@365tipu

TIP#1641: Co je to IRC?

IRC mám stále ještě vlastně v živé paměti, byť je to vlastně už tak pár desítek let co tahle internetová služba (můžeme tomu tak říci) byla používána lidmi a vědělo se o co se jedná. Příchod webu a hlavně sociálních sítí ale postupně IRC odsunuly do pozadí a dnes už málokdo tuší co to je, natož jak se tam dostat.

IRC je zkratka pro Internet Relay Chat a jde hlavně o protokol pomocí kterého je možné chatovat – v onom starém klasickém způsobu kdy existuje nějaký server na tom serveru jsou založeny chatovací místnosti (chatrooms) a do těch místností můžete vstoupit a chatovat, povídat si.  Něco co dnes běžně děláme hlavně na Facebooku, stále ještě na diskuzních serverech (kde ale není žádný protokol a vše se děje přes web). A také něco co od IRC odkoukala dřívější klasická chatovátka jako IRC.

K využití IRC bylo a je nutné mít software (IRC klient) a vědět kam se připojit (na jaký IRC server). Vedle chatování bylo možné přenášet i soubory (pomocí extra nadstavby Direct Client-to-Client/DCC) či posílat si přímé zprávy s dalšími uživateli na témže serveru.  Stejný systém užívání jako v IRC dnes najdete běžně v chatu ve hrách.

TIP:  Jaké chatovací aplikace jsou na výběr? Přes co posílat zprávy?

Na IRC je zajímavé to, že to reálně byla vůbec první cesta jak na Internetu komunikovat v reálném čase – skutečný předchůdce všech dnešních sociálních sítích i chatovacích (a částečně i diskuzních) serverů.

První IRC server se objevil v srpnu 1988 ve Finsku (tolsun.oulu.fi adresa, která dnes již samozřejmě neexistuje) a časem ho následovaly další, takže nakonec ve Finsku existovala poměrně rozsáhlá síť – po propojení Finska se světem pak rozšíření pokračovalo. Právě propojování více serverů do sítí pak umožnilo vznik IRC sítí (EFnet, IRCnet, Undernet, DALnet a záplavy další)  včetně českých (CZFree).

Aby se na nějaký IRC server dalo připojit, je nutné mít software – IRC klient – nejznámější je pravděpodobně stále existující mIRC ale najdete jich více. Samotné pořízení IRC klienta vám ale nepomůže, budete muset vědět na jaké servery se připojit (mIRC vám to usnadní, je tam uloženo množství příkladů). K IRC uměla (a i stále umí) připojovat i řada chatovacích klientů (Pidgin například).

2020-05-30 17_34_44-mIRC

IRC systém místnosti udržuje v podobě kanálů  označených názvem uvedeným znakem hash (#).

TIP: Znáte anglické zkratky vyskytující se v chatech a na sociálních sítích? Co znamená TBH, IMO a další?

IRC se ovládá textovými povely, řada z nich může být určena serverem kam je může doplňovat správce serveru pro řadu funkcí. První nejpraktičtější je „/join #nazevkanalu“ (příkazy začínají lomítkem) a samozřejmě „/help“ (ne, ty uvozovky psát nebudete). Seznam kanálu vám dá „/list„. Opustit kanál můžete pomocí „/part“ nebo „/leave„. Ukončit připojení k serveru přes „/bye„, „/quit“ nebo „/exit„.

Pro různé účely se dají používat i boty (předchůdci dnešních chatbotů), ty zpravidla bývají součástí kanálu a provozovat je tam může operátor kanálu i další lidé, kterým je to umožněno. Komunikace s IRC servery probíhá většinou na portu 6667 ale může to být port jiný.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky