@365tipu

TIP#220: Hibernace, vypnutí, uspání? Jaký je mezi nimi ve Windows rozdíl a co používat kdy

Sice se to bude opět detailněji týkat Windows 10, ale hodí se to i pro starší Windows – hibernace a uspávání se totiž objevilo ve Windows už před lety. A já sám si pamatuji počátky, které rozhodně nebyly tak jednoduché, jako je tomu dnes. Podstatné na tom všem je, že už několik let ani domácí počítač nevypínám jinak, než hibernováním. Ale vy určitě budete chtít vědět jaké jsou mezi těmito třemi věcmi rozdíly.

Vypnutí (shutdown) je situace, kdy buď vypínacím tlačítkem nebo menu vyvoláte ukončení všech programů i samotného operačního systému. Ten se potom kompletně vypne a zároveň s tím se vypne počítač. V zásadě platí, že žádný počítač by se neměl vypnout natvrdo, tj. prostě ztrátou napájení, protože bude chybět korektní ukončení (shutdown) všeho co běželo.

Nevýhoda vypnutí je, že trvá dlouho a hlavně to, že následné zapnuti (startup) může trvat ještě déle. To proto, že je potřeba znovu kompletně spustit a nastavit operační systém. Vy poté navíc budete muset spustit potřebné programy, otevřít soubory a prostě uvést vše do původního provozního stavu.

Restart (restart, reset) je obdoba vypnutí (shutdown) jen chybí to, že by se počítač opravdu vypnul. Operační systém vše ukončí, následně se znovu spustí. Tohle budete potkávat dost často ve Windows při aktualizacích.

Uspání (sleep) uvede počítač do zastaveného stavu, ze kterého se probudí během opravdu pár sekund. Hodí se u notebooku při „zavření víka“, ale nehodí se pokud chcete počítač někam přenést. Vše co běží a bylo otevřené zůstává, ale je samozřejmě po dobu uspání zastaveno. Ale také zůstává v paměti (a vyžaduje aby počítač měl napájení). Nehodí se to pro dlouhodobé ponechání v tomto stavu.

Pokud uspanému počítače dojdou baterie nebo se přeruší napájení, tak po novém zapnutí bude vše spouštěno znovu a je tu riziko poškození.

Hybridní uspání kombinuje vytvoření hibernačního souboru a uspání – což odstraní případný problém při ztrátě napájení. Hybridně uspaný počítač se v příznivém případě ihned probere z uspaní a v tom nepříznivém (došlo ke ztrátě napájení) se obnoví z hibernovaného stavu.

TIP: Jak vypnout, restartovat, odhlásit se, uspat a hibernovat Windows 11?

Hibernace (hybernation) uloží kompletní obsah paměti počítače i potřebné informace o stavu na disk a poté počítač vypne. Po zapnutí dojde k obnovení původního stavu. Bude to trvat o něco déle než uspání, ale bude to nesrovnatelně rychlejší, než vypnutí a zapnutí.  Windows mimochodem ještě mají něco čemu říkají hybridní uspání, které je kombinací uspání a hibernace.

POZNÁMKA: Honza Tichý správně připomíná, že by bylo dobré zmínit, že ve starších verzích Windows se hibernace nazývá režim spánku a režim spánku se nazývá úsporný režim. Tím starších můžeme chápat například Windows XP. 

Hibernaci používám u všech počítačů co mám, protože umožňuje rychlé vypnutí, velmi rychlé zapnutí a vše co jsem před vypnutím měl otevřené, tak otevřené zůstává. Což velmi, velmi zásadně šetří čas.

Odhlášení (logoff) uvedu pro úplnost, protože tuhle volbu najdete tam, kde jsou výše uvedené. Odhlášení ukončí všechny programy, které jste si spustili ale nevypne počítač, vrátí vás na přihlašovací obrazovku a umožní znovu přihlásit. Ať už vám, nebo jinému uživateli. Tady je dobré vědět, že se nemusíte odhlašovat aby se mohl přihlásit někdo jiný, stačí prostě přejít na přihlašovací obrazovku a přihlásit jiného uživatele. Vámi spuštěné programy tak zůstává spuštěné a vše čeká, až se případně vrátíte.

Uzamčení (lock) je ještě jedna alternativa, která uzamkne obrazovku, ale ponechá vše nejenom otevřené, ale také běžící. Pro navrácení se zpět k ploše a programům je nutné se přihlásit heslem.

Co ještě vědět o uspávání a hibernaci

Jak uspání, tak hibernaci, musí podporovat váš počítač, tedy hlavně jeho BIOS, ale také jeho další komponenty (typicky může být zdrojem problémů video karta) a ovladače. Pokud váš počítač po probuzení funguje špatně, tak někde (v něčem) bude problém. Často pomůže zkusit aktualizovat BIOS, změnit jeho nastavení, aktualizovat ovladače, atd.

Volby ovlivňující zda váš počítač probere síťová karta.
Volby ovlivňující zda váš počítač probere síťová karta. Najdete to ve vlastnostech karty.

Některé počítače se mohou ze spánku/hibernace probrat pokynem zvenčí (například posláním informace na síťovou kartu). Váš počítač se také může probrat „sám“, protože máte nastavenou nějakou úlohu – pokd se váš počítač v nocí záhadně probouzí, tak se musíte podívat do Event Logu (Záznamu událostí) a zkusit najít příčinu – a tu odstranit. Tedy například vypnout naplánovanou událost, zakázat v nastavení síťové karty probouzení, atd.

U notebooků bývá poměrně nutné zamezit tomu, aby myš či klávesnice mohla probrat počítač ze spánku. Pokud tohle budete mít aktivní a zapomenete vypnout bezdrátovou myš, tak se vám notebook probudí v brašně aniž byste o tom věděli.

TIP: Jaké možností standby/sleep/uspání mají Windows? Na co si při uspávání dát pozor vám ukáže, že s uspáváním je to trochu věda.

Uspání (na rozdíl od hibernace) pořád spotřebovává energii, ať už jde o notebook či počítač, což v případě notebooku znamená, že po dlouhé době spánku prostě může dojít baterie. Windows by na to měly umět zareagovat tím, že než k tomu definitivně dojde, tak počítač hibernují. Hibernace pro změnu potřebuje na disku dostatečně velký odkládací oddíl nebo soubor – tak velký jako je paměť v počítači.  Tady se vám může hodit Jak zmenšit velikost hibernačního souboru ve Windows 10? a Mohu ve Windows smazat soubor Hiberfil.sys? K čemu vůbec slouží? V případě problémů s neusínajícím počítačem mrkněte do Jak ve Windows 10 zjistit co brání uspání počítače/notebooku

Bývá vhodné si nastavit probuzení počítače tak, aby požadoval heslo pro přihlášení. Zamezíte tak tomu, že se někdo nepovolaný dostane k vašim programům a informacím. O tom ale víz dále.

2015-08-07 15_05_36-Start

Nastavení ve Windows 10 (ale i starších Windows)

Ve Windows 10 se přes Nastavení -> Systém dostanete k Napájení a režimy spánku. Což je „nový“ Control Panel, do kterého Microsoft stejně zapomněl dát většinu toho, co tam patří (zůstalo to v původním, viz dále). Tady nastavíte pouze to, se vypne obrazovka (po neaktivitě) a jestli počítač sám přejde do stavu spánku (opět po určité době neaktivity).

2015-08-07 15_07_05-Start

K dalším podstatným nastavením se dostanete přes Další nastavení napájení. Což vás přivede k předchozí podobě Control Panelu a všem opravdu podstatným nastavením. První podstatné zde může být Po probuzení počítače požadovat heslo a druhé Nastavení tlačítek napájení (oboje to mimochodem vede na stejný Control Panel).

TIP: V Jak ponechat notebook s Windows zapnutý i při zavřeném víku? se dozvíte jak vše nastavit tak, abyste mohli připojit notebook k displeji a zavřít víko. Patří sem i Jak ve Windows nastavit. co se stane po zavření víka notebooku

2015-08-07 15_09_00-Start

Narazíte zde navíc na velmi zábavné „Změnit nastavení, které nyní není k dispozici“ – to nedělá nic jiného, než že na to musíte prostě kliknout, aby ty šedivé nedostupné věci začaly být dostupné.

Především zde ale můžete vybrat, co se tane, když stisknete vypínač na počítači (nic, hibernace, spánek, vypnutí, vypnutí displeje) a co se stane, když zmáčknete uspávací tlačítko (nic, spánek, hibernace, vypnutí displeje) – tedy za předpokladu, že počítač nějaké takové tlačítko má.

TIP: Počítače, tedy alespoň ty stolní, většinou mají RESET tlačítko. To používejte velmi opatrně, protože to zcela nemilosrdně udělá výše popsaný reset. U notebooku v samostatné podobě není, ale jako RESET tam slouží pokud budete delší dobu (několik sekund) držet vypínací tlačítko.

Další co můžete v tomto Ovládacím panelu nastavit je, jestli se po vzbuzení bude požadovat heslo. Pokud je to počítač doma a nepotřebujete ho chránit před dětmi či dalšími lidmi, tak to důležité není. Jinak rozhodně nastavit.

Poslední část nadepsaná „Nastavení vypnutí“ umožňuje vypnout či zapnout Rychlé spuštění – to je funkce doplněná tuším ve Windows 8, která může výrazně (až o 60 %) zkrátit spuštění vypnutého počítače (s hibernací ani uspáním nesouvisí). Pokud počítač nemá žádné problémy při spouštění, tak tohle je dobré nechat zapnuté.

TIP: Užitečné související je Jak ve Windows znemožnit (vypnout i zapnout) hibernaci?

DODATEK pro ujasnění předchozího: Měli byste vědět, že rychlé spuštění ovlivní to, že při vypnutí a zapnutí počítače se mohou dít různé věci – při aktivním rychlém spuštění se jádro a některé další věci natáhnou z předpřipravené podoby, nebudou skutečně spouštěny. Skutečné plné nové spuštění počítače zajišťuje ve skutečnost jenom Restart. Dost dobré vědět.

Poslední volby pouze ovlivňují to, jestli v nabídce Start -> Vypnout jsou vidět příslušné možnosti – spánek, hibernace a uzamčení. Což znamená, že pokud je tam nevidíte, mrkněte sem a zapněte si je.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky