Jak nahradit zrušenou Domácí skupinou (HomeGroup) ve Windows 10 April 2018 Update

Dubnová aktualizace Windows 10 přinesla zrušení Domácí skupiny (HomeGroup). Microsoft poněkud zcestně doporučuje náhradu přes One Drive či přes Nearby Sharing (proč zcestně si povíme dále), takže je čas se podívat na to jak můžete Domácí skupinu reálně nahradit.

One Drive (cloudové úložiště) jako náhrada

Cloudové úložiště není vhodné jako náhrada Domácí skupiny. Obecně to platí pro cloudové úložiště jako takové (Dropbox, atd) a důvody to má dva. Ten první je, že se vše musí synchronizovat do cloudu a přistupovat ke všemu z cloudu, takže budete zbytečně zatěžovat připojení k Internetu. Druhý je ten, že si budete muset v One Drive řešit přístupová práva pro další uživatele a na každém počítači zprovozňovat One Drive.

Nevhodné je to i z toho pohledu, že zbytečně budou sdílené soubory synchronizovány napříč všemi počítači, místo uložení na nějakém konkrétním. Objeví se tím i případné problémy při provádění změn.

Výhodné to může být tím, že soubory z One Drive z jiných počítačů budou dostupné i v okamžiku, kdy tyto počítače jsou vypnuté.

Neřeší to sdílení tiskáren a dalších zařízení. Microsoft navíc u OneDrive doporučuje jen poslání odkazu na soubor v OneDrive – tímto způsobem ho sice můžete stáhnout/otevřít, ale opět se jenom vytváří další kopie a navíc není možné soubor měnit.

Hodí se to v okamžiku, kdy máte počítač a notebook, oba používáte pod jedním účtem a notebook využíváte při cestování mimo domácnost či kancelář. Pak se na obou vyplatí nastavit One Drive a využít toho, že na notebooku budete mít vždy k dispozici tytéž soubor co v „hlavním“ počítači. Navíc je budete mít dostupné i na mobilním telefonu či tabletu. Pozor ale na to, že Microsoft obsah v One Drive hlídá na „nevhodný“ a „zakázaný“ a můžete tak poměrně tvrdě narazit.

Sdílení přes Nearby Sharing jako náhrada

Ani toto není použitelné jako náhrada Domácí skupiny (tedy klasické domácí sítě se sdílenými prostředky). Soubory s jinými počítači či lidmi musíte sdílet tím, že je pošlete a vyžaduje to aktivitu na obou stranách. Navíc se vytvářejí další a další kopie souborů, nezachovává se žádná struktura složek. A stejně jako v předchozím případě, neřeší to sdílení tiskáren ani dalších zařízení.

Naučte se sdílet složky a zařízení přímo

Náhrada Domácí skupiny existuje vlastně ještě déle, než samotná domácí skupina – ta jen usnadňovala objevení a práci, ale nikdy nebyla zásadně nutná. Vychází z toho, že pro každý počítač s Windows můžete nastavit sdílení věcí na něm – disků, složek, tiskáren i dalších zařízení.

2018-05-05 09_32_48-Průzkumník souborů.png

Pokud například kliknete pravým tlačítkem myši na složku, objevíte tam Give Acces to/Udělit přístup pro -> Specific People/Konkrétní lidé (na screenshotu je ještě vidět Vytvořit domácí skupinu nebo se k ní připojit, to už tam nově nenajdete). Totéž najdete přes Vlastnosti -> Sdílení

2018-05-05 09_35_28-Přístup k síti.png

V udělení přístup konkrétním lidem můžete přidávat jak místní uživatele, tak síťové uživatele – tedy ty z jiných počítačů, ale hlavně ty, kdo mají účet od Microsoftu – tedy další lidi v rodině nebo malé firmě. Můžete zde zvolit i Everyone a tím složku (či zařízení) zpřístupnit komukoliv – nebude tedy nutné aby měl účet, ani aby se přihlašoval.

Můžete odtud případně i vytvořit nového uživatele – což je cesta jak umožnit bezpečný přístup ke složkám v počítači – další člověk jen bude muset znát jméno vytvořeného účtu a k němu nastavené heslo.

Můžete zde i nastavovat práva – jen pro čtení (Read), pro čtení a zápis (Read/Write). To první se hodí tam, kde chcete zabránit tou, aby sdílené věci mohl někdo měnit nebo mazat.

TIP: Na webu Microsoftu si můžete prostudovat Share your network printer a Share files in File Explorer. V tom posledním nepochopitelně opět jako první řešení doporučují OneDrive a druhé poslání e-mailem. Až třetí je to správné, tedy síťové sdílení.

2018-05-05 09_40_45-Síť.png

K dalším počítačům v síti se potom další lidé (z jejich počítačů) dostanou vcelku snadno. V Exploreru (Průzkumníku souborů) si najdou Network/Síť a tam uvidí seznam počítačů v sítí (za  předpokladu, že počítač má povolené objevování a přístup ze sítě). Po kliknutí na název počítač uvidí jména prostředků (složek, tiskáren, atd), které jsou sdílené – otevřít je budou moci buď přímo (ty pro každého) nebo po zadání jména a hesla (přihlášení).

Pokud budete chtít v domácí síti usnadnit život dalším lidem, tak je rozumné si často používané sdílené disky (složky) namapovat na nějaké písmeno disku v každém z počítačů tak, aby to bylo jednotné. Můžete si třeba sdílet doma složku s fotkami a na všech počítačích ji mít jako P: (Photos). Je to jednodušší na zapamatování i práci, než pokaždé přistupovat přes síťovou cestu

Tohle řešení je mimochodem použitelné univerzálně – v síti totiž můžete vidět i jiná zařízení, než ta co mají Windows. Linux, MacOS, síťové disky (NAS), routery s USB porty například. To vše se chová jako sdílený síťový disk a umožňuje se připojit k diskům či pamětím v nich. Tady jen pro zajímavost třeba viz Jak na Raspberry Pi? Samba coby nejjednodušší řešení pro sdílení disků přes síť (14)

TIP: Chcete-li se rychle podívat co sdílíte z vašeho počítače, otevřete si „\\localhost“ v Exploreru (průzkumníku souborů).

Nic se ve Windows 10 nezměnilo se zařazením počítačů do pracovní skupiny (WorkGroup) či domény (Domain). To první můžete stále využít pro seskupení více domácích počítačů do jedné společné sítě. Ale o tom až někdy jindy.

TIP: Chcete-li vědět co je nového v dubnové aktualizaci Windows 10, tak mrkněte do přehledu v Co je nového ve Windows 10 April 2018 Update. Stovky tipů týkající se Windows najdete v ‣ Vše co jste chtěli vědět o Windows 10