@365tipu

TIP#1495: Co je to hypertextový odkaz (link, hyperlink, hypertext link)

Je velmi jisté, že velmi dobře víte co je to hypertextový odkaz. Možná jenom netušíte co znamená ten podivný termín „hypertextový“, který ale tak jako tak vlastně můžeme vypustit. Ve zkrácené podobě jde prostě o (internetový) odkaz, v angličtině link (v plné podobě hypertext link).

Hypertextový odkaz je tedy třeba toto: Mám prodávat zpětné odkazy? Prostě odkaz na jeden ze starších typů věnujících se odkazům. Stejně tak je odkazem  Mají být odkazy na webu podtržené? Jde o jeden ze zásadních poznávacích znamení (hypertextových) odkazů – měly by být podtržené (a navíc ještě ideálně jinak barevné) aby kdokoliv na první pohled poznal, že jde o odkazy a že na ně jde kliknout.

Smysl odkazu na Internetu je právě ten, že na něj jde kliknout a kliknutím se dostanete na jiný článek, web, obrázek, video, prostě obsah. Bez této funkčnosti by Internet nikdy nebyl tím čím je dnes.

Ono označení „hypertextové“ pochází od termínu hypertext – označení pro strukturovaný text, který není lineární. Je základem Internetu a souvisí s ním další velmi užitečný termín – zkratka HTML (Hypertext Markup Language) popisující způsob jakým jsou texty (stránky) na Internetu tvořeny. Byť je nutné dodat, že to zdaleka nemusí být na webu – Internet (nebo spíše World Wide Web) je prostě jenom jednou z technologií, která využívá tuto další technologii

V obrázku v záhlaví (což je screenshot HTML kódu) hyperlink najdete pod konstrukcí začínající <A HREF ..> a končící </A>.

Hypertextový odkaz se mimo hypertext link také označuje zkráceně jako hyperlink. Má samozřejmě i vlastní heslo ve Wikipedii (hyperlink) a pokud si budete dál hledat, narazíte na záplavu článků a textů (a na všechny z nich se dostanete právě a jenom pomocí dalších a dalších hyperlinků).

TIP: ‣ Jazykový koutek je místo, kde najdete další zkratky i termíny

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky