50 setin sekundy. Všimněte si desetinné čárky oddělující právě ony setiny sekundy.

A stejně jako u data, i zde je možné psát časové rozmezí. Používá se k tomu pomlčka bez mezer. Tedy například 08-10 h (hodiny se zkracují jako h., minuty jako min., sekundy jako s, případně lze hodiny krátit i jako hod. –  české zkratky přitom mají tečky u zkratek hodin a minut, ale už ne sekund, zahraniční jsou bez teček), či 8.30-9.45 (nebo 08:30-09:45 pokud se vám to bude hodit do formátování textu).

PS: Pomlčku v odstavci výše nehledejte, je tam nepochybně spojovník nebo prostě to co uděláte na klávesnici přes „-„. Nemám sílu se bavit snahou přesvědčit WordPress.com aby tam nechal — (třeba tady zůstane, ale je to poněkud na pikaču). Mimochodem i spojovník je něco jiného než mínus. Tedy (-) je teoreticky spojovník a (-) je teoreticky minus. Tedy aspoň to tam bylo, než se to odeslalo k uložení.

PPS: Jo, všimněte si, že v odstavci výše WordPress zmastí uvozovky (v „-„) nahoře, na nesmyslné oboje dole, taky to neovlivníte. Ale ten — (Alt+0151 ve Windows) tam snad nechal.

PPS: A jak na to tak koukám v hex editoru, tak snaha o spojovník vs. mínus skončila špatně. V obou je nakonec stejný (0x2D) znak.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky