@365tipu

TIP#334: Antidatovat? Antedatovat? Neměli byste spíš někoho dotovat?

Jedna z častých chyb, kterou najdete běžně i v novinách (viz ostatně příklad na obrázku níže). Týká se podepsání smlouvy s pozměněným dřívějším datem podpisu. Čemuž se kupodivu neříká „antidatovat“ ale správně antedatovat.

Slovo antedatovat skutečně označuje akt, při kterém se listina opatří časem vystavení, dřívějším, než je opravdový čas (datum) vystavení. „Ante“ totiž znamená „před“, zatímco „anti“ znamená „proti“. Pokud bychom chtěli mít český ekvivalent, tak by mohlo vyhovovat „předatovat“, ale možná ještě lépe doslovné a správnější „předdatovat“.

2015-11-26 19_20_50-Vím, co jsem dělal. Obžaloba nelže, postavil se Rittigovi klíčový svědek - iDNES.png

V angličtině najdete prakticky totéž v podobě antedated, případně foredated či predated. Pokud byste chtěli časově úkon přesně opačný (a tedy antonymum), tak toho se týká postdatovat.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky