TIP#1640: Jak je to s ovládacími prvky a ovládáním oken na Mac OS

Mac OS používá okna jako základní a zásadní prvek rozhraní a v principu se neliší od Windows či Linuxu. Některé  věci ale samozřejmě jsou jinak.

Začíná to tím, že ovládací prvky okna jsou vlevo a pokud jste zvyklí na Windows, tak bude dlouho trvat, než si zvyknete. –

Snímek obrazovky 2020-05-29 v 18.23.41

Navíc se občas neobjeví (nejsou aktivní) dokud nebude okno aktivní (neptejte se proč, opět „prostě Apple“). Některá oken je nemají vůbec, protože vyžadují nějakou posloupnost kroků (zavřít je lze pomocí Cmd+W), u některých chybí zelené (protože je nelze maximalizovat). Měli byste vědět, že doprava ovládací prvky dát nemůžete, ačkoliv na Linuxech je to běžně možné (a asi bych to docela uvítal).

  • Červený zavírá okno, ale neukončí běh programu – ten může mít otevřených více oken. Také jako Command+W (jako Alt+F4 ve Windows)
  • Zelené je „zoom/maximize“, tedy roztáhnuti na celou (samostatnou) obrazovku, respektive na maximální možnou velikost. Control+Command+F (opustit pomocí Esc, nebo opět Control+Command+F). Na zelené tlačítko můžete umístit kurzor a objeví se menu – roztažení,  umístění na levou/pravou polovinu displeje (šikovné, tohle Windows takto neumí) a pokud máte aktivní Sidecar nebo více displejů, tak přesunutí na další displeje. Pokud chcete vynutit roztažení na celý displej, tak mačkejte se Shiftem.
  • Žlutý je minimalizace do Docku – na jeho pravou stranu.  Command+M

Zelené tlačítko se hodně hodí pro „split“ view, tedy umístění dvou oken vedle sebe (jen na šířku). Stačí na něj kliknout (nebo nad ním ponechat chvíli kurzor) a držet, a použít menu.

TIP: Lepší možnosti správy oken získáte třeba s aplikací Magnet (49 Kč), pokročilejší bude nejspíš Moom (9.99 USD) a třetí užitečný aplikace na správu plochy a oken je Divvy (13.99 USD). Zdarma dostupné je Rectangle

Zásadní rozdíl Mac OS proti Windows je ten, že nahoře na displeji je menu odpovídající právě aktivní aplikaci  – její název je také zobrazen v menu a není zobrazen v okně (jako je tomu u Windows) v záhlaví.

Přesun okna po displeji je pomocí tažení za jeho záhlaví. Ne všechny okna ale půjdou přesunout.

Změna velikosti okna je tažením za některou z jeho stran nebo za některý roh. Některá okna ale velikost změnit nedovolí (například Předvolby systému).

Zarovnání oken funguje tak, že jedno okno přetáhnete do blízkosti jiného – nejde ale o změnu velikosti, jen svislé nebo vodorovné zarovnání. Okamžik zarovnání poznáte, okno se přestane posouvat, pokud budete táhnout dál, tak po chvíli bude pokračovat.

TIP: MacBook a Trackpad. Používání, nastavení a gesta

Zarovnání oken včetně velikosti je podobné, jen nepřesouváte okno, ale měníte velikost – přiblížení okraje k jinému okraji dojde k zarovnání.

Sloučit okna jedné aplikace je možné jenom v menu kde pod Okno/Windows najdete Sloučit.

Maximalizace okna funguje ještě dvojím kliknutím na záhlaví, ale tady často narazíte na okno, které neudělá nic (Předvolby systému například, ale je to zmatené i u oken co jdou maximalizovat zeleným tlačítkem).Opětovné dvoukliknutí na záhlaví vrátí velikost zpět. O maximalizaci byste ale měli vědět, že jde ve skutečnosti o zprovoznění nové Plochy/Space a na této ploše je vidět okno ve celoobrazovkové podobě – není na ní Dock ani Menu – jsou schované, takže se objeví pokud najedete kurzorem dolů resp. nahoru. Dá se ukončit například stiskem Esc. Případně viz Jak na Mac OS maximalizovat okno 

Přepínání mezi aplikacemi je Cmd+Tab (tedy to co znáte z Windows jako Alt+Tab). Budete-li Cmd po stisku Cmt+Tab držet je možné používat šipky pro navigaci. Zrušení procházení pomoc Esc nebo tečky. Podrobněji v Jak na Mac OS přepínat mezi aplikacemi a okny?

TIP: AltTab je Alt+Tab z Windows ale pro Mac OS.

POZNÁMKA: Na Mac OS jsou dva druhy aplikací -nativní Mac OS aplikace a Electron aplikace. U těch prvních vše zde popsané funguje dobře, u těch druhých budete narážet na podivnosti.

Skryt aktivní aplikaci (všechny její aktivní okna v popředí) můžete přes Cmd+H

Opustit/zavřít řadu aplikací můžete přes Cmd+Q. Není to ale platné ve všech aplikacích. A také je to trochu problém s příliš blízkým Cmd+W (to jen zavírá okno či záložku). Řada lidí si Cmd+Q přemapovává na něco složitějšího. Podrobněji v Jak na MacOS zavřít aplikaci a jak zavřít okno? Jaký je rozdíl mezi Cmd+Q Cmd+W?

Split screen mode je situace kdy pomocí zeleného tlačítka umístíte jednu aplikaci na levou polovinu displeje a druhou aplikaci na pravou polovinu.  Je prakticky stejný jako Split screen mode na iPadu – rozložení na šířku můžete upravovat (mezi okny máte posuvník), ale v řadě případů budete omezení tím jak hodně se daná aplikace nechá – realizované je to opět založením samostatné Plochy/Space. Jen nejde ukončit pomocí Esc a musíte podstoupit nesmyslný postup dostání se k ovládacím knoflíkům oken (kurzor zcela nahoru) a pak kliknutí na zelený knoflík jedné z aplikací – tato aplikace opustí Split view, druhá ale zůstane na založené samostatné ploše/Space v celoobrazovkovém režimu. Prostě Apple.

Mission Control (tři prsty nahoru po Trackpadu) je možnost jak si organizovat okna a plochy. Vrátíme se k němu v samostatném tipu.

TIP: Jak na Mac OS zacházet s plochou?

Přesun mezi plochami a na další displej funguje pomocí myši – táhnout okno doleva/doprava až na okraj a pak chvíli vydržet a okno se přesune. Případně to můžete udělat v Mission Control a třetí možnost je menu pod zeleným tlačítkem – bude tam vidět jakýkoliv další monitor (ale ne plocha). Pokud byste chtěli nějakou klávesovou kombinaci (jako to má Windows) tak smůla, tohle možné není. Opět, prostě Apple.

Což je v zásadě všechno – pokud máte velký displej a spousty oken, tak je nejlepší začít zkoušet výše uvedený Magnet nebo některou z dalších aplikací. Umožní vám totiž lépe rozkládat okna po displeji.

PS: Tipy a triky pro Mac OS hledejte v 💻 Jak na Mac OS