@365tipu

TIP#545: Senior? Account manager? CEO? CIO? HR? Co tyhle zkratky znamenají?

Když jsem se nedávno setkal s někým, kdo senior a junior v označení pracovní pozice považoval za vztažené k věku, tak mi došlo, že by vůbec nebylo od věci se podívat na různé zkratky a názvy, které se vyskytují okolo zaměstnání a pracovních pozic. A tak se @365tipů  spolu s blogem Helloworld.cz pustilo do vytvoření dlouhého seznamu a jeho doplnění o nějaké ty vysvětlivky. Přeci jenom Helloworld.cz patří k těm, kdo jsou v téhle věci hodně povolaní, tedy společnosti Monster.

POZNÁMKA: Důležitá poznámka, tedy spíše dvě. Pokud narazíte na nějaké překlepy, dejte vědět, bylo to čteno a kontrolováno, ale je toho hodně. A druhá, pokud najdete nějakou zkratku či označení pozice co neuvidíte níže, tak dejte vědět taky, ať můžeme doplnit.

Account Manager – manažer pro styk s klienty – obecně člověk, který se bude starat o klienty, odpovídat za komunikaci s nimi, komunikovat s nimi, pečovat o to, aby vše dobře fungovalo.

Key account manager – manažer pro klíčové zákazníky – viz předchozí, ale řeší  klíčové zákazníky, tedy důležitější a klíčovější pozice.

Accountant – účetní – je asi jednoduché o co jde. Prostě účetní, asi jako byl Fantozzi. Ne, pardon. To ne.

Adminitrative clerk – administrativní úředník, úředník i referent.

Advertising manager – manažer pro reklamu – stará se o reklamu, inzerci , spolupracuje s agenturou, řeší média, kde reklama bude.

Application consultant  – konzultant pro aplikace – spravuje a řeší aplikace (software) ve firmě nebo s klienty (a pro klienty)

Area manager, District manager, Teritory sales manager – oblastní manažer – zpravidla pečuje o aktivity v určité oblasti, regionu, řídí tamní pobočky i další zaměstnance, ale i zákazníky. Ve variantě se „sales“ spíše zodpovědný hlavně za obchodní aktivity

Art director – umělecký nebo výtvarný ředitel – k nalezení v reklamních a mediálních agenturách, řeší uměleckou, výtvarnou, vzhledovou, atd, stránku projektu, koncepci.

Article manager – manažer pro zboží – nemá nic společného s články (byť article je též článek), řeší zboží, či určité druhy zboží, ceníky, správu, zásoby, nabídky, poptávky

Asistent to manager – asistent manažera – ideálně podstatně pokročilejší sekretářka, slovo asistent by opravdu mělo znamenat, že má pravomoci i schopnosti asistovat, zastupovat, řešit dílčí věci, zodpovídat za ně

Attorney – právní zástupce, zmocněnec – řeší právní a legislativní věci ve společnosti, spory, legalitu a právní otázky podnikání. Mimochodem general attorney je generální prokurátor

Auditor – auditor – člověk zpracovávající či zodpovídající za audit, interní (Internal auditor – interní auditor) či externí (External Auditor), ať už jde o finanční, personální. manažerský, technologický, atd.

Back office administrator – administrativní podpora – člověk starající se o administrativu ať už celé firmy nebo jen určitých částí, což zahrnuje papírování, chod, informační podporu, zpracování dat, vstupů, výstupů.

Billing and credit control manager – manažer pro fakturaci a kontrolu zůstatku – zúčtovává zákaznické služby, vystavuje faktury, kontroluje a hlídá vše s tím související, hlavně to, zda zákazníci platí

Brand sales manager – obchodní manažer pro určitou značku či produkt – plánuje, řeší strategie, odpovídá za výsledek u určitého výrobku či skupin yvýrobků, nebo určité značky

Branch manager – manažer pobočky

Business planer – obchodní plánovač – analytická podpora pro finanční i obchodní oddělení, tvoří plány a předpovědi

Buyer – nákupčí – hledá dodavatele, řídí vztahy s nimi, řeší ceny, smlouvy, poptávku

C-level executive (někdy též jako CxO) znamená obecně jakoukoli pozici na „C“ úrovní (viz řada zkratek dále)

CAE je Chief Audit Executive a zpravidla jde o šéfa interního auditu.

CAO může být Chief Accounting Officer (což je v zásadě hlavní účetní) nebo Chief Administrative Office (což je osoba odpovědná za denní chod) nebo Chief Analytics Officer (šéf analytiků či analytiky).

Car fleet specialist – administrátor vozového parku

Cashier – pokladní

CBDO je Chief Business Development Officer a jde o osobu zodpovědnou za rozvoj

CBO je Chief Business Officer, v zásadě kombinace CAO, DFO i COO, tedy osobu řídící administrativu, finance a chod společnosti. Ale také to může být Chief Brand Officer, tedy člověk, co zodpovídá za značku.

TIP: Znáte anglické zkratky vyskytující se v chatech a na sociálních sítích? Co znamená THB, IMO a další? najdete záplavu dalších zkratek z poněkud jiného prosředí

CCO je Chief Commercial Officer (řeší komerční strategii a vývoj) nebo Chief Communication Officer (manažer interní i externí komunikace). Případně Chief Compliance Officer (ten zodpovídá za vyhovění zákonům a regulacím), ale také Chief Creative Officer (tedy něco jako kreativní ředitel). Ale můžeme ještě pokračovat dál k Chief Customer Officer (stará se o vztahy se zákazníky).

CDO je Chief Data Officer (pěčuje o veškerá data a informace ve firmě), Chief Design Officer (stará se o veškeré aspekty designu), Chief Digital Officer (vše, co se týká digitálních technologií, aktivit, transformací, sociálních sítí, internetu), Chief Diversity Officer (zodpovídá za diverzitu a inkluzi).

CEO může mít řadu významů, nejčastější ale je Chief Executive Officer (v zásadě výkonný ředitel). Ale také Chief Engineering Officer (v zásadě totéž jako CTO, technický ředitel), Chief Experience Officer (používá se také jako CXO a stará se o uživatelskou/zákaznickou zkušenost).

CFO aneb Chief Financial Officer je prostě finanční ředitel.

CHRO je Chief Human Resources Officer neboli hlava HR oddělení (personálního oddělení).

CIO je Chief Information Officer a stará se o všechny záležitosti okolo informačních technologií. Může to ale také být Chief Innovation Officer (stará se o inovace), Chief Investment Officer (stará se o investice).

CISO je Chief Information Security Officer se stará o bezpečnost informačních systémů.

CKO je Chief Knowledge Officer a řeší znalosti, intelektuální vlastnictví.

Cleaner – uklízeč – byť zde si vždy vzpomenu na skvělou postavu Viktora čističe z filmů

CLO neboli Chief Legal Officer je šéf právního oddělení.  Ale může to být i Chief Learning Officer zodpovědný za vzdělávání.

CMO je Chief Marketing Officer, tedy marketingový ředitel. Ale může to být ještě Chief Medical Officer v oblastí medicíny a lékařství.

CNO je Chief Networking Officer a kupodivu nemá nic společného s počítačovými sítěmi, ale těmi lidskými.

Computer Operator – operátor počítače – řeší vstup a výstup dat a jejich zpracování.

Contracting manager – manažer pro řízení smluvních vztahů – uzavírá a řeší smluvní vztahy, jedná se zákazníky či dodavateli, řeší smluvní podmínky, pomáhá při přípravě smluv

Controlling manager – manažer firemního controllingu – řeší ekonomické záležitosti, nástroje, optimalizaci nákladů, výkonů, výnosů, reporting pro další lidi a útvary ve firmě

COO je Chief Operating Officer zodpovídá za denní chod společnosti

Cost analyst – analytik rozpočtu – řeší ceny na trhu, sleduje náklady, analyzuje, pomáhá při zpracování rozpočtu, určování cen výrobků a služeb

Country manager – manažer pro danou zemi – v zásadě může být i poměrně vysoká pozice, manažerská až ředitelská, zodpovídá za fungování společnosti v dané zemi

CPO je Chief Privacy Officer, zodpovědný za dodržování ochrany soukromí. Může to ale ještě být Chief Process Officer, člověk určující pravidla, omezení, politiky důležité pro chod společnosti. Další možný význam je Chief Procurement Officer, tedy ideálně něco jako šéf nákupu.

CQO je Chief Quality Officer, tedy osoba zodpovědná za dodržování kvality.

Credit risk analyst – úvěrový analytik – stará se o úvěry, úvěrová rizika, rozhodovací systémy, řízení rizik, nalézání optimálních úvěrů, ale také například i toho jak vymáhat pohledávky

CRO neboli Chief Research Officer je šéf výzkumu. Ale může to být i Chief Revenue Officer, člověk zodpovědny za všechny příjmy a s tím související aktivity. Nebo ještě Chief Risk Officer řešící rizika a příležitosti.

CSO je Chief Science Officer a můžeme ho brát jako vědeckého ředitele, ale také Chief Security Officer, tedy šéfa bezpečnosti a ochranky. A aby toho nebylo málo, ještě Chief Strategy Officer, tedy šéfa pro strategie a Chief Sustainability Officer, člověk zodpovídající za věci související s životním prostředím.

CSPO neboli Chtef Strategic Planning Officer je tak trochu totéž co poslední z variant CSO, zde tedy jako šéf pro strategické plánování.

CTO je Chief Technical Officer i Chief Technology Officer, tedy jednoduše technický ředitel.

Customer care manager – manažer péče o zákazníky

Customer service technician – technická podpora pro zákazníky

CVO je Chief Visionary Officer, ředitel/šéf pro vize, strategie.

CWO je Chief Web Officer zpravidla pečuje o veškeré online aktivity společnosti, ať už interní nebo externí.

Data communications manager – manažer datové komunikace

Database administrator – správce databáze

Deputy financial officer – zástupce finančního manažera – osoba zastupující (proto deputy) finančního manažera

Director – ředitel – řídí společnost, koncepci, rozvoj, vyhodnocuje trh, tvoří strategie, vytváří a plní hospodářské plány

Driver – řidič, kurýr

Expansion manager  – manažer pro rozvoj – člověk zodpovídající za rozvoj společnosti, připravuje a řídí projekty, analyzuje, stará se o investice

Export manager – manažer exportu, vývozu

External communications manager – manažer pro externí komunikaci – řeší, jak název napovídá, vnější komunikaci

Internal communications manager – manažer pro interní komunikaci  – řeší vnitřní komunikaci, informační toky, firemní vizi

Facility manager – manažer pro zařízení – stará se o vše, co souvisí s provozem nemovitostí, vybavením, atd.

Financial accountant – finanční účetní – vede účetnictví, řeší účetní doklady, kontrolu dokladů, výkazy, hlášení, odvody, atd.

Financial analyst – finanční analytik – přpravuje a interpretuje finanční analýzy, navrhuje další postupy, opatření a řešení

Financial manager – finanční manažer – vede účetnictví, kontroluje rozpočet, tok peněz, kalkulace, předpovědi, plnění, atd

First Contact Manager – vrátný, byť se tomu možná budete zdráhat na první dobrou věřit. Díky Jirku Chvojkovi na tip z Twitteru.

Fixed income analyst – analytik trhu s dluhopisy – řeší trh s dluhopisy, pro klienty, poskytuje potřebné poradenské a finanční služby

General manager – generální manažer – řídí společnost, koncepci, tvoří strategie, hospodářské plány. Ředitelská funkce a název používaný tam, kde prostě chtějí vypadat moderní a ředitel je jim málo.

General service manager – manažer provozu – odpovídá za provoz určité části firmy

Handler – manipulant – řeší zpravidla manipulaci se zbožím

Help desk manager – manažer pro uživatelskou podporu – podporuje a pomáhá uživatelům ve firmě, řeší jejich potřeby, navrhuje a prosazuje změny procesů, ať už v rámci informačních systémů nebo chodů společnosti jako takové

Hot line operator – operátor zákaznické linky – poskytuje informace, technickou i jinou podporu po telefonu, případně i jinými cestami (e-mail, sociální sítě, atd)

Human resources manager – manažer pro lidské zdroje, personální manažer – vybírá, příjímá zaměstnance, pořádá výběrová řízení, řeší nástupy i ukončení pracovního poměru, personální strategie. A jak vidíte z prvních dvou slov – HR zkratka znamená Human Resources, tedy lidské zdroje

Import manager – manažer importu – stará se o dovoz, obchodní styk se zahraničím, nákup ze zahraničí, dodavatele stávající i nové

Internal Affair Supervisor – supervisor pro vnitřní záležitosti – zpravidla řeší určité firemní procesy, efektivitu postupů, řízení.

Internet specialist – internetový specialista – poměrně obecné označení kohokoliv, kdo má něco společného s Internetem. Většinou bývá ale doplněno ještě o to, čeho se týká.

IT manager – manažer informačních technologií – odpovídá za informační systémy (HW, SW), plánování, rozvoj, údrzbu, správu, nasazování

Junior – juniorní pozice – označení pozice, která nevyžaduje zkušenosti, hodí se pro čerstvé absolventy škol. Pokročilejší viz Senior.

Lawyer – Právník

Logistics manager – manažer logistiky – řeší logistiku, strategie, informační systémy, řízení zásoby

Maintenance manager – manažer údržby – stará se o svěřené zařízení, kontakt s dodavateli, zajištění chodu

Managing director – výkonný ředitel – řídí a zodpovídá za společnost, řízení, plánování, strategie, další možný pokročilejší význam pro klasického ředitele. S drobným náklonem k tomu, že tento opravdu něco dělá, zatímco prostý ředitel do toho jenom mluví.

Management consultant – poradce vedení – většinou externí pomocník vedení společnosti v řízení a řešení konkrétních věcí, hodně založené na projektové bázi. Slovo konzultant sice vypadá jako kdyby měl něco jenom konzultovat, ale není tomu tak.

Marketing Manager – marketingový manažer, manažer marketingu – řeší firemní marketingové aktivity, reklamu, mapování trhu, může řešit i PR (Public Relations)

Materials Manager – manažer pro materiál – hlavně řeší výrobu, řízení nákupu, sklad, logistické aktivity související se skladem

Media planner – mediální plánovač, člověk řešící takové ty složitosti kam umístit reklamu.

Media relationship manager – manažer pro styk s médii – jiné označení pro PR manažera či manažera externí komunikace, omezené většinou ale pouze na přímou komunikaci s médii a případně PR agenturou

Network administrator – síťový správce, správce sítě – stará se o počítačovou síť (či více sítí) ve společnosti. O jeji chod, ale i o uživatele.

Office manager – manažer kanceláře – řídí provoz kanceláře, odpovídá za její provoz, řídí podřízené sekretářky či recepční

Operational manager – provozní ředitel – řídí provoz a chod firmy, další z mnoha ředitelských variant.

Operation shift manager – manažer směny – řídí určitou směnu, chod, problémy, organizaci práce

Order handler – vyřizování objednávek

Personell officer a Personnel administrator – personální referent a personální administrátor – řeší personální (HR) otázky, v druhé podobě spíše administrativní pozice shromažďující a spravující data.

Planning manager – plánovací manažer, manažer pro plánování – tvorba plánů, analýz, návrhů

Portfolio manager – manažer správy finančních prostředků – zpravidla se vyskytuje ve finančních službách a klientům nabízí správu a zhodnocení jejich financí

Procurement – nákupčí, zajištění nákupu – odpovídá za nákupní aktivity společnosti

Product manager – produktový manažer, manažer pro výrobek – zodpovídá za určitý produkt či skupinu výrobků, plánuje, sleduje, analyzuje, řídí, vládne rozpočtem, řídí si reklamu a marketing k produku a řadu dalších věcí

Production manager – výrobní manažer – řídí výrobní procesy, vstupy, výstupy, vazby

Program Manager – programový manažer – řídí souběh několika souvisejících projektů.

Programmer – programátor – programuje v určitém programovacím jazyku

Project coordinator – koordinátor projektu, projektový koordinátor – řídí, realizuje určitý projekt, vede tým, zodpovídá za splnění, vykazuje

Project manager – projektový manažer – poněkud pokročilejší forma projektového koordinátora, ale může jít o to samé.

Public relations manager – manažer pro práci s veřejnosti – pečuje o PR aktivity, akce, tiskové zprávy, výstupy v médiích, PR agenturu, externí i interní komunikaci, spolupráci s obchodem a marketingem

Purachase ledger accountant – účetní dodavatelů – účetní pečující o dodavatele.

Purchasing manager – manažer nákupu – řídí dodavatelské vztahy, cenové politiky, výběr dodavatelů

Purchasing Specialist – specialista nákupu – konkrétní aktivity nákupu a získávání zboží a materiálů, ale třeba i kancelářského a spotřebního vybavení

Quality control engineer – inženýr kontroly kvality. Quality inspector – inspektor kvality. Quality manager – manažer kvality – řada názvů pro osoby řídící a odpovídající za kvalitu zboží a služeb.

Real estate manager – manažer realit – pečuje o reality, nemovitosti, strategii, získávání i správu objektů

Receptionist – recepční

Recruitment specialist – specialista náboru – řídí a řeší nábor nových pracovníků a vše s tím spojené.

Relationship manager – manažerů vztahů –  se většinou stará o významné klienty, akvizice, marketingové a reklamní aktivity

Retail manager – manažer prodeje maloobchodu – řeší sortiment, prodej, prodavače, prodejce

Revenue manager – účetní tržeb – účetní část příjmová, tržby, přijaté faktury, závazky, klienti

Sales manager – manažer prodeje – obchodní (prodejní) aktivity, odpovědnost za prodej, řízení prodeje a prodejního týmu, kontakt s klienty

Sales representative – obchodní zástupce – získávání nových zákazníků a zakázek, péče o stávající, někdy  přímý prodej

Secretary – sekretářka

Security manager – manažer bezpečnosti – řeší bezpečnostní otázky ve firmě, tým bezpečnostních techniků, rizika

Senior – seniorní pozice – označení pozice vyžadující pokročilejší zkušenosti, nikoliv věk. Nižší viz Junior.

Service manager – servisní manažer – řeší chod servisního oddělení, sevisu, řídí tým techniků, stýká se se zákazníky

Shop sales representative, sales representative – obchodník, prodavač – prodává zboží, výrobky, zpravidla přímo v obchodě

Site manager – manažer stanoviště –

Sortiment manager – manažer sortimentu – strategie nákupu zboží, jednání s dodavateli, skladba sortimentu, ceny, platební podmínky, trh, koordinace prodeje

Store manager – manažer obchodního domu – ředitel obchodního domu, super/hypermarketu

Supply administrator – administrátor zásobování – plánování, odpovědnost za zásobování, sklad, dodavatele

System administrator – správce systému – správce určitého informačního systému, zajištění chodu, podpora uživatelů

Tax advisor – daňový poradce

Technician – technik – růzorodé pozice odvíjející se od druhu výrobku či služby, ke které poskytuje potřebné technické a podpůrné činnosti

Temporary worker, temp – pracovník na dobu určitou – lidé najímaní, ne nutně do pracovního poměru, na určitou činnost či projekt, časově omezeně

Training manager – manažer pro vzdělávání a školení

Translator  – tlumočník, překladatel

Treasury manager – řeší zpravidla bankovní záležitosti, převody měn

VIP – významný (zákazník) – od zkratky Very Important Person, velmi významná osoba.

Wage accountant – mzdový účetní

Web administrator – správce webu – spravuje webové stránky, jejich obsah, formu, grafiku, server

POZNÁMKA: Důležitá poznámka, tedy spíše dvě. Pokud narazíte na nějaké překlepy, dejte vědět, bylo to čteno a kontrolováno, ale je toho hodně. A druhá, pokud najdete nějakou zkratku či označení pozice co neuvidíte , tak dejte vědět taky, ať můžeme doplnit. 

TIP: Zdejší jazykový koutek je plně k dispozici se spoustou dalších zkratek i jiných zapeklitosti. 

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky