TIP#075: Jak si přeložím Stránku v jazyce, kterému nerozumím? Jak dobré je Google Translate?

Pokud na Internetu narazíte na nějaký článek, text či celý web v jazyce vám neznámem, nemusíte zoufat. Můžete zkusit štěstí a použít některou ze služeb pro překlad mezi jazyky.

Nejjednodušší a nejznámější bude asi Google Translate – translate.google.com – kde najdete možnost překládat mezi několika desítkami jazykuů. Microsoft má vlastní Bing Translator – www.bing.com/translator – fungující velmi podobně.

Co byste měli vědět o strojovém překladu?

Jeden užitečný tip: Google Translate (ale i Bing Translator) přeloží nejenom slovo, větu či odstavec, ale celou webovou stránku. Stačí tam předhodit adresu (URL) té stránky. Prostě místo textu vložíte do okénka pro překlad adresu stránky. Dobré je, že výsledný překlad získá také adresu, kterou můžete i někomu poslat.

Právě možnost nechat si přeložit rovnou celou stránku se vám například může hodit tam, kde nejenom nerozumíte jazyku, ale ani neumíte číst písmo, ve kterém web je. Ať už je to azbuka nebo třeba čínština či japonština. Můžete si to zkusit třeba na www.yahoo.co.jp s pomocí Google Translate (překlad). Dokonalé to opravdu není, ale web se stal alespoň použitelným a navíc můžete klikat na odkazy a získáte i další překlady.

google-jp-translate

Jedna podstatná informace: všechny strojové překlady jsou velmi nedokonalé. Navíc jsou tím problematičtější, čím méně rozšířený je jazyk v překladu vyskytující. Čeština samozřejmě není široce rozšířený jazyk, takže výsledné překlady bývají často velmi komické – ať už překládat „z češtiny“ nebo „do češtiny“. Občas dostanete srozumitelnější výsledek, pokud si třeb přeložíte mezi francouzštinou a angličtinou (za předpokladu, že znáte ten druhý jazyk).

Pro srovnání, takhle dopadnou překlady předchozího odstavce do angličtiny:

 201520182021
BingOne of the essential information: all machine translations are imperfect. In addition, are more problematic, the less advanced language translation is occurring. Of course, the Czech language is not widely used, so the resulting translations often very comic-whether to translate the „Czech“ or „Czech“. Sometimes you get more results if you only translate between French and English (assuming that you know the other language)One important information: All machine translations are very imperfect. Moreover, they are more problematic, the less widespread is the language in translation occurring. Of course, Czech language is not widely distributed, so the resulting translations are often very comical-whether translating „from Czech “ or „into Czech „. Sometimes you get a clearer result if you translate třeb between French and English (assuming you know the other language).One essential information: all machine translations are very imperfect. Moreover, they are all the more problematic the less widespread the language in translation occurs. Of course, Czech is not a widely used language, so the resulting translations are often very comic – whether translated „from Czech“ or „into Czech“. Sometimes you get a clearer result if you translate between French and English (provided you know the other language).
GoogleOne essential information: All machine translations are very imperfect. Moreover, they are more problematic, the less prevalent language in translation occurring. Czech, of course, is not a widespread language, so the resulting translations are often very funny – whether to translate „from the Czech“ or „in Czech.“ Sometimes you get clearer idea when we need to, we translate between French and English (assuming that you know the other language).One essential piece of information: all machine translations are very imperfect. In addition, they are more problematic, the less widespread the language in the translation is occurring. Of course, Czech is not a widely spoken language, so the resulting translations are often very comical – whether to translate „from Czech“ or „into Czech“. Sometimes you get a more comprehensible result if you need to translate between French and English (assuming you know the other language).One important piece of information: all machine translations are very imperfect. In addition, the less widespread the language found in translation, the more problematic they are. Of course, Czech is not a widespread language, so the resulting translations are often very comical – whether you translate „from Czech“ or „into Czech“. Sometimes you get a clearer result if you translate between French and English (provided you know the second language).

Je také dobré vědět, že strojové překlady jsou citlivé na překlepy. Google Translate je navíc citlivé na velká písmena. A protože na překladu se podílejí i lidé, dodáváním překladů tam kde je stroj neznal, tak se občas můžete dočkat zábavných výsledků.

TIP. Jak funguje aplikace Translation/Překladač pro iPhone a jak překládat offline

Strojové překlady jsou dostupné i na mobilech (třeba Google Translate pro Android), kde se mohou hodit třeba i ve spojitosti s vyfocením nápisu, který vám aplikace přímo přeloží. A samozřejmě, aplikací která bude naslouchat co někdo říká a rovnou to překládat. Což je možné mít už nyní, v roce 2015, ale opět je potřeba pamatovat na případné nedostatky.

Jaké jsou další služby pro překlad?

Google Translate a Bing Translator samozřejmě nejsou ojedinělé. Zkusit štěstí můžete v řadě dalších – a je dobré vědět, že pokud jim svěříte k překladu předchozí odstavec překládaným Googlem i Bingem, tak opět dostanete jiné výsledky. Namátkou:

V roce 2021 se objevil nový hráč – DeepL. Překládá lépe než Google Translate a další podobné. Pozitivní je i to, že umí česky. Pro základní  objemy můžete využít zdarma, včetně možnosti přeložit si 3 soubory měsíčně bez placení. Překlad z češtiny do angličtiny si můžete srovnat níže (výše použitý odstavec ve srovnání historickém).

Google TranslateBingDeepL
One important piece of information: all machine translations are very imperfect. In addition, the less widespread the language found in translation, the more problematic they are. Of course, Czech is not a widespread language, so the resulting translations are often very comical – whether you translate „from Czech“ or „into Czech“. Sometimes you get a clearer result if you translate between French and English (provided you know the second language).One essential information: all machine translations are very imperfect. Moreover, they are all the more problematic the less widespread the language in translation occurs. Of course, Czech is not a widely used language, so the resulting translations are often very comic – whether translated „from Czech“ or „into Czech“. Sometimes you get a clearer result if you translate between French and English (provided you know the other language).One important piece of information: all machine translations are very imperfect. Moreover, the less widespread the language in the translation, the more problematic it is. Of course, Czech is not a widely spoken language, so the resulting translations are often very comical – whether translated „from Czech“ or „into Czech“. Sometimes you get a more understandable result if you translate between French and English (assuming you know the other language).