@365tipu

Uživatelské složky ve Windows 10 si můžete přesunout jinam. Třeba i pro synchronizaci do OneDrive

Windows 10 mají poměrně užitečnou možnost přesunout uživatelské složky (Desktop/Plocha, Dokumenty/Documents, Downloads/Stažené soubory, Hudba/Music, Obrázky/Pictures a Videa/Videos) na jiné místo, než kde je vytvoří operační systém (tedy něco jako C:\Users\váš_účet)

Kteroukoli z těchto složek můžete přesunout na jiné místo – stačí si pravým tlačítkem myši vyvolat na složce menu a zvolit Vlastnosti/Properties -> Umístění/Location. Tam nejdete nejenom určení toho kde se nachází (můžete si tak případně ověřit jestli už není přesunuta jinam, třeba právě do OneDrive), ale také možnost Obnovit výchozí/Restore Default (čímž vrátíte případné přesunutí zpět) a Přesunout/Move.

2017-12-02 13_15_56-Dokumenty – vlastnosti.png

Přesun/Move vám umožní najít nové umístění a po zvolení budete moci přesunout i všechny soubory z původního místa (složky/složek) do nové – což byste asi měli zcela určitě udělat – obsah se z původního místa nicméně neztratí, ale přesunutí je lepší, máte jistotu že vše je tam kde to chcete mít.

Výše uvedené uživatelské složky si takto můžete přenést do složek synchronizovaných do OneDrive (ale klidně třeba i Dropboxu či jiné cloudové služby) – stačí si v rámci OneDrive struktury vytvořit nejprve složky a poté výše popsaným postupem změnit umístění uživatelských složek na tyto nově vytvořené.

Synchronizovat Plochu se může hodit i v tom, že nehrozí, že by se z ní něco hned tak ztratilo pokud cloudové úložiště umožňuje verzování (zachovávání předchozích verzí souborů), tady viz Co je to verzování a jak vám v tom pomohou cloudová úložiště?

Dokumenty/Documents je asi nejvhodnější synchronizovat do cloudu (a OneDrive vám to mimochodem při instalaci bude chtít aktivovat tak jak tak).

Pro Stažené soubory/Downloads to už tak vhodné není, může jít o poměrně zásadní objem věcí, které potřebujete jenom jednou a které si navíc většinou kdykoliv můžete znovu stáhnout.

TIP: Co se ve Windows stane s daty uživatele smažu-li účet uživatele?

Ze zbylých tří složek může být asi užitečné synchronizovat Obrázky/Pictures, kde se to bude hodit zejména pro to, že se sem ukládají i snímky obrazovek (složka Snímky obrazovky/Screenshots)., méně vhodné to bude u Hudby a ještě méně u Videa, protože tam může jít o poměrně značné objemy – tedy za předpokladu, že jste vůbec kdy tyto dvě složky takto využili (já za celé ty roky existence vlastně nikdy).

Obnovit výchozí vám kdykoliv později umožní vrátit umístění uživatelských složek na původní (systémové) nastavení. Postará se jak o případné vytvoření potřebné složky, tak o přesun souborů uložených v přesunutém umístění.

Pár tipů týkajících se OneDrive:

Výhoda přesunu uživatelských složek je v tom, že budete mít automatické zálohování uživatelských souborů, tedy za předpokladu, že tyto struktury využíváte. K souborům se pak dostanete i na dalších počítačích, přes webové rozhraní na OneDrive.com a v mobilních zařízeních s OneDrive aplikací. Poslední užitečnost je, že Windows a aplikace pro Windows budou respektovat tuto změnu umístění, takže pracovat budou s těmito přesunutými složkami – jak při ukládání, tak při otevírání.

Nevýhoda může být ta, že OneDrive bez placení má pouze 5 GB volného místa, takže na to budete muset pamatovat a hlídat si zaplnění, nebo si pořídit placené OneDrive. Tady se možná bude hodit tip Jak si nenechat zahltit Internet cloudovými službami jako je Dropbox, OneDrive či Disk Google

TIP: ‣ Vše co jste chtěli vědět o Windows 10 obsahuje stovky tipů pro všechny verze Windows

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky