@365tipu

TIP#1367: Jak na Facebooku sloučit dvě (duplicitní) Stránky?

Facebook už pár let umožňuj požádat o sloučení „duplicitních“ Stránek. Dělá se to na www.facebook.com/pages/merge a je to poměrně komplikovaný proces – hlavně v tom, že Facebook tohle dělá nejen velmi neochotně, ale také pro automaticky kontrolované požadavky, které dokonce mohou vést smazání obou Stránek.

2019-06-02 09_12_41-(35) Žádost o sloučení duplicitních stránek.png

  • Pro obě Stránky pochopitelně musíte být plným správcem, ale to je ten nejméně zásadní požadavek.
  • Sloučené Stránky musí „představovat stejnou věc a mít podobné názvy„. V praxi to občas jde obejít přejmenováním Stránky, ale velmi často to neprojde, protože i zde platí požadavek na podobná jména. Což je možné obejít postupným obměňováním jména
  • Požadavek na „představovat stejnou věc“ je velmi zábavný. Facebook něco takového u českých Stránek tradičně nedokáže posoudit (neumí česky)
  • Úspěchu sloučení pomůže pokud About/O stránce vyplníte na stejné hodnoty (zejména webovou adresu)
  • Pokud je u Stránky uvedeno fyzické sídlo, musí jít o stejnou adresu. Opět můžete zkusit obejít tím, že adresu včas v předstihu odstraníte.
  • To nejhorší je, že pokud se pokusíte sloučit Stránky nevyhovující předchozímu požadavku, může to vést k „trvalému nezveřejnění“, tedy krátce – Facebook vám je obě může smazat
  • Obsah ze slučované (tedy té co natahujete do jiné) stránky se nejenom nepřenese, ale bude odstraněn – logiku to žádnou nemá. Zanikne i zkrácené jméno (tzv. uživatelské jméno) původní Stránky. Přijdete tedy o příspěvky, fotky, videa, recenze, hodnocení – pokud si je chcete schovat, tak si zkuste Stránku stáhnout. Byť ani to vám moc nepomůže, to co Facebook umožní stáhnout jsou nepoužitelné texty a zničené fotky
  • Slučovaná Stránka po sloučení zcela zanikne
  • Přenáší se pouze fanoušci a oznámení polohy (checkin)
  • Sloučení neproběhne, pokud na slučované probíhají kampaně

Fanoušci slučovaných Stránek se o sloučení dozví, dorazí jim to v upozornění.  Jakmile proces slučování zahájíte, nelze ho ani zastavit, ani vzít zpět.

Pokud máte stránky v Business Manageru, tak slučování najdete na business.facebook.com/pages/merge. Omezení i mechanismus zůstávají stejná.

V dřívější podobě požadavku bylo uváděno, že je možné sloučit pouze menší Stránku do větší.  V červnu 2019 je ve formuláři žádosti možné vybrat, kterou Stránku zachovat a kterou smazat. Logicky asi vždy budete chtít zachovat tu s větším počtem fanoušků/lepším obsahem.

Žádost o slučování je posuzována ručně a může trvat velmi dlouho.

Zvažte, zda skutečně chcete výše uvedené podstoupit, včetně rizika smazání všeho, pokud se Facebooku vaše žádost nebude líbit.

Alternativní řešení je, že fanoušky na slučované Stránce opakovaně upozorníte na změnu a požádáte o stání se fanoušky na Stránce nové (správné). Stačí několik týdnů opakovaně používat příspěvek s touto informací. Vhodné je i připnout takovýto příspěvek jako první a informaci o změně dát i do obrázku v záhlaví.

PS: Pokud máte osobní profil a Stránku a chcete je sloučit, tak nejprve viz Co udělat s omylem založeným osobním profilem jako firemním (na Facebooku)? a pak můžete zkusit spojení.

TIP: ‣ Jak používat Facebook pro marketing obsahuje řadu dalších užitečných tipů pro Facebook a jeho využití v marketingu

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky