TIP#2181: Jaká gesta můžete používat na iPhone a iPadu? 

V iOS 11 se objevily nová gesta (gestures) související s multitaskingem. Nebudete z nich míc moc radost, dost těžko se používají, ale na některé je dobré si zvyknout. Od iOS 11 se to navíc ještě trochu vyvíjelo, takže pokud chcete lépe ovládat iPad či iPhone, tak tady máte výběr.

Nepotřebný pruh dole má přeci jenom jednu skrytou funkci

Swype vlevo nebo vpravo čtyřmi či pěti prsty umožňuje přepínat mezi běžícími aplikacemi. Podstatně jednodušší ale bude, když budete swypovat vlevo/vpravo na spodku displeje (tam co Apple dává onen vcelku nepotřebný pruh). Jen pozor, když jste na poslední aplikace tak swype vlevo nic neudělá, není “do kruhu”

Pinch (to je ten pohyb kdy stáhnete dohromady prsty) čtyř či pěti prstů vás dříve vrátil na plochu (domů, home), v aktuálním iPad OS to zobrazí přepínač aplikaci. Funguje ale jenom na iPad OS. 

Dobře použitelné je vyvolání Dockuswype zespoda (nesmí být moc dlouhé)

Návrat na plochu je totiž swype zespoda o kousek delší,než jen vyvolání Docku. 

Vyvolání přepínače aplikací je ještě delší swype zespoda – platívalo, že do poloviny displeje a pak pustit, ale přepínač se objevuje podstatně dřív. Na ploše můžete použít swype čtyřmi prsty vzhůru.

Stejně tak snadno vyvoláte přepínání mezi aplikacemi a Ovládací centrum – dvojí stisknutí Home tlačítka nebo delší swype zespoda (prostě pokračujte ve swype i poté, co se objeví Dock)

Přístup k ovládacím prvkům je swype od horního okraje displeje směrem dolů v pravé části displeje (nebo si to můžete zjednodušit že v pravém horním rohu).

Swype prstem dolů uvnitř plochy vyvolá Spotlight (hledání)

Swype od horního okraje displeje ve střední či levé části zpřístupní Upozornění/Notifikace

Swype z pravého spodního rohu vyvolává Rychlou poznámku. Viz Jak na Rychlé poznámky/Quick Notes na iPadu (iPad OS 15). Jde to ale vypnout, viz níže.

TIP: Od iOS 15 je možné definovat corner gesture v Nastavení/Settings -> Obecné/General -> Gesta/Gestures. Je tam možné vypnout gesta s čtyři a pěti prsty, vypnout/zapnout gesta z rohu a nastavit co bude dělat levý roh a pravý rohu – ale pouze mezi vypnuto/screenshot/rychlá poznámka.

Pozor pokud máte Apple Pencil, levý dolní roh přestane fungovat pro prst, půjde to jen s perem

Swype vlevo/vpravo přepíná mezi jednotlivými obrazovkami plochy. Zcela vlevo jsou widgety/Today, zcela vpravo je Knihovna aplikací, o té je řeč v App Library na iPhone se všemi aplikacemi a jak nemít aplikace na ploše)

Probudit displej můžete jen dotknutím se displeje – zobrazí zamčenou obrazovku, takže se můžete podívat třeba kolik je hodin. 

Odemknout ze zhasnutého displeje můžete dotykem (rozsvítí displej) a poté swype odspodu

Ne zcela gesto, ale hodí se zmínit

Vyvolání Siri podržením horního tlačítka (nebo spodního tlačítka plochy na iPadech co ho mají dole). Pochopitelně můžete prostě říci “Hey Siri”

Zkratka zpřístupnění je trojí stisknutí horního tlačítka (nebo tlačítka plochy na iPadech co ho mají dole). Zkratka zpřístupnění se nastavuje v Nastavení/Settings -> Zpřístupnění/Accessibility -> Horní tlačítko a Zkratka zpřístupnění – je tam možné si vybrat co bude trojstisk znamenat (například vyvolání Lupy). 

Screenshot je horní tlačítko (nebo tlačítko plochy na iPadech co ho mají dole) +jedno z tlačítek hlasitosti. Stisknout a hned pustit. Případně viz Jak udělat screenshot na iPhone či iPadu? Jak nahrávat dění na obrazovce

Vypnutí je horní tlačítko + jedno z tlačítek hlasitosti. Držet dokud se neobjeví menu. Pokud máte iPad s tlačítkem plochy (dolní) tak jen držte horní tlačítko.  Tady ale ideálně viz  Jak restartovat či vypnout iPhone? Jak resetnout iPad?

Vynucený restart je stisknout pustit horní tlačítko hlasitosti, stisknout a pustit dolní tlačítko hlasitost a poté držet horní tlačítko.  Tady ale ideálně viz  Jak restartovat či vypnout iPhone? Jak resetnout iPad?

Něco tu chybí?

Víte o nějakém gestu pro iPad/iPhone, které tu není uvedeno? Napište, doplníme.

TIP: Další tipy a triky pro iPhone či iPad najdete v  Jak na iPhone/iPad