@365tipu

TIP#1460: Jak v Google tabulce (Sheets) importovat (propojit) data z jiné tabulky

Naučte se jednu hodně užitečnou věc, propojovat data z jedné tabulky do jiné v Google tabulkách. Místo kopírování vložíte do vlastní tabulky data z jiné tabulky – tou může být jiný list v téže tabulce (souboru) ale i tabulka/list ve zcela jiném souboru (určeném jeho internetovou adresou).

Aktualizace původních dat pak zajistí i aktuální data ve vaší vlastní tabulce. Udržovat/měnit data samozřejmě je nutné v tabulce zdrojové, „obousměrně“ něco takového udělat nejde.

Propojení na jiný list v téže tabulce

Je to velmi jednoduché, stačí použít vzorec v podobě =jméno_listu!buňka – vykřičník je zde to, co říká Sheets aby se propojila data. Propojovat pak můžete nejen na další list, ale i v rámci jednoho listu. Pokud se vám nechce vše vyplňovat ručně, tak stačí začít psaním „=“ a pak pomocí myši kliknout na potřebnou zdrojovou buňku.

2019-10-05 10_56_54-google-user-data-requests - Google Sheets.png

Propojit můžete i rozsah buněk (range) – označení cíle po „!“ pak bude označovat rozsah tak jak jste na to zvyklí. Má to ale jeden háček – můžete začít tím, že propojíte rozsah do jedné buňky, ale tím nevznikne propojení pro celý rozsah – musíte roztáhnout buňku (pravý spodní roh) do podoby celého původního rozsahu.  Je to navíc omezené pouze na řádku nebo sloupec – větší rozsah tímto způsobem není možné vytvořit – usnadnit si to ale lze nejprve roztažením na potřebné řádky a poté roztažením na sloupce.

Cesta jak propojit rozsah je v propojení levé horní buňky a poté pomoci Copy/Paste vkládat propojovací vzorec do dalších buňek – dojde k vložení správně „posunutého“ propojovacího vzorce. Jde to udělat i tak, že Ctrl+C zkopírujete buňku a poté si označíte celý rozsah a Ctrl+V vložíte do všech označených buněk.

Propojení na jinou tabulku

Pokud chcete do vlastní tabulky propojit data z tabulky jiné, tak to je jednoduché – pomocí funkce IMPORTRANGE(zdrojová_URI, rozsah) (pozor, oba parametry jsou v uvozovkách). Pokud ve zdrojové tabulce je více listů, tak je nutné rozsah doplnit ještě o označení listu – například „Sheet3!A1:B10“. Zdrojovou URL si opatříte snadno, stačí otevřít zdrojovou tabulku a z adresní řádky prohlížeče zkopírovat její internetovou adresu.

2019-10-05 11_02_50-google-user-data-requests - Google Sheets.png

Po vložení vzorce se nelekejte, pokud se objeví chyba „#REF!“ – klikněte na buňku s chybou a najdete tam Allow Access/Umožnit přístup – budete muset povolit přístup ke zdrojové tabulce. Nutnost povolit přístup musíte i když použijete IMPORTRANGE v rámci jedné tabulky.

Pozor na importování příliš velkého objemu dat, může skončit chybou. Zdrojová URL může být i určení buňky – v té pak je URL, ze které se má importovat.

POZNÁMKA:  V obou případech si můžete data ve vlastní (cílové) tabulce naformátovat. Formátování se ze zdrojové tabulky nepřenáší.

Další užitečné tipy pro Google Sheets či Excel

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky