@365tipu

TIP#492: Jak správně na texty na Internetu, aby byly lépe čitelné a pochopitelné?

Setkávám se s tím několikrát týdně. Dorazím na nějaký web, chci si přečíst článek, a ono to nejde. Někdo pošle tiskovou zprávu a moc nemyslel na to, že příjemce ji potřebuje co nejrychleji a nejsnáze pročíst. Dorazí e-mail a je snad lepší si ho vytisknout, než se ho pokoušet přečíst na obrazovce. Přijde zpráva přes Facebook či jiný „chat“ a odesílatel nepovažoval za nutné dělat odstavce a zaplnil onu tenkou chatovací nudli pár metry nečitelných písmenek.

Jak psát články, které čtenáři budou s potěšením číst

To co si povíme za pravidla týkající se psaní článků na Internetu se nemusíte bát uplatňovat při psaní e-mailu, letáků a prostě čehokoliv, kde bude více textu. A kde chcete čtenáři pomoci v tom, aby se mu vše dobře četlo. Ale nezapomeňte, hodně to ovlivníte i tím, že budete psát čtivě, k věci, atd. Ale to by bylo na jiný tip.

Musíte pochopitelně respektovat pravidla pro obsah, formu, strukturu a pořadí podle toho, co píšete. Povídka, zpráva, tisková zpráva, reportáž, rozhovor, tohle všechno má určité požadavky.

 • Krátké srozumitelné věty, nepřehánět to se souvětími
 • Důsledně a hodně používat odstavce, do jednoho se vám víc jak tři věty nevejdou. Čtyři to občas snese
 • Důsledně používat mezinadpisy (mezititulky, v HTML jako H3) po dvou či třech odstavcích. Ctyři to ještě snese
 • Mezinadpis můžete nahradit vloženým obrázkem tam, kde není potřeba uvést další část textu, ale jen opticky oddělit
 • Nadpisy a mezititulky nikdy nepsat velkými písmeny, v textu velká písmena používat co nejméně
 • Nepřehánět to se zvýrazňováním, šikmé (kurzívu) používat spíše pro přímé řeči, podtržení spíše nikdy (protože slouží pro odkazy)
 • Věci co se hodí do odrážek rozhodně dávat do odrážek a neřešit jakých, prostě odrážek
 • Věci co mají být číslovaný seznam tak udělat, zejména žebříčky a posloupnosti kroků
 • Nepřehánějte to s délkou celého textu, byť tohle je jedna z těch velmi individuálních věcí. Můžete si zavést pravidlo, že článek není delší než tři obrazovky.
 • Pokud je textu příliš mnoho, zvažte rozdělení do seriálu, dalších článků
 • Obrázky vždy dodávejte tak velké, aby se daly udělat zmenšené do článku a detailní po prokliku tam, kde je to potřeba
 • Nezapomeňte, že JPG, PNG či GIF se hodí každé pro jiné věci a miniaturní obrázky budou k ničemu
 • Titulek i mezititulky krátké (a z tohoto tipu si rozhodně příklad neberte)

Mimo napsání je ještě důležité i to, jak to čtenáři předložíte

Tohle nepodceňujte, zejména proto, že při psaní článku žádnou typografii řešit nebudete. Prostě si napíšete text, odstavce, titulek (H1), mezititulky (H3), podtržené, tučné, kurzívu, nějaké ty odrážky, odkazy a tím to končí. Článek nic dalšího neřeší, je univerzálně použitelný kdekoliv. Typografii řeší web na kterém bude umístěn, musí ošetřit prohlížeče, mobilní prohlížeče a vůbec spoustu věcí. A může všechno zkazit.

 • V žádném případně nezarovnávat do bloku zleva i zprava, na Internetu, v tiskových zprávách a vůbec v čemkoliv posílaném elektronicky se tohle opravdu ale opravdu nedělá
 • Pamatovat na to, že je určitá maximální šířka textu, který je člověk schopen bez obtíží číst. Čím širší, tím hůře se v textu orientuje a bude se ztrácet
 • Obrázky v textu se nezarovnávají vlevo (s textem obtékajícím vpravo)
 • Obrázek s šířkou menší než polovina šířky textu můžete dát doprava, nestřeďte ho
 • Obrázky širší než polovina šířky textu se centrují, vystředí, mezi odstavci
 • Dbát na dostatečnou velikost písma (a také to, aby se dalo zvětšit i zmenšit)
 • Žádné velké hraní s fonty, jeden pro nadpisy, jiný může být pro odstavce
 • Stále platí, že odkazy mají být podtržené a respektovat změnu barvy mezi navštíveným a nenavštíveným
 • Okolo samotného článku (textu) mějte dostatek volného, bílého, místa. Stejně tak mezi odstavci, okolo obrázků.
 • Pamatovat na čtení na malých displejích mobilních telefonů

O tom co pomůže při psaní e-mailů a komunikaci přes sociální sítě si ale povíme v příštím tipu. Proč? No, protože tenhle už je příliš dlouhý a bylo by toho na ctěného čtenáře prostě příliš. A možnost rozdělit článek na více pokračování je jedna z oněch užitečných vlastností, takže račte pokračovat do Jak psát správně e-maily (korespondenci e-mailem) a komunikaci přes sociální sítě

PS: Připadá vám, že jsem v první (psací) a druhé (prezentační, typografické) částí na něco zapomněl? Dejte vědět.

Nepotřebujete něco?

Související příspěvky