TIP#2163: K čemu je dobré znát Cunnighamův zákon? 

Ward Cunnigham je známý mezi IT lidmi jako autor Manifesto for Agile Software Development nebo jako autor úplně první Wiki (WikiWikiWeb v roce 1994). Je mu ale také přisuzován výrok označovaný jako Cunninghamův zákon (Cunningham’s law) týkající se Internetu (a sociálních sítí). Sám Cunningam každopádně autorství popírá a označuje za ““chybný citát, který se sám vyvrací šířením po Internetu.“

„The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question; it’s to post the wrong answer.“

Teze  říká, že nejlepší cesta, jak na Internetu získat správnou odpověď, není položit otázku, ale zveřejnit špatnou odpověď. 

Založené je to na tom, že lidé rychleji a ochotně reagují na věci co jsou špatně, místo toho, aby se věnovali něčemu co je dobře. 

Původně se tato teze týkala Usenetu, ale ten už je dnes spíše historie. Ale nebývale dobře můžete tento mechanismus využívat na sociálních sítích. 

Právě tam asi může fungovat nejlépe. Nejenom pro získání správné odpovědi, ale také pro vyvolání vysoké míry zapojení. Vždy se najde dostatek ochotných jedinců, kteří se realizují v opravách a korekcích ostatních jedinců. 

A protože zapojení (engagement) je na sociálních sítích základ tamní “ekonomiky” a algoritmů, naučte se Cunnighamův zákon dobře využívat. 

Podobně ostatně funguje i pravidlo, že v článku musíte vždy nechat alespoň jednu chybu

Další podobná témata