@365tipu

TIP#882: Co je to fake news?

Chcete nějakou definici? Třeba ta z Wikipedii (Fake News) je docela povedená a lze ji tedy poměrně dobře využít: Fake news (falešná zpráva) je neologismus, používaný pro odkazování na vymyšlené zprávy. Tento typ zpráv, nacházejících se v tradičních médiích, sociálních mediích, či na fake news webech, není založen na faktech, ale jsou překládány jako fakticky správné. Propaganda také může být fake news.

Poměrně dobrá definice, vystihující podstatu, včetně té o souvislost s propagandou.Řada falešných zpráv je vytvářena záměrně jako nástroj propagandy.

V českém prostředí ve velkém množství jde o propagandu financovanou Ruskem, ale propagandu v podobě fake news běžně vytvářejí i české subjekty, včetně politických stran. V případě politiky jsou fake news běžně součást volebních aktivit. Jak vážně to produkcí falešných zpráv je můžete pochopit i po pohledu do Přehledu lžimédií. Propaganda, fake news, lži, výmysly na Internetu. Jen na českém „trhu“ působí desítky lžimédií, webů zcela nebo částečně se zabývajících tvorbou fake news/falešných zpráv.

TIP: Poměrně zásadní tip související s fake news je Můžete věřit mainstreamovým médiím? Jak vlastně přistupovat ke zprávám z novin (a Internetu)?.

S tématem souvisí i Co je to hoax? a Jak poznat, že ta zpráva, obrázek či informace je prostě hoax, podvod či čistá lež? a velkým pomocníkem může být Jak najdu odkud pochází nějaká fotografie?

V řadě případů falešné zprávy mohou být i základem pro trestní stíhání. Lidé co je na sociálních sítích sdílí si sami neuvědomují, že šíření podobných věcí také může znamenat, že se stanou trestně zodpovědnými.

Ne všechno je fake news

Je vhodné rozlišovat falešné zprávy, angažovanou žurnalistiku  a případnou mizernou žurnalistickou práci.

Fake news/falešné zprávy jsou zcela záměrně a od samého počátku i základu vymyšlené, lživé a jejich tvůrci tím sledují většinou jasné cíle, často ale obtížně odhalitelné.

Angažovaná žurnalistika sice sleduje cíle také (například dnes těžko odhadnout,  kdy média vlastněna Babišem píší jako novináři a kdy jako angažovaní žurnalisté plnící úkoly pro šéfa, ať už zadané nebo nezadané), ale přeci jenom se liší.

Třetí varianta, v podobě mizerné žurnalistické práce, je založena na tom, že selhávají základní principy žurnalistiky, novinář je prostě nedodržuje a selhávají i kontrolní mechanismy nad ním. Sem rozhodně patří Co je to vrtěti psem?

Falešné zprávy jsou extrémně nebezpečné v tom, že jsou ve skutečnosti tvořeny profesionály a jejich působení je dlouhodobé, důkladné a využívá všech možností šíření a přesvědčivosti. Velmi často také nízké inteligence lidí, kteří jsou jejich primárnímimi příjemci a také zásadním nástrojem v jejich dalším šíření.

S nástupem Trumpa coby Prezidenta USA se „fake news“ stálo cestou jak diskreditovat skutečné a pravdivé zpravodajství. Trump a další politici jakoukoli objektivní kritiku/zprávu co se jim nehodí začnou označovat za „fake news“. Přesně v souladu se základními pravidly manipulace a propagandy.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky