@365tipu

TIP#1380: Co je to netolismus a co dělat, když se s ním setkáte?

Netolismus je (v širším pojetí) chorobná závislost na virtuálních drogách. Počítačových hrách, sociálních sítích, Internetu jako takovém, chatovacích aplikacích, e-mailu, surfování, YouTube, ale také na telefonu či televizi. Občas se používá i tvar netholismus (který ovšem nemá nic společného se slovem holistický, tento tvar je obdobný slovu alkoholismus – základem prostě není holismus ale spojení slov alkohol-ismus a nethol-ismus).

Jako každá závislost je i netolismus problematický a při přechodu do chronické silné závislosti i komplikovaně léčitelný. Může se navíc vyskytovat i v závislosti na více podnětech, ne pouze jednom a jako každá závislost si ho závislý neuvědomuje, popírá a odmítá, že by měl jakýkoliv problém.

Klasické projevy závislosti (můžete mrknou i na Příznaky závislosti na O2 Chytrá škola)

  • Stává nejdůležitější aktivitou, vše ostatní jde stranou, je zanedbáváno
  • Změny nálady v souvislosti s aktivitou
  • Abstinenční příznaky ve všech známých podobách – agresivita, neklid, úzkost co mizí při návratu k předmětu závislosti
  • Konfliktní chování
  • Neschopnost být bez předmětu závislosti

Závislosti na Internetu (netolismus ve všech formách) ničí životy stejně jako alkoholové či drogové závislosti. Ovlivňují studium i zaměstnání, duševní zdrav, sociální vztahy, tělesné zdraví. Velmi často vedou i k finančním ztrátám.

TIP: Kolik času s obrazovkou je pro děti přijatelné?

Pamatujte, člověk závislý na čemkoliv potřebuje pomoci. Závislost si odmítá připustit a nedokáže ji ovládat. To že jde „jenom“ o závislost na něčem virtuálním neznamená, že by to snad bylo méně důležité či jednodušší. V řadě případů je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Vznik závislosti na výše uvedených virtuálních drogách je velmi snadný, zejména u dětí a mládeže. Budování závislosti je nakonec prakticky cílem dnešních sociálních sítí a většiny her.

TIP: Co je to FOMO? A co je to FOLO?Závislost na videohrách je oficiální, uznala ji WHO na Flowee.cz jsou dvě místa, kam můžete pokračovat.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky