TIP#1953: Co je to cybersquatting?

Cybersquatting (nejčastěji doménový squatting) se týká internetových domén a jde o činnost kdy někdo registruje a blokuje domény, které “patří” někomu jinému s cílem na této činnosti vydělat peníze. 

Kybernetický squatter doufá, že bude moci takovéto domény prodat těm kterým “patří” a těží z toho, že v doménových jménech většinou platí, “kdo dřív přijde, ten dřív mele”. Čas od času se takováto činnost ale nesetkává s pochopením správců národních domén – dá se tam totiž narazit na známkové právo. V některých zemích je samotný cybersquatting nezákonný. 

V minulosti bylo běžné, že v každé zemi existovalo několik cyber squatterů, kteří ve velkém registrovali domény odpovídající jménům firem, produktů či služeb. Na takovýchto doménách často nic neprovozovali, nebo tam dávali něco, co by nemohlo vyvolat odezvu od právníků v podobě obvinění z poškozování jména či nekalé konkurence/soutěže. 

Velmi častý cyber squatting se objeví v okamžiku kdy někdo oznámí nový produkt či službu (ale i založení nové společnosti), ale zapomene si předem zaregistrovat doménu. 

Proti cybersquattingu se dá bránit i s pomocí procesu se zkratkou UDNDRP (Unified Domain Name Dispute Resolution Policy) v rámci ICANN. Stačí prokázat, že doména je matoucí/zavádějící vůči značce, je využívána bezúčelně a současný majitel s ní nemá plány, které by nebyly v rozporu se značkou navrhovatele. A také je nutné prokázat zlou víru. 

Cybersquatting se nemusí ale týkat pouze domén – funguje i na sociálních sítích podobě zabírání jmen účtů na Twitteru, zkrácených adresa či jmen Stránek na Facebooku a v dalších podobách. 

TIP: Starší užitečné čtení najdete na ePravo.cz v Kolize doménového jména a ochranné známky

Varianta kyber squatting nevyužívá přesné názvy domén, řeč o tom už byla v Překlepové domény? Co to vůbec je a měl bych to řešit? A kdo je doménový spekulant?  Osoba provozující cybersquatting reálně spekuluje s doménami a proto se používá označení doménový spekulant. Specificky je tato forma také označována jako typosquatting

Cybersquatteři také běžně hlídají expirace domén a poté co je původní vlastník nezaplatí či opustí, tak si je registrují. 

Pár užitečných doménových tipů