@365tipu

TIP#1840: Jak předat vlastnictví k účtu na Twitteru

Něco praktického, co bude mít i pár pokračování týkajících se dalších sociálních sítí. Tak trochu vyprovokované tím, že jsem před nedávnem přebíral nějaký velký projekt, ve kterém se vyskytovaly účty na všech sítích (včetně inzertních účtů a dalších specialit) a bylo to docela komplikované s předáním.

Twitter má prostě účty. Neumí žádné správce ani delegování práv (až na využití přes Tweetdeck), takže předání účtu spočívá v poskytnutí přihlašovacích údajů k účtu. Jeden z nich je název účtu a druhý je heslo.  Místo názvu účtu to může být e-mailová adresa nebo telefon, na který je účet zaregistrovaný.

Pokud na starém účtu existuje heslo, které předávající používá na jiných účtech (častý bezpečnostní prohřešek) tak by bylo velmi vhodné účet s tímto heslem nepředávat. Stačí před předáváním nastavit jiné.

Pokud je účet chráněn dvoufaktorovým ověřením, tak před předáním účtu je nutné toto vypnout. Nový majitel si ho pak aktivuje znovu.

Pokud je účet registrován na předatelný e-mail (například na k tomu účelu vytvořený unikátní e-mail v Gmailu) tak je ideální předat i ten – tedy přihlašovací údaje k tomuto e-mailu. Účet na Twitteru pak jde převzít i bez hesla, stačí reset hesla. Osobně tímto způsobem řeším většinu projektu – mají unikátní e-mail.

TIP: Jak si založit pracovní prostředí pro správu účtu na Twitteru?

Pokud je účet registrovaný na telefonní číslo, tak je vhodné změnit registraci na e-mal a poté předávat.

V některých případech je možné, že na jeden e-mail/telefon je registrovaných účtů více a používají „společné přihlášení“. V takovém případě je nutné použít reset hesla (neznám heslo pro přihlášení) pro předávaný účet a tím vytvořit nové přihlašovací údaje (e-mail a heslo).

TIP: Jak předat vlastnictví účtu Google Analytics

Poté co si účet převedete tak nezapomeňte

 1. NUTNÉ: změnit heslo pro přihlášení (Nastavení -> Váš účet -> Změňte si heslo)
 2. NUTNÉ: nastavit případně nový e-mail (Nastavení -> Váš účet -> Informace o účtu -> E-mail), pokud jste dostali původní, tak i tam změňte heslo  a e-mail pro případ obnovy
 3. NUTNÉ: změnit telefonní číslo spojené s účtem (Nastavení -> Váš účet -> Informace o účtu -> Telefon)
 4. NUTNÉ: zapnout nové dvoufaktorové ověření (Nastavení -> Zabezpečení a přístup k účtu -> Zabezpečení -> Dvoufaktorové ověření). Ideálně přes ověřovací aplikaci.
 5. NUTNÉ: vypnout případná práva k využití účtu daná přes Tweetdeck (Nastavení -> Váš účet -> TweetDeck’s Team lze vypnout) a/nebo je projít přímo v TweetDecku a odstranit, nastavit nová
 6. NUTNÉ: projít aplikace, kterým bylo dáno právo k účtu a odstranit je (Nastavení -> Zabezpečení a přístup k účtu -> Aplikace a relace -> Propojeé aplikace)
 7. VOLITELNÉ: v (Nastavení -> Zabezpečení a přístup k účtu -> Aplikace a relace) se můžete podívat na Aktivní relace a odstranit je. Změna přihlašovacích údajů by ale toto měla zajistit
 8. VOLITELNÉ: v (Nastavení -> Soukromí a bezpečnost -> Objevitelnost a kontakty -> Spravovat kontakty) odeberte všechny kontakty, které získal Twitter od minulého vlastníka účtu
 9. VOLITELNÉ: v (Nastavení -> Soukromí a bezpečnost -> Objevitelnost a kontakty -> Informace o poloze) můžete odebrat polohové informace
 10. VOLITELNÉ: v (Nastavení -> Soukromí a bezpečnost -> Skrytí a blokování) se podívat na skryté/blokované účty či slova a případně pročistit
 11. VOLITELNÉ: Pokud s účtem bude pracovat více lidí, tak můžete jít přes TweetDeck, viz Jak vyřešit správu účtu na Twitteru pro více lidí aby to bylo bezpečné a praktické?

V 15 kroků, jak nastavit soukromí na Twitteru najdete více informací o tom jak bezpečně nastavit a používat Twitter.

TIP: V Twitter for dummies najdete další tipy a triky pro Twitter

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky