Jak zakázat Microsoft Office Upload Center

Podivná aplikace Microsoft Office Upload Center se objevuje v liště vašich Windows od okamžiku, kdy si do Windows nainstalujete Microsoft Office. Nejzajímavější na její existenci je, že ji celé ty roky co vám tam překáží nikdy nepoužijete. Objevit se tam může dokonce i poté, co si prostě jenom zprovozníte One Drive.

2018-02-09 13_58_33-Upload Center.png

Špatná zpráva je, že zbavit se téhle zbytečné věci plně není možné. Reálná odinstalace neexistuje – první co můžete,  je zakázat zobrazování v liště.

2018-02-09 13_59_40-Microsoft Office Upload Center – nastavení.png

Třeba tak, že kliknete pravým tlačítkem na ikonku a zrušíte zaškrtnutí u Display icon in notification area/Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti . Ve Start menu najdete Microsoft Office Upload Center pod Microsoft Office, to pro případ, že ikonku nevidíte.

Dejte si pozor, že spuštění ze Start menu bude znamenat, že už se toho nezbavíte jinak, než restartem nebo zabitím v Task Manageru (tam se mimochodem často ukazuje jako Microsoft Office Document Cache (32 bitů)

2018-02-09 13_56_23-Microsoft OneDrive.png

Nebo, což je lepší (ale půjde to jenom ve Windows 10), můžete zkusit aplikaci zakázat – paradoxní je, že se to dělá v One Drive – musíte si otevřít Settings/Nastavení pro OneDrive a tam najít záložku Office.

Najdete tam File Collaboration/Spolupráce na souborech sekci, ve které zrušíte zaškrtnutí u Use Office 2016 to sync Office files that I open/Soubory Office, které otevřu, synchronizovat přes Office 2016 (může se jmenovat mírně jinak). Je velmi pravděpodobné, že budete muset restartovat Windows aby se změna projevila.

Další možnosti

V Registry klíčí HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run mimochodem najdete OfficeSyncProcess – můžete ho odtud odstranit, aby se automaticky nespouštěl.

V Plánovači/Task Scheduler je úloha Microsoft Office XX Sync Maintenace for XY. Zakažte tuto úlohu.

Samotný Microsoft Office Upload Center je k nalezení jako msosync.exe v \Program Files\Microsoft Office\Office15 (číslo na konci se může lišit podle verze) – takže pokud vás hodně štve, můžete zkusit smazat. Což ale může mít nějaké ty vedlejší efekty v podobě protestů a chybových hlášek. Což mimochodem také znamená, že právě msosync.exe můžete případně zabít v Task Manageru, ale o tom již byla zmínka výše.

TIP: ‣ Vše co jste chtěli vědět o Windows 10 obsahuje pár stovek tipů a triků pro Windows 10 i starší verze Windows