@365tipu

Jak v Gmailu naplánovat odeslání e-mailu?

Potřebujete aby určitý e-mail byl odeslán v určitý den a hodinu? V Gmailu tohle dlouho nebylo možné přímo, ale čerstvá změna z dubna 2019 (Plánování e-mailů k odesláni) tuto funkčnost doplnila. Při napsání mailu můžete zvolit odeslání ihned nebo plánované odeslání v budoucnu. E-mail odešle Gmail sám, nemusíte být online ani mít spuštěný počítač.

2019-05-11 08_17_23-Inbox (2,369) - medvidekpu@gmail.com - Gmail.png
Klikněte na šipku vedle Send/Odeslat

V Gmailu se navíc objevila složka Scheduled(Naplánováno – je v ní možné vidět všechny e-maily čekající na odeslání. Můžete zde i měnit datum/čas odeslání, naplánování zrušit i odeslat ihned. Maximální počet takto čekajících e-mailu je 100. Funkčnost je dostupná v mobilních aplikacích Gmailu.

Další užitečné tipy týkající se Gmailu 

 

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky