@365tipu

TIP#090: Co je to internetový trol? Co dělat, když nějakého takového potkáte

Co je to trol, to asi tušíte. Pohádková, mytologická postava. K vidění ve fantazy filmech, literatuře a tak podobně. Sice teoreticky pochází ze severských zemí, ale skutečného trola asi hned tak nepotkáte. Toho internetového ale můžete potkat velmi snadno. Internet je trolů plných a to co dělají, dělají velmi intenzivně. A měli byste vědět co dělat, když takového potkáte.

Internetový trol (Internet troll v angličtině, proto můžete vidět jak variantu s jedním, tak se dvěmi „l“) má nejenom vlastní stránku ve Wikipedii, ale najdete o něm mnoho dalších návodů a informací. Je dobré vědět, že se věnuje činnosti, které se říká troling, trolení (trolling v angličtině).

Dnes jsou internetoví trolové stejně tak anonymní jako neanonymní. Doba kdy se trolové báli a indentitu skrývali je nenávratně pryč. Stejně jako se trolení (troling) odehrává dnes daleko více na sociální sítích, než na původních diskusních fórech. Stále jde ale o stejně škodlivou činnost. Záměrně urážlivě, irelevantní (čemuž se říká také off-topic) příspěvky. Mají za cíl prokovat, ničit, napadat a tím dosáhnout odezvy. Trol je hlavně narušitel věcných diskusí.

2014-02-10 10.51.45To nejpodstatnější o trolech

Potkáte-li trola utíkejte. Utíkejte co nejdál, zdržte se jakékoliv reakce, ignorujte ho. Samozřejmě, pokud na to máte, můžete zkusit trolit trola, ale to už je hodně pokročilá činnost. Musíte na ni být dobře připravení a mít hodně času. Trol má času opravdu hodně. Pokud bude trol ignorován, bude samozřejmě velmi nešťastný. A ztratí chuť k trolení. Bohužel, zpravidla odejde trolit jinam.

Nekrmte trola. Do not feed the trolls je dokonce jeden ze známých internetových sloganů. Naznačuje to, že jim nemáte dávat střelivo, potravu, možnost aby pokračovali v trolení. Trol samozřejmě potřebuje nakrmit a napojit. Nebudete-li krmit trola vy, tak půjde jinam a bude hledat potravu tam.

Trolové chodí ve smečkách.  Ano, je tomu tak. Málokdy se objeví jenom jeden osamocený trol. Pohyb ve smečkách umožňuje lepší výsledek, trolové zpravidla  podporují jeden druhého. Není ale výjimečné, že si vzájemně půjdou po krku.

Trol je nezničitelný. Pokud se trola pokusíte zabít, zejména zákazem přispívání, zrušením účtu či dalšími podobnými metodami, buďte si jisti, že během několika minut trol opět přijde zpět. Samozřejmě převlečený za jiného trola.

Trol miluje veřejnost, v soukromí trolit nebude.  Poměrně pochopitelné, protože trol touží po publicitě, pro největší uspokojení potřebuje, aby oběť zničil před zraky co nejvíce lidí.

Trol má vždy enormně velký e-peen

2014-02-10 14.09.43Co ještě vědět o trolech a trolení?

To zda někdo trolí je těžké poznat, zejména proto, že definice trolení a trola není až tak jasná. Co navíc, je značně subjektivní. Je zde bohužel i poměrně tenká hranice mezi trolem a prostým blbem. Byť u trola je zpravidla jeho rozvracecí aktivita dána nějakým záměrem.

Troly pochopitelně nejvíce potkáte tam, kde se mohou nejlépe projevit. U kontroverzních témat zejména, ale také u kontroverzních a známých osobností. Mají tam totiž velkou šanci narazit na velké množství diskutujících, které lze snadno vyprovokovat.

Trolení a trolové jsou také jedním z mnoha důvodů, proč je lepší nemít diskuze pod články (viz Potřebujete na webu komentáře? A proč vlastně nemá @365tipů komentáře?) či vážně řešit to, že diskuze je velmi vhodné moderovat a hlídat.

TIPPROČ NA INTERNETU NEPSAT VELKÝMI PÍSMENY vám vysvětlí jedno z pravidel, které na Internetu platí už desetiletí. A které vás může zbytečně přivést do problémů, pokud ho porušíte.

Velmi specifická odrůda trolů mohou být tzv. grammar nazis, lidé chorobně lpějící na gramatice či výskytu překlepů. Samozřejmě je možné, že jde prostě jenom o člověka co opravdu nedokáže překlepy a chyby vystát, ale je zde velké nebezpečí, že z původního neškodného opravování se snadno může stát trolem.

Přijatelnější varianta jsou čtenáři a přátelé, kteří vás slušně upozorní a umožní vám chybu opravit bez velkého pozdvižení. Skuteční „grammar nazis“ se v opravování druhých vyžívají a potřebují k tomu stejně tak publikum jako trol pro své trolení.

PS: Mezi slovem trol a trotl je také velmi tenká hranice.

PPS: Odborníci se nemohou shodnout, jestli jsou to smečky nebo tlupy.

TIP: Celé to znamená i to, že snadno pochopíte, proč vám nejspíš nikdy neodpovím na tweet (či komentář na jiné sociální síti)?

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky