@365tipu

TIP#855: Mám texty pro blog psát přímo na blogu nebo si je připravovat v počítači (mimo blog)?

Tenhle problém je takový zapeklitý, týkající se toho, že máte nějaký blog (ale obecně, jakýkoliv web na který věšíte texty, články) a tvoříte pro něj obsah. A otázka, zásadní, je, zda ty texty máte psát přímo na onom blogu, tedy online v redakčním systému. Nebo zda je lepší si je připravovat někde jinde, ideálně offline. Případně v něčem jako Google Docs či Office 365.

Pokračování textu TIP#855: Mám texty pro blog psát přímo na blogu nebo si je připravovat v počítači (mimo blog)?

TIP#492: Jak správně na texty na Internetu, aby byly lépe čitelné a pochopitelné?

Setkávám se s tím několikrát týdně. Dorazím na nějaký web, chci si přečíst článek, a ono to nejde. Někdo pošle tiskovou zprávu a moc nemyslel na to, že příjemce ji potřebuje co nejrychleji a nejsnáze pročíst. Dorazí e-mail a je snad lepší si ho vytisknout, než se ho pokoušet přečíst na obrazovce. Přijde zpráva přes Facebook či jiný „chat“ a odesílatel nepovažoval za nutné dělat odstavce a zaplnil onu tenkou chatovací nudli pár metry nečitelných písmenek.

Pokračování textu TIP#492: Jak správně na texty na Internetu, aby byly lépe čitelné a pochopitelné?