@365tipu

TIP#1043: Co je to Aspergerův syndrom? A připomínka Dětí v úplňku

Vlastně  možná tento tip měl být na @365tipu už dávno, velmi často se totiž spojuje s počítači a programátory. Asperger (jak se tomuto syndromu, psychickému onemocnění) říká můžete najít na příkladu milého autisty Dr. Sheldona Coopera ze skvělého seriálu The Bing Bang Theory (Teorie velkého třesku).

Ale zpět k Aspergeru – popsaný je v řadě míst – na Wikipedii jako Aspergerům Syndrom. Má vlastní web, který najdete na www.aspergeruvsyndrom.cz. Také na webech věnovaných autismu – namátkou www.mujautismus.cz či www.nadejeproautismus.cz

Asperger se velmi často vyskytuje ve spojitosti s počítači a lidmi okolo nich, v řadě případů totiž lidé mající tuto (či jinou autistickou poruchu) vynikají vědomostmi a schopnostmi právě v těchto oblastech. Víceméně podle vzoru, že to co jim chybí v schopnostech stýkat se s lidmi a normálně žít (a komunikovat) jim bylo přidáno do technologických či logických schopností. Pravidelně tak Asperger můžete potkat i ve zpravodajství, kde se většinou „objeví“ že nějaký ten střelec co zabíjel v USA zcela určitě nejenom hrál počítačové hry, ale prý měl i Asperger (či nějakou jinou poruchu).

Důležité na Aspergeru je, že jde o formu autismu – provází ho potíže s komunikací, sociálním chováním, interakcí s lidmi a zároveň zpravidla dobrý u nadprůměrný intelekt, dobré řečové schopnosti. Lidé s Aspergerem nerozumí ironii, mají problémy navazovat vztahy, najít si přátele, jsou ohrožení i tím, že je lze snadno manipulovat.

Asperger se často i projevuje různým nutkavým chováním, rituály a s tím i spojenou potřebou zachovávat řád. Jakékoliv náhlé rušivé věci mohou jedince s Aspergerem vykolejit a přivést k neadekvátní reakce nebo k uzavření se do sebe. S tím souvisí i výše zmíněné problémy reagovat v různých sociálních situacích, tedy při setkávání se dalšími lidmi.

Průvodním jevem Aspergera bývají silné zájmy, kterým je věnováno nezvykle mnoho času – může jít o sbírání věcí. ale také sbírání informací – často se v souvislost s Aspergerem zmiňuje zájem o přírodu, vědu, techniku či dopravní systém. Zajímavým doprovodným jevem může být i to, že jedinci s Aspergerem se dokáží velmi brzy (a rádi) naučit číst, ať už se schopností vnímat psaný text či nikoliv.

POZNÁMKA: Protože Asperger patří mezi autismus, tak nemohu nezmínit velmi silný článek Petra Třešňáka Děti úplňku . Je to pár let co vyšel, ale je to stále stejně silné čtení.  Souvisí s ním i další užitečný web www.detiuplnku.cz a níže uvedený dokumentární film. Ten je ale o těžkém autismus, což Asperger není. Většinou a naštěstí.

PS: Dlouho jsem přemýšlel co vlastně dodat. Poté co jsem si znovu připomněl pár let starý článek a podíval na celý novější dokument. A vlastně nedokážu dodat nic. Je to tak silné, že nevím co říct. Jedno je ale jisté, tihle lidé mají můj neuvěřitelný obdiv.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky