@365tipu

TIP#1179: Jak je to se všemi těmi CD, DVD, RW, -R, +R označeními?

Když už tu byla nedávno řeč o tom jak ve Windows vypálit CD/DVD, tak je asi vhodné se zmínit o označeních CD a DVD médií – budete se totiž muset rozhodovat při koupi médií abyste mohli vypalovat.

CD je klasické označení pro Compact Disc – okolo 700 MB velký nosič.

DVD je klasické označení pro pokročilejší nosič – umí něco přes 4 GB na každé straně

CD ROM a DVD ROM je označení pro CD/DVD doplnění zkratkou Read Only Memory – vystihuje to, že v klasické podobě jsou tato média určena jenom ke čtení informací – a nejčastěji si takovéhle CD/DVD médium pořídíte v obchodě – ať už v podobě audio, video či datového disku (instalačního média). Na takováto média už nic nenahrajete

R označuje Recordable, tedy médium na které lze nahrát obsah (ale jednou).

-R je tzv. „single session“ – zpravidla médium, které je určeno k jednorázovému nahrání a poté uzavření disku. Sice se občas můžete setkat s tím, že na ně lze nahrát více „session“ (dávek), ale výsledné médium nemusí být univerzálně všude použitelné.

+R je „multisession“ médium, lze na něj postupně nahrávat další a další data, až do zaplnění kapacity.

+RW (ale i -RW) je zkratka pro ReWritable a znamená to, že obsah lze libovolně přepisovat – můžete si to přestavit jako USB klíčenku či klasický pevný disk. Počet přepsání ale není příliš velký – popravdě místo CD/DVD RW je lepší používat USB disky (klíčenky).

-RAM je varianta přepisovatelných médií, ale podporovaná pouze některým hardware a některými výrobci.

DL je zkratka pro Dual Layer (Double Layer) a u některých výrobců jde o dvě dvě vrstvy pro nahrávání na jedné straně média – vyskytují se v +R i -R podobě. Na jednu stranu je pak možné dostat u DVD až 7.95 GB. Na dvě strany pak až 15.9 GB (tady potkáte označení DVD-18).

BD je označení pro Blu-ray Disc a je to třetí generace diskových nosičů (CD -> DVD -> BD). Existují i v přepisovatelné (RW) podobě a vejde se na ně až 25 GB dat na jednu stranu, 50 GB na oboustranný (rychlost zápisu až 36x).

Obecně lze říci, že budete nejspíš kupovat CD či DVD v +RW provedení tam, kde potřebujete s médii pracovat i tak, že z nich budete obsah mazat. Nic nepokazíte pořízení -R (budete vypalovat jednorázově) nebo +R (budete moci vypalovat postupně). Jak určitě zjistíte, bude zde rozdíl cenový.

Je také nutné mít správnou mechaniku – CD mechaniky neumí DVD ani BD, ale DVD mechaniky umí CD, stejně jako často BD mechaniky, umí DVD i CD. Je rozdíl mezi mechanikou jen pro čtení/přehrávání a mechanikou pro vypalování.

Lišit se ještě bude rychlost vypalování – (u CD = 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 24x, 36x, 52x a 72x  coby násobek základní rychlostí původního CD, tedy nesmírně pomalých 150 KB/s) – tady opět bude platit, že čím rychlejší možnost vypálení, tím dražší médium. Maximální rychlost je pak daná hlavně tím, co bude umět vaše mechanika (a případně i tím, jestli to bude stíhat počítač a způsob připojení mechaniky). Mimochodem 1x u DVD je 1352.53 KB/s a můžete se setkat také s násobky (1x, 2x, 4x, 8x a 16x). U RW je to trochu komplikované tím, že výmaz (aby bylo možné přepsat staré informace novými) je vždy pomalejší.

Obecně se doporučuje nevypalovat audio CD na více než 4x. U datových CD/DVD bývá obecně dobré vypalovat rychlostí uvedenou u média – menší rychlost nemusí dávat nejlepší výsledky.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky