@365tipu

TIP#841: Jak se měří návštěvnost? Návštěvy, uživatelé, zhlédnutí, reální uživatelé

Návštěvnosti, tedy tomu kolik „lidí“ používá určitý web či službu, jsme se tu už věnovali třeba v Jak zjistit návštěvnost nějakého (cizího) webu. Chybí ale opravdové základy, vysvětlení všech těch termínů, které se měření návštěvnosti týkají. A nejlepší bude začít poněkud od začátku, v historii Internetu.

Vědět kolik lidí (či čtenářů) používá váš web je poměrně podstatné pro měření úspěšnosti. Což je také dost důležité, pokud chcete web „prodávat“ dál, inzerentům, obchodním partnerům. Ti si nebudou kupovat něco s nedostatečnou návštěvností. Proto patří zjišťování návštěvnosti k podstatným nástrojům internetového marketingu. Proto také návštěvnost patří k tématu, o kterém zcela běžně provozovatelé webu lžou. Ale o tom až později.

Na počátku Internetu to bylo jednoduché. Žádné pokročilé technické prostředky nebyly, každý si určoval návštěvnost sám. Dělal to (a občas se to stále dělá) analýzou „logů“ webového serveru odkud dostával informace o počtu zhlédnutých stránek, počtu IP adres návštěvníků webu a v pokročilejší podobě se počítali návštěvníci (což je totéž co návštěva).

2017-07-24 07_17_26-Stats ‹ POOH.CZ — WordPress.com.png
WordPress.com měří views (což je počet zhlédnutých stránek) a visitors (což je počet návštěvníků). Ve skutečnosti to pochází z Google Analytics. Na tomhle obrázku je vidět denní návštěvnost pooh.cz

Počet zhlédnutých stránek (page views)

Dnes nic neříkající metrika, dobrá jenom k určení toho, kolik reklam je možné na určitém serveru prodat. Pokud vás někdo ohromuje počty zhlédnutých stránek, tak se usmějte a požádejte ho o počty unikátních návštěvníků (což dává třeba Google Analytics) nebo o reálné uživatele (což zjišťuje český Netmonitor).

TIP: Uvádět na webu u článku počet přečtení?  Odpověď zde je jednoznačné ne, ale mrkněte do tipu, ať víte proč.

Počty IP adres

Jsou zcela bezcenné. Neříkají nic, protože pod jednou IP adresou se mohou skrývat stovky lidí, stejně jako se jeden člověk může vyskytovat na desítkách IP adres. Takže ani tuto metriku nepřijímejte.

Návštěva či návštěvník (visit, visitor, session)

Je už trochu lépe použitelná, ale je velmi nutné si uvědomit, že výsledné číslo není počet lidí ani čtenářů. Návštěva je aktivita internetového uživatele, který příšel a nějakou dobu pobýval na určitém serveru. Pak „odešel“ a pokud se vrátil po určité době, tak je započítán znovu jako další návštěva či návštěvník. Ona doba je určena tím, kdo návštěvnost měří. Google Analytics má 30 minut – což znamená, že pokud (jeden člověk) návštěvník přijde znovu po 30 minutách od jeho poslední aktivity na webu, tak se započítá jako další návštěva/návštěvník.

Právě návštěvy a návštěvníci jsou velmi často zneužívány provozovateli webu pro lhaní o návštěvnosti webu. Vydávají je za počty čtenářů či lidí. Proto velmi pečlivě ověřujte, jaké že to závratné číslo vám dávají. Je-li to návštěva či návštěvník, tak si také ověřte, s jakým intervalem měří. Pořídit si závratné množství návštěvníků je snadné, třeba tím že místo 30 minut použijete minut pět.

TIP: Google Analytics není jediný nástroj na měření návštěvnosti, více na tohle téma hledejte v Google Analytics? Nebo něco jiného? A proč vůbec něco takového?

Unikátní návštěvník (unique visitor, někde též users neboli uživatel)

Je používán například v Google Analytics (používají právě termín uživatel/user) a je přesnější a vhodnější variantou předchozího a je nutné vědět, že to stále neznamená skutečný počet čtenářů či lidí, ale snaží se to k němu blížit. Velmi důležité je také vědět, za jaké časové období to je – zpravidla je dobré tento údaj mít za den, týden a měsíc.

POZNÁMKA: Jakékoliv údaje o návštěvnosti delší než měsíc jsou zpravidla nesmysl. Jsou ovlivněny zásadní úmrtností cookies, používáním více zařízení (počítač, tablet, mobil) či více prohlížečů (osobně používám několik Chrome, Edge, Firefox). Bude-li vás chtít někdo ochromit tím kolik uživatelů v Google Analytics měl za rok, tak to dělá záměrně. Manipuluje.

Unikátní návštěvník by, když zůstaneme u Google Analytics, měl být za dané časové období započítán jenom jednou. Problém je, pokud jeden člověk používá více zařízení nebo více počítačů, stejně jako pokud třeba v daném období vymazal cookies nebo třeba přeinstaloval počítač či mobil. Dnes časté používání blokátorů inzerce a pomůcek na ochranu soukromí také přináší další podstatný zdroj nepřesnosti – ve všech případech navýšení počtu unikátních návštěvníků (uživatelů).

Pokud se tedy budete dívat na čísla unikátních návštěvníků (uživatelů), tak mějte na paměti, že mohou být až několikanásobek počtu reálných (živých) uživatelů. Proto je také běžné, že Google Analytics udává podstatně vyšší čísla než Netmonitor.

Důležitá věc u téhle metriky s ohledem na Google (a některé další internetové velikány) je, že pokud jsou lidé přihlášení do Google, tak je Google Analytics schopné je identifikovat a sledovat napříč jejich zařízeními i prohlížeči. Což Google používá, aby počet uživatelů nebyl ovlivněn tím co je zmíněno v předchozích odstavcích.  Nepočítejte ale s tím, že to nějak výrazně zpřesní počty uživatelů.

Uživatele používá i Facebook, logicky, protože všichni jeho uživatelé jsou přihlášení, takže je dokáže kdykoliv a kdekoliv identifikovat. Proto údaje o fanoušcích u Stránek a dosahu reklamy jsou poměrně dost přesné. Byť tady jsou ovlivněny až desítkami procent falešných účtů, které lidé používají. Takže i zde je potřeba výsledná čísla brát jako nadsazená.

TIP: V Kolik je na Facebooku (a jinde) falešných (fake) účtů a botů? Proč je to problém? se dozvíte něco o tom, jak je to s těmi fake účty.

Odbočka: Jak se vlastně poznají návštěvníci?

Tady je důležité vědět že návštěvník je identifikován pomoci cookies (sušenek) a může být identifikován i podle nějakých dalších identifikátorů, které mu při prvním setkání se s ním přidělí konkrétní služba, která měří návštěvnost. Pokud se ona cookies ztratí (smazání, ochrana soukromí, reinstalace), tak vzniká další návštěvník. Google Analytics (ale i třeba český Netmonitor) používá k měření návštěvnosti skript (a grafický měřicí bod tam kde nešlo použít skript) umístěný do stránek měřeného webu.

Což přináší nejenom úskalí v již zmíněné úmrtnosti cookies a používání více zařízení/prohlížečů týmž člověkem, ale také zde zasahuje to, zda je měřicí skript umístěn ve stránce správně, jak rychle se natahuje, zda se natahuje vůbec (v takových případech není návštěvník případně vůbec změřen).

Důležité zmínit: použití cookies pro měření návštěvnosti se může v roce 2018 stát problémem s ohledem na GDPR.

TIP: V Jak je to na Facebooku (i jinde) s počtem zhlédnutí videa? zjistíte, jak umí být Facebook kreativní v navyšování čísel

Reální uživatelé (RU)

Specifická metrika pro Českou republiku patřící k Netmonitoru, tedy službě měřící návštěvnost českého Internetu. Jedna z nejpřesnějších, které jsou k dispozici, byť i zde je řada zádrhelů. RU (a to je důležití) nevzniká tím, že by se uživatelé měřili, klasické měření pomocí skriptu zde slouží pouze pro ověření údajů získaných z panelu.

Český NetMonitor (stejně jako ostatní podobné služby určující návštěvnost na úrovni určité země) používá stejný systém, jako je měření sledovanosti televize. Peoplemetry u televize jsou zařízení v domácnostech, kde lidé v domácnosti označují na co se právě dívají .Výsledkem je, že víme „kolik lidí se dívalo na konkrétní pořad“. Panel je důležitý, protože musí odpovídat sociodemografickému složení populace a být dostatečně velký, aby se z hlediska statistiky dala dopočítat výsledná čísla. Což také znamená, že vedle prostého měření návštěvnosti poskytuje i sociodemografické informace o návštěvnících každého webu.

Internetový panel je podobný, může používat software na počítačích a mobilech panelistů, ale v zásadě stačí, pokud je dostatečně velký a panelisté si zachovávají v dlouhodobém hledisku svoji identifikaci (cookie). Což značně komplikují mobilní zařízení (včetně neochoty udržovat cookies třetích stran) a také to, aby se podařilo mít panel dostatečně reprezentativní, tady zahrnující dostatek uživatelů s odpovídajícími sociodemografickými parametry.

Na měření tímto způsobem je zajímavé, že měří i weby, které nejsou součástí těchto služeb (u českého NetMonitoru musíte být „členem“ a platit za to, že vás měří). Takže český NetMonitor velmi dobře ví, kolik českých uživatelů používá Facebook či Google (ale protože ani jeden z nich neplatí, tak tato čísla dlouhodobě odmítá NetMonitor/SPIR sdělit).

POZNÁMKA: RU od Netmonitoru nejsou totéž jako unikátní uživatele/users od Google Analytics. Velmi důležité vědět.

Zádrhele u měření RU? Ty klasické jsou stejné jako už byly zmíněny, lidé mažou cookies, používají více zařízení a prohlížečů, přeinstalují počítače. Což ovlivňuje onu „ověřovací“ část měření pomocí klasického skriptu, ale i panel. Ten je navíc problematický v tom, že musí být dostatečně velký a musí se neustále obnovovat, členové mizí a je potřeba opatřovat nové. Reprezentativnost panelu je navíc také zádrhel, špatně se zde daří sledovat mladé (a už vůbec není možné sledovat děti). Problém, zásadní, navíc způsobuje masivní využití mobilních telefonů a ještě větší problém jsou mobilní aplikace.

Zádrhelem u panelovém měření je ale i to, že je schopen měřit weby jen od určité návštěvnosti výše a pokud se panel nepovede, tak onen „reprezentativní“ výběr prostě není reprezentativní. Proto ale nakonec jsou měření dvě, panelové a klasické „cookies“ aby bylo možné ověřovat a dopočítávat.

Aktivní uživatel (Active Users)

Tuhle metriku zavedly hlavně sociální sítě a trochu zohledňuje i to, že je v drtivé většina případů lidé používají na mobilních telefonech. Podstatné u téhle metriky by bylo vědět, jak hodně aktivní ten uživatel je – většinou totiž stačí aby se „jednou měsíčně objevil na oné sociální síti“ a v tu ránu bude započítán.  Všechny sociální sítě navíc své aktivní uživatele počítají sami, nikdo jim to neověřuje ani nepočítá. Což znamená, že si mohou zcela vymýšlet a nepochybně to také dělají.

Nakonec Facebook byl opakovaně přistižen, že dlouhodobě falšoval metriky. V poslední době hlavně ty, které se týkaly sledovanosti videa. Potřeboval to aby prosadil své obchodní cíle.

Aktivní uživatelé existují jako DAU a MAU. Denní aktivní uživatelé a měsíční aktivní uživatele. Zásadní zde může být ale ovlivnění tím, kolik falešných účtů určitá sociální síť má, ale daleko podstatnější je již zmíněný problém s tím, že čísla uváděná (například) Facebookem nikdo neověřuje.

Registrovaný uživatel (Registered Users, počet založených účtů)

Je jedna z těch starších metrik, které jsou zcela nepoužitelné. Dnes je jediným kdo ji používá prakticky jenom Linkedin a dělají to proto, že jim to umožňuje vypadat až několikrát větší, než skutečně jsou. Vztah mezi aktivními uživateli a registrovanými uživateli je ten, že založených účtů bývá několikanásobek než těch, kteří opravdu „aktivně“ službu používají. U Linkedin to v roce 2016/2017 bylo tak 1:4 (aktivní vs. registrovaní).

Čím déle daná služba existuje, tím více má založených účtů, zejména pokud nepoužívané účty po určité době neaktivity nemaže. U Facebooku tak může jít o poměr 1:6 a možná i více. Pokud vám tedy někdo předkládá tuto metriku, tak s vámi zcela záměrně manipuluje.

Čas trávený na webu či v aplikaci

Jedna z těch užitečnějších metrik, ale opět má řadu úskalí. Vypovídací hodnotu má ale hlavně u mobilních aplikací, protože tam je možné něco takového skutečně měřit. Na webu je problematická v tom, že je těžké určit délku „návštěvy“ (jak se tomu také občas dá říkat).

Pokud totiž nějaký návštěvník přijde (například na článek či hlavní stránku) a „přečte“ si jenom tuto jednu stránku z webu, tak není dost dobře možné zjistit, jak dlouho tam vlastně byl.  Nikam dál totiž nešel, takže nejde počítat, jak dlouho byl na konkrétní stránce či článku.

Co ještě vědět o měření návštěvnosti?

Nejčastější žonglování s návštěvností je to, že provozovatel více webů sčítá návštěvnost. Což jde udělat u počtu zhlédnutých stránek, ale není to možné dělat u ostatních metrik. Bohužel i novináři jsou občas schopní sečíst návštěvnost dvou webu. Výjimkou nebyly ani případy, kdy jim vyšlo, že weby určitého provozovatele navštěvují víc lidí, než máme vůbec v Česku obyvatel.

Dost podstatné je také to, co si do návštěvnosti započítávají. Dlouhodobý černý Petr internetové návštěvnosti v Česku jsou Jízdní řády, které si posledních několik let započítává do návštěvnosti iDnes.cz. Pro neznalé to pak vypadá, že lidé výrazně více čtou jejich zpravodajství. Ale o téhle manipulaci a řadě další cest jak si upravovat výsledky najdete více v Jak se falšuje návštěvnost?

Pokud vám někdo v Česku bude vnucovat čísla z Alexy nebo Similarweb.com? Možná se nesnaží manipulovat, jen netuší, že tyhle služby jenom velmi obtížně určí správně návštěvnost v Česku (viz též Jak zjistit návštěvnost nějakého (cizího) webu).

Budete-li chtít srovnávat dva weby či aplikace, tak také pozor. Jedině pokud použijete stejnou metriku, tj. například u obou NetMonitor nebo u obou Google Analytics. Jakž takž byste mohli použít návštěvy/sessions, ale tam si musíte dát pozor, aby měly stejný parametr určující dobu vzniku nové návštěvy.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky