@365tipu

TIP#1910: Jaký je týden? Jak zjistit číslo týdne?

Každý týden má pořadové číslo, tedy kolikátý týden to je v rámci (od počátku) roku. Právě tohle číslo někdy budete potřebovat vědět. Občas se totiž používá v určení toho kdy se něco koná. Co navíc, protože týden má číslo, rozlišuje se ještě sudý a lichý týden. 

Zjistit jaký je týden je relativně snadné. Můžete se třeba podívat na jakyjetyden.info kde se dozvíte jaký je aktuální týden (a také zda je lichý či sudý, ale to je snadné poznat).

Čísla týdnů najdete většinou i v papírových kalendářích a také v digitálních kalendářích – třeba Google Kalendář ukazuje čísla týdnů v matici dnů – jako “nadpis” řádku – jak v malém přehledu vlevo, tak po přepnutí na měsíční i roční pohled. 

V různých programovacích jazycích a nástrojích najdete funkce co vám umožní to spočítat – v Excelu například WeekNum(). Často to má ale háček, že to prostě bere jako první týden ten, který obsahuje 1. ledna, vrací 1 až 54 a ještě navíc se může projevovat to, že týden začíná v neděli.  

Ta správnější cesta je pak například v Tabulkách Google – ISOWEEKNUM() vrací číslo týdne správně. Existuje tam i WEEKNUM() kde lze pomocí druhého parametru rozhodnout zda to je podle ISO (druhý parametr 21) nebo podle původního systému, kde 1. leden = 1. týden.  Což mimo jiné znamená i to, že programování a analyzování algoritmů si na podobné funkce musíte dávat pozor. 

Až totéž budete chtít v JavaScriptu tak vás čeká zajímavé hledání správné funkce/metody pomocí Google. A jistota, že narazíte na řadu, kterou fungují zcela špatně. Tak si je případně nezapomeňte před nasazením otestovat. 

Výše popsané odpovídá tomu, že americký způsob počítání se od toho našeho dříve lišil – první týden je ten, který má alespoň čtyři dny. V našich krajích to upravuje norma ISO 8601 včetně zápisů data s uvedením týdne – s těmi se ovšem setkáte velmi málo. A nezapomeňme, že americký týden je ten od neděle, nikoliv od pondělí. 

Zmíněná norma ale platí až od roku 2000 a předtím se používal jednodušší způsob výpočtu čísla týdne – první týden totiž začínal vždy 1. lednem bez ohledu na to jaký den v týdnu to byl. Tohle může znamenat i nutnost zohlednění u starších dokumentů. 

Nově je určení čísla týdne vlastně srovnatelné tomu americkému – týden s číslem jedna nového roku je takový, který má alespoň 4 dny – tedy alespoň Čt, Pá, So, Ne spadají do nového roku a týden bude číslo jedna. Jeden až tři dny (pá+so+ne, so+ne či jen samotná neděle) síce mohou už datumově být v novém roce, ale protože je jich málo, tak se stále započítávají do předchozího roku – a budou tak mít číslo 52/53 (podle toho zda rok je přestupný). 

To jak může první, druhý i třetí leden ve skutečnosti patřit do 53 týdne je možné vidět právě v kalendáři pro letošní rok. 

Což znamená i to, že se najdou roky kde jeden končí lichým (53) a poté opět začíná lichým (tedy jedničkou). Plus, to jen pro pobavení, lichých týdnů tak bude dlouhodobě nepatrně víc než sudých.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky