@365tipu

TIP#377: Jak se píší datumy, jak psát správně datum?

Tohle je taky dobrá zapeklitost. Máme totiž podstatné jméno datum, od kterého množné číslo jsou ve skutečnosti data. Takže to, že jsem do titulku použil „jak se píší datumy“ je prostě klasická zlotřilost a zlovolnost. Přiznávám se k ní, protože je to udělané schválně, pro vyhledávání. Ale o tom jak psát slovo datum tenhle tip není, je o tom jak se data (datumy) píší v onom číselně/slovním provedení.

Datum se v Česku píše vzestupně, v podobě den, měsíc, rok. Naštěstí, protože v USA jsou poněkud šílení a dávají na první místo měsíc a následuje den s rokem.

V číselné podobě se vše odděluje tečkami s mezerou (a to je důležité). Takže třeba dnes je 10. 1. 2016. Měsíc je možné zapisovat slovem, což by pro dnešek bylo 10. ledna 2016 (poznámka, dnešek byl den, kdy jsem psal tento tip).

Pokud před datum dáváte místo, což může být běžné u tiskových zpráv, tak se nijak místo a datum neoddělují. Takže například „Praha 16. ledna 2016„.  Zajímavé je, že tvar „V Praze 16. ledna 2016„, tedy nepoužití v prvním pádě, je považován za špatný, pokud je to v dopisech. Prostě život není jednoduchý.

Možnou variantou zápisu data je RRRR-MM-DD, tedy například 2016-01-16 a tady musím zdůraznit, že by mezi číslicemi měl být správně spojovník. S tímto způsobem zápisu se samozřejmě setkáte nejčastěji v počítačovém světě – v tabulkách, databázích. A až s tím budete zápisit v Excelu či Google tabulkách, tak aspoň víte proč.

TIP: V Jak se píše čas, časový údaj? se dozvíte, dost jasně, jak zapisovat čas.

Rozsah dat používá pomlčku a je dobré vědět, že tečky u dnů zůstávají. Takže například 1.-10. ledna kdy není doporučeno používat mezery, ale 1. ledna – 10. ledna 2016 kde je používání mezer doporučováno a vhodné (okolo pomlčky, aby bylo jasno).  Stejně jako třeba u 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

Co ještě je dobré vědět? Pokud budete chtít vynechávat mezery u dd. mm. rrrr zápisu, tak musíte dbát na to, abyste použili dvou číselné zápisy. tedy například 10.01.2016 (a nikoliv 10.1.2016).

A poslední (jak správně upozornil Kamil Zmeškal) drobnost – pokud používáte formáty s mezerami, může být praktické místo klasické mezery používat tu „non-breaking“, tedy takovou co zabrání případnému rozdělení na konci řádku.

POZNÁMKA: Prosím pozor, tohle je WordPress bez možnosti ovládnout jak to nakonec dopadne, takže to že je někde řeč o spojovnících, pomlčkách (a tak podobně) bohužel neznamená, že jsou správně použité. 

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky